Komunikaty duszpasterskie – XXV Niedziela Zwykła – 22 września 2019 rok

1. Koronka do Bożego Miłosierdzia zostanie odprawiona o godz. 17.00. Po niej modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Kandydatów i ich rodziców zapraszamy na spotkanie organizacyjne w czwartek, 26 września, o godz. 19.30. w Kanonii.

3. Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla narzeczonych prowadzony metodą warsztatową w małej grupie wg programu „Radość i Nadzieja”. Kurs rozpocznie się 26 lutego 2020 roku. Zapisy i informacje o kursie są dostępne na parafialnej stronie internetowej w zakładce Sakramenty – Małżeństwo.

4. W tym tygodniu, przypadają następujące święta liturgiczne:

 • w poniedziałek, 23 września, wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera,
 • w piątek, 27 września, wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera
 • w sobotę, 28września, wspomnienie św. Wacława, męczennika

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Komentarz na XXV Niedzielę Zwykłą – 22 września 2019 roku

Przypowieść o nieuczciwym rządcy wywołuje z reguły nasze zdziwienie. Czemu Pan Jezus pochwala nieuczciwość? Jak to mamy rozumieć? Ta przypowieść jest bardzo dobrym przykładem, że obrazy w Ewangelii mają ukazać jakiś konkretny aspekt rzeczywistości i nie można ich traktować jako kompendium wiedzy o świecie.

W tym opowiadaniu Pan Jezus pochwala spryt rządcy (nie jego nieuczciwość) czyli to jak dobrze użył swojej inteligencji, kontaktów i pozycji, aby osiągnąć swój cel – znaleźć nowe źródło utrzymania. Zbawiciel chce, aby jego uczniowie byli tak samo sprytni i obrotni, ale nie w zabieganiu o mamonę, ale o królestwo Boże. W tym celu mogą się wpatrywać (zresztą po dziś dzień) w zaangażowanie tych, którzy zabiegają o pieniądze, i próbować z takim samym oddaniem walczyć o życie wieczne.

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – XXIV Niedziela Zwykła – 15 września 2019 rok

1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00. Po nieszporach modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Rozpoczynamy spotkania dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30., po której siostry katechetki przekażą najważniejsze informacje.

3. W czwartek, 19 września br., o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego i o nowe powołania do Bractwa. Zapraszamy nowe osoby, które chciałyby dołączyć do Bractwa Adoracyjnego.

4. Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Kandydaci i ich rodzice lub jedno z rodziców będą mieli spotkanie organizacyjne w czwartek, 26 września, o godz. 19.00. w Kanonii.

5. Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla narzeczonych prowadzony metodą warsztatową w małej grupie wg programu „Radość i Nadzieja”. Kurs rozpocznie się we środę, 3 października br. Zapisy i informacje o kursie są dostępne na parafialnej stronie internetowej w zakładce Sakramenty – Małżeństwo.

6. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

 • w poniedziałek, 16 września, wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa,
 • we wtorek, 17 września, wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa,
 • w środę, 18 września, 18 września, święto św. Stanisława Kostki, zakonnika
  piątek, 20 września, wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegona, kapłana, Pawła Chong Hasanga i towarzyszy,
 • w sobotę, 21 września, święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

7. W zeszłą niedzielę na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie zebraliśmy 8403 PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

Komentarz na XXIV Niedzielę Zwykłą – 15 września 2019 roku

W przypowieści o synu marnotrawnym najważniejszą postacią jest ojciec. Z tego powodu od jakiegoś czasu zaczęto ją nazywać przypowieścią o miłosiernym Ojcu.

Ojciec reprezentuje najdoskonalszą miłość, która łączy niezwykle bliską więź z osobą kochaną (ze swoim synem) ze zgodą na oddalenie (czyli wolność). Ojciec z jednej stro-ny codziennie wychodzi na wzgórze, aby wypatrywać powrotu syna, z drugiej strony nie idzie po niego do odległego kraju, aby go sprowadzić do siebie.

W dzisiejszych czasach przepełnionych miłością, z jednej strony zaborczą i nad-opiekuńczą, z drugiej niewierną i nietrwałą, trzeba nam wpatrywać się w Boga Ojca, wzór prawdziwej miłości.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – XXIII Niedziela Zwykła – 08 września 2019 rok

1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego zostanie odprawiona dziś o godz. 11.30. W czasie Mszy zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne.

3. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii.

4. W piatek, 13 września, po Mszy św. o godz. 18.00., zostanie odprawione Nabożeństwo Fatimskie.

5. Pierwsze spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców odbędzie się w następną niedzielę, 15 września. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30. po której siostry katechetki przekażą najważniejsze informacje.

6. Uroczysta Msza św. w 336. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona w czwartek 12 września, o godz. 18.00. Mszy św. przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Rafał Markowski. W czasie Mszy św. modlić się będziemy za naszych parafian i wszystkich mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do licznego udziału w uroczystości.

7. W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września br., w naszej Ojczyźnie, z inicjatywy organizatorów „Różaniec do granic” przeprowadzona zostanie akcja modlitewna „Polska pod Krzyżem”. Ogólnopolskie spotkanie modlitewne odbędzie się na lotnisku w Kruszynie, k. Włocławka, przy krzyżu, gdzie 7 czerwca 1991 r. sprawował Eucharystię Ojciec Święty Jan Paweł II. Na to wyjątkowe wydarzenie, Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, organizuje autokarową pielgrzymkę, na którą serdecznie zaprasza. Wyjazd 14 września, o godz. 7.00., z parkingu przy poczcie. Pobyt na miejscu do godz. 21.30. Planowany powrót około północy. Koszt wyjazdu 60 zł od osoby. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy u Siostry Melanii w zakrystii.

8. W sobotę, 14 września br., w łączności duchowej z ogólnopolskim spotkaniem „ Polska pod Krzyżem”, będzie możliwość nocnego czuwania modlitewnego przed Najświętszym Sakramentem. Czuwanie rozpoczniemy o godz. 19.45, a zakończymy 15 września Mszą Świętą o godz.7.00 rano. Na modlitwę zapraszamy wszystkich chętnych parafian w dowolnej godzinie.

9. W naszej parafii zostaną odprawione kolejne już Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje rozpoczną się 7 października, a zakończą 2 grudnia br. W tym okresie odbędzie się 11 spotkań, które poprowadzi ks. Tomasz Lis wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje adresowane są do młodzieży i dorosłych.
Więcej informacji na stronie oraz facebooku naszej parafii.

10. Komisja Wychowania Katolickiego KEP wystosowała apel do rodziców i prawnych opiekunów, przypominając, że to oni decydują o udziale dzieci w zajęciach dodatkowych prowadzonych w szkole. Apel ten związany jest z planowanym wprowadzeniem do szkół szeroko rozumianej edukacji seksualnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.katecheza.episkopat.pl.

11. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

 • w czwartek, 12 września, wspomnienie Najśw. Imienia Maryi,
 • w piątek, 13 września, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i Doktora Kościoła,
 • w sobotę, 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

12. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Komentarz na XXIII Niedzielę Zwykłą – 08 września 2019 roku

Pan Jezus podaje dzisiaj dwa przykłady: człowieka, który pragnie zbudować wieżę oraz króla, który ma stoczyć bitwę. Ten pierwszy ma obliczyć, czy starczy mu na wykończenie swojej budowli. Jeśli nie, to, zdaniem Pana Jezusa, nie warto nawet zaczynać budowy. Drugi ma sprawdzić, czy jego wojsko ma szansę pokonać przeciwnika. Jeśli nie, to w ogóle nie powinien zaczynać bitwy.

Podobnie jest z uczniami Chrystusa: uczeń musi usiąść i obliczyć, czy jest w stanie wszystko zostawić dla Mistrza (łącznie z najbliższą rodziną) i pójść za Nim. Jeśli nie, to nie warto nawet zaczynać drogi z Jezusem. Uczciwe zrobienie takich obliczeń prowadzi do jednego wyniku: sami z siebie nie jesteśmy w stanie zostawić wszystkiego. Dlatego właśnie na drodze wiary zawsze pierwszeństwo ma Pan Bóg, który pierwszy nas zaprasza do tej drogi, prowadzi nas nią i umacnia. Od nas wymaga natomiast postawy gotowości pójścia za Nim i niesienia codziennego krzyża.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Jubileusz 30-lecia Caritas Archidiecezji Warszawskiej

