Komunikaty duszpasterskie – XI Niedziela Zwykła – 14 czerwca 2020 rok

1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Do czwartku włącznie obchodzimy dawną oktawę Bożego Ciała, z procesją Eucharystyczną wokół kościoła po Mszy św. o godz. 17.00.

3. Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego zostanie odprawiona w czwartek o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy członków oraz wszystkie osoby zainteresowane kultem Eucharystii.

4. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne:

 • w piątek, 19 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w tym dniu, zgodnie z przepisem kan. 1251 KPK nie obowiązuje post i można spożywać pokarmy mięsne,
 • w sobotę, 20 czerwca, wspomnienie Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na XI Niedzielę Zwykłą – 14 czerwca 2020 rok

Jezus w dzisiejszej Ewangelii przywołuje dwunastu spośród swoich uczniów czyniąc ich swoimi apostołami. Czyni to z miłości do tłumu, który postrzega jako znękany i porzucony, nie mający pasterza. Chrystus zauważa ich stan zagubienia i potrzebę posiadania przez nich pasterza.

Czy dzisiejsze czasy tak bardzo różnią się od czasów Jezusa? Czy dzisiejszy człowiek nie czuje się zmęczony i pogubiony? Zapewne i my potrzebujemy dobrych pasterzy, by nie zejść z drogi, którą jest Jezus. Jedynej drogi prowadzącej nas do Ojca.

Ale dzisiaj nasz Pan prosi nas, byśmy my sami byli apostołami, pasterzami dla współczesnego człowieka. I daje nam pewne wskazówki. Po pierwsze pracy na niwie pańskiej dla nikogo nie zabraknie, szukajmy swojego miejsca. Po drugie zaczynajmy głoszenie Dobrej Nowiny raczej od najbliższych, swojego środowiska pracy, nauki. I bądźmy w tym hojni, bezinteresowni.

ks. Tomasz Lis

Komunikaty duszpasterskie – Uroczystość Najświętszej Trójcy – 7 czerwca 2020 rok

1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Zapraszamy dzieci do udziału w procesji Bożego Ciała, szczególnie dziewczynki do sypania kwiatami. Chętne dzieci zapraszamy na próbę w środę 10 czerwca o godz. 18:30. Zbiórka przed głównym wejściem kościoła.  

3. Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek, 11 czerwca br. Procesja do czterech ołtarzy wyruszy z naszego kościoła po Mszy św. o godz. 10.00. Procesja odbędzie się na terenie przy naszym kościele.

4. Od piątku do czwartku następnego tygodnia obchodzimy dawną oktawę Bożego Ciała, z procesją Eucharystyczną wokół kościoła.

5. Nabożeństwo Fatimskie wraz z procesją wokół kościoła, z figurą MB Fatimskiej zostanie odprawione w sobotę, 13 czerwca, po Mszy św. o godz. 18.00. Nabożeństwo zakończymy Apelem Jasnogórskim.

6. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne:

 • w poniedziałek, 8 czerwca, wspomnienie św. Jadwigi , królowej,
 • we wtorek, 9 czerwca, święto poświęcenia kościoła katedralnego,
 • w czwartek, 11 czerwca, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało),
 • w sobotę, 13 czerwca, wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i Doktora Kościoła.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na Uroczystość Najświętszej Trójcy – 7 czerwca 2020 rok

Każdą Mszę świętą rozpoczynamy słowami: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. „W Eucharystii już od pierwszego znaku krzyża wchodzimy w świat Boży” pisał kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia. To wydawałoby się proste stwierdzenie niesie w sobie głęboką myśl. Kościół to nie jest budynek jak jak każdy inny. Różnego rodzaju modlitwa, a w sposób