Komunikaty duszpasterskie – Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 23 maja 2021 rok

1. Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i za udział w publicznym śpiewie lub recytacji hymnu: „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”. W Zielone Świątki tradycyjnie przystrajamy nasze domy w zieleń tataraków i brzóz, bo jest to również Święto Ludowe, święto rolników, ogrodników i działkowców. Dzisiejsza niedziela kończy okres komunii wielkanocnej.

2. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

3. W tym tygodniu przypadają następujące uroczystości liturgiczne:

 • w poniedziałek, 24 maja, święto NMP, Matki Kościoła,
 • w środę, 26 maja, wspomnienie św. Filipa Neri, kapłana,
 • w sobotę, 29 maja, wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego – 23 maja 2021 rok

Kiedy mówimy o „jednym duchu” w relacjach międzyludzkich, to chcemy wyrazić jednomyślność, zgodę i porozumienie w jakiejś rodzinie czy jakiejś przyjaźni. Jednocześnie nie chodzi o to, że ktoś traci swoją indywidualność jako człowiek. To oddaje w jakiś sposób rolę Ducha Świętego. Jest On więzią miłości między Ojcem i Synem w Trójcy Świętej. Ponadto jest „miejscem” spotkania między człowiekiem i Bogiem. To Duch Święty sprawia, że Jezus Chrystus staje się obecny w sakramentach, w Kościele, w naszym życiu. Ale to On także jest źródłem prawdziwej jedności w relacjach międzyludzkich.

W dzisiejszym czytaniu o zesłaniu Ducha Świętego usłyszeliśmy: „Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?»” (Dz 2,5-7). Często w naszych rozmowach mówimy do naszych bliskich w tym samym języku i nie zostajemy zrozumieni. Ktoś do nas mówi, a my nie potrafimy usłyszeć. Prośmy Ducha Świętego o prawdziwą jedność i zrozumienie w naszych rodzinach, przyjaźniach i innych relacjach.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 16 maja 2021 rok

1. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. Zachęcamy do modlitwy przy krzyżach i kapliczkach na terenie parafii.

2. Nabożeństwa Majowe przy Krzyżach Morowych, na skrzyżowaniu Wiertniczej i Obornickiej, będą odprawiane codziennie o godz. 18.45.

3. Trwa Nowenna do Ducha Świętego, którą zakończymy w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym wraz z Księdzem Tomaszem zaprasza na Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w sobotę, 22 maja br. Czuwanie rozpoczniemy o godz. 20.00. Mszą Świętą, a zakończymy o północy modlitwą wstawienniczą.

4. Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

5. W czwartek, 20 maja o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego. Wszystkich członków Bractwa oraz osoby zainteresowane zapraszamy do wspólnej modlitwy.

6. W tym tygodniu, w poniedziałek, 17 maja, obchodzimy uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 16 maja 2021 rok

„Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu” (Dz 1,9). Czasem mamy utrwalone pewne wyobrażenia sceny Wniebowstąpienia Pana Jezusa, zapamiętane z różnych dzieł sztuki: Zbawiciel stoi na chmurze, na dole Apostołowie i kobiety.

Naturalną konsekwencją byłoby, żeby ten obłok jak winda uniósł Chrystusa do góry, ponad chmury, atmosferę, a ostatecznie tak, że już Go nie było widać. Tymczasem w Dziejach Apostolskich świadectwo świadków mówi, że „obłok zabrał im Go sprzed oczu”. Niekoniecznie gdzieś unosił. Właściwe znaczenie tej sceny ukazuje nam symbolika obłoku w Piśmie Świętym. Obłok był zawsze znakiem Bożej obecności, np. podczas ucieczki Izraelitów z Egiptu (por. Wj 13,21), czy podczas poświęcenia świątyni jerozolimskiej przez Salomona (por. 2Krn 7,1-2).