„Ubodzy nas ewangelizują, pomagając nam każdego dnia piękno Ewangelii”

Papież Franciszek Przesłanie na II Światowy Dzień Ubogich

W niedziele 29 września 2019r. o godz. 12.30 w kościele seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54, pod przewodnictwem ks. bp Piotra Jareckiego podczas mszy świętej będziemy dziękować Bogu i ludziom za dzieło Caritas w naszej Archidiecezji.

ks. Zbigniew Zembrzuski dyrektor Caritas AW

Komunikaty duszpasterskie – XXII Niedziela Zwykła – 01 września 2019 rok

1. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. Nabożeństwo Eucharystyczne zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie procesja wokół kościoła. Prosimy ministrantów, bielanki, asystę kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne o udział w procesji. Po procesji modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Dziś przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Msza św. w intencji poległych w obronie Ojczyzny zostanie odprawiona o godz. 13.00.

3. Jutro, w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św. wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4. Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca zapraszamy rodziców na wspólną modlitwę w intencji dzieci, zwłaszcza tych, które odeszły od Boga i Kościoła na godz. 17.30. Msza św. w intencji rodziców i dzieci zostanie odprawiona o godz. 18.00.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.

W czwartek, 5 września, Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie odprawiona o godz. 17.00. a po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny, modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.

W piątek, 6 września, Msza św. wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa zostanie odprawiona o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania można będzie skorzystać od godz. 16.00. Pragniemy również odwiedzić chorych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy osób pragnących skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. O godz. 18.00., zostanie odprawiana Msza św. z intencją wynagradzającą Bożemu Sercu. Po Mszy zostanie odprawione Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, prowadzone przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy.

W pierwszą sobotę miesiąca, 7 września, zostanie odprawione nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, o godz. 7.00. Po Mszy, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy jedną część różańca, po czym podejmiemy piętnastominutowe rozmyślanie w ciszy, nad wskazaną przez kapłana, tajemnicą różańca świętego.

6. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i poświecenie tornistrów i przyborów szkolnych odbędzie się w następną niedzielę, 8 września o godz. 11.30.

7. Uroczysta Msza św. w 336. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona w naszym kościele, w czwartek 12 września, o godz. 18.00. Mszy św. przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Rafał Markowski. W czasie Mszy św. modlić się będziemy za naszych parafian i wszystkich mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do licznego udziału w uroczystości.

8. W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września br., w naszej Ojczyźnie, z inicjatywy organizatorów „Różaniec do granic” przeprowadzona zostanie akcja modlitewna „Polska pod Krzyżem”. Ogólnopolskie spotkanie modlitewne odbędzie się na lotnisku w Kruszynie, k. Włocławka, przy krzyżu, gdzie 7 czerwca 1991 r. sprawował Eucharystię Ojciec Święty Jan Paweł II. Na to wyjątkowe wydarzenie, Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, organizuje autokarową pielgrzymkę, na którą serdecznie zaprasza. Wyjazd 14 września, o godz. 7.00., z parkingu przy poczcie. Pobyt na miejscu do godz. 21.30. Planowany powrót około północy. Koszt wyjazdu 60 zł od osoby. Zapisy u siostry Melanii w zakrystii.

9. W naszej parafii zostaną odprawione kolejne już Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje rozpoczną się 7 października, a zakończą 2 grudnia br. W tym okresie odbędzie się 11 spotkań, które poprowadzi ks. Tomasz Lis wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje adresowane są do młodzieży i dorosłych.
Więcej informacji na stronie oraz facebooku naszej parafii.

10. Komisja Wychowania Katolickiego KEP wystosowała apel do rodziców i prawnych opiekunów, przypominając, że to oni decydują o udziale dzieci w zajęciach dodatkowych prowadzonych w szkole. Apel ten związany jest z planowanym wprowadzeniem do szkół szeroko rozumianej edukacji seksualnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.katecheza.episkopat.pl.

11. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

 • we wtorek, 3 września, wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i Doktora Kościoła,

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

12. Taca z następnej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

13. W zeszłą niedzielę, na pomoc dzieciom z najuboższych rodzin zebraliśmy 2596 PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.