W dzisiejszej Ewangelii zasłonięcie przez obłok oznacza, że Jezusa ogarnęła rzeczywistość nieba i nie będzie można Go już spotkać na ziemi. Będzie Go można doświadczyć w Jego Kościele i przez sakramenty. Dlatego scena Wniebowstąpienia łączy się z nakazem misyjnym: „Idźcie na cały świat”! Pan Jezus posyła świadków, aby dać wszystkim możliwość wejścia z Nim w jak najbliższą relację w Jego Kościele.

Ks dr Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – VI Niedziela Wielkanocna – 9 maja 2021 rok

1. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. Przypominamy, że nabożeństwo majowe odprawiane jest w naszym kościele codziennie po Mszy św. o godz. 17.00.

2. Nabożeństwa Majowe przy Krzyżach Morowych, na skrzyżowaniu Wiertniczej i Obornickiej, będą odprawiane codziennie o godz. 18.45.

3. Dziś na Mszach św. o godz. 10.00., 11.30. i 13.00. dzieci z naszej parafii oraz ze szkół znajdujących się na terenie parafii przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Kolejna grupa przystąpi do Pierwszej Komunii w sobotę 16 maja na Mszy św. o godz. 11.30. i 13.00. oraz w niedzielę 23 maja na Mszy św. o godz. 10.00., 11.30. i 13.00.

4. Od maja do października, 13 dnia każdego miesiąca, w naszym kościele celebrowana jest Msza św., a po niej nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy do udziału w modlitwie w czwartek, 13 maja o godz. 18.00.

5. W czwartek, 13 maja zostanie odprawiona uroczysta Msza św. na zakończenie 33-dniowych rekolekcji „Oddanie33”, które w naszej parafii rozpoczęły się 9 kwietnia. Po Mszy odbędzie się nabożeństwo fatimskie wraz z procesją wokół kościoła, które zakończymy Apelem Jasnogórskim. Po Nabożeństwie osoby uczestniczące w rekolekcjach „Oddanie33”, pod przewodnictwem ks. Tomasza odczytają i podpiszą „Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi”.

6. Nabożeństwa fatimskie, jak co roku odbywają się od maja do października włącznie, każdego 13-tego dnia miesiąca.

7. W sobotę, 22 maja w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, odbędzie się w naszym kościele czuwanie modlitewne. Więcej szczegółów podamy w następną niedzielę.

8. W tym tygodniu, w piątek 14 maja, obchodzimy święto św. Macieja, apostoła. Jest to dzień imienin naszych księży: ks. Macieja Czaplińskiego i ks. Macieja Rożek-Raczyńskiego.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na VI Niedzielę Wielkanocną – 9 maja 2021 rok

Jakby zrobić ankietę z pytaniem, co jest najważniejsze w życiu człowieka, to w większości odpowiedzi usłyszelibyśmy, że ostatecznie jest to miłość. Miłość wysławiają poeci, powstają o niej niezliczone ilości piosenek, mówią o niej mistrzowie duchowi, aktywiści różnych ruchów i wolontariusze. W rodzinie motywujemy i nazywamy nasze działania miłością.

Także Jezus daje w dzisiejszej Ewangelii jedno przykazanie: „abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,12). Problem jednak jest następujący: co to znaczy? Jak kochać naprawdę?

Na to znajdujemy odpowiedź także w dzisiejszej Ewangelii: „abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem” (J 15,12) oraz „jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej” (J 15,10). I do tego jeszcze Jezus dodaje: „aby radość wasza była pełna”! (J 15,11). Dlatego warto być wierzącym, dlatego warto ciągle przybli-żać się Jezusa Chrystusa w Jego Koś-ciele, bo wtedy będziemy umieli naprawdę kochać, kochać do końca i bezwarunkowo.

Ks. Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – V Niedziela Wielkanocna – 2 maja 2021 rok

1. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. Przypominamy, że nabożeństwo majowe odprawiane jest w naszym kościele codziennie po Mszy św. o godz. 17.00.

2. Zachęcamy do codziennej modlitwy przy kapliczkach i krzyżach na terenie naszej parafii. Mieszkańców Wilanowa, w sposób szczególny zachęcamy do modlitwy przy krzyżach znajdujących się przy skrzyżowaniu ulic: Wiertniczej i Obornickiej. Przypominamy o zachowaniu zasad obowiązujących w czasie epidemii.

3. Nabożeństwa Majowe przy Krzyżach Morowych przy straży Pożarnej, na skrzyżowaniu Wiertniczej i Obornickiej, będą odprawiane codziennie o godz. 18.45.

4. We wtorek, 4 maja br., modlimy się w intencji dzieci. Modlitwę rozpoczniemy o godz. 17.30. Msza św. w intencji dzieci, zwłaszcza tych które odeszły od Boga i Kościoła i ich rodziców, zostanie odprawiona o godz. 18.00.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca.

W czwartek, 6 maja br., Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie odprawiona o godz. 17.00. a po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny modlimy się o powołania kapłańskie.

W piątek, 7 maja, Msza św. wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. O godz. 18-stej odprawimy Mszę świętą z intencją wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po Mszy zapraszamy na Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, które poprowadzi wspólnota Odnowy w Duchu Świętym wraz z Kapłanem. Zachęcamy do praktykowania dziewięciu z rzędu, pierwszych piątków miesiąca, poprzez przyjmowanie Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu. Z sakramentu pokuty i pojednania można będzie skorzystać: rano i od godz. 16.00. Pragniemy również odwiedzić chorych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy osób pragnących skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

6. Zachęcamy do odmawiania modlitwy do Świętego Michała Archanioła w naszej wspólnocie parafialnej przed każdą Mszą św. w niedzielę i w tygodniu. Tylko w niedzielę, podczas Mszy o godz. 10.00. modlitwa będzie odmawiana tradycyjnie, przed błogosławieństwem. Włączajmy się w modlitwę ufając, że Święty Michał Archanioł pomoże nam w skupieniu podczas Mszy oraz w życiu codziennym.

7. W zeszła niedzielę na tacę przeznaczoną na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie zebraliśmy 4430 PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

8. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszego biskupa Ks. Kard. Kazimierza Nycza o rychły powrót do zdrowia.

9. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

 • w poniedziałek, 3 maja, uroczystość NMP Królowej Polski,
 • we wtorek, 4 maja, wspomnienie św. Floriana Męczennika,
 • w czwartek, 6 maja, święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, w sobotę, 8 maja, uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

10. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w zeszłym miesiącu naszych parafian:

 • śp. Henryka Ołtarzewskiego,
 • śp. Pawła Ordowskiego,
 • śp. Wiesławę Rybarczyk,
 • śp. Ryszarda Płotnickiego,
 • śp. Krzysztofa Cuber,
 • śp. Wandę Szelenbaum,
 • śp. Jerzego Teofilskiego,
 • śp. Ewą Annę Szemłej.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Komentarz na V Niedzielę Wielkanocną – 2 maja 2021 rok

W dzisiejszym pierwszym czytaniu usłyszeliśmy dalszy ciąg historii św. Pawła po jego nawróceniu i chrzcie. Pewnego dnia przybywa do Jerozolimy, aby poznać Apostołów. Niestety ciągle jest traktowany nie jako nawrócony chrześcijanin, ale jako zaciekły prześladowca wyznawców Chrystusa. Na pewno wieści o nawróceniu Szawła dotarły do Jerozolimy, ale nie chciano im wierzyć. Wielu mogło podejrzewać, że być może udawał zmianę postawy, aby przeniknąć do gminy chrześcijańskiej, a następnie ją doszczętnie wyniszczyć?

I tu kluczowa okazuje się rola Barnaby, jednego z pierwszych nawróconych po pierwszych wystąpieniach Apostołów po Zesłaniu Ducha Świętego. Przygarnia on Pawła, opiekuje się nim i wprowadza do wspólnoty. Być może bez dobrego serca Barnaby nie byłoby św. Pawła Apostoła Narodów.

To pokazuje jak ważna jest postawa każdego z nas, członków wspólnoty Kościoła, wobec naszych braci. Postawa otwartego serca, życzliwości, zainteresowania może być w dzisiejszych czasach dla któregoś z naszych bliźnich kluczowa, kiedy stanie przed wyborem czy pozostać w Kościele.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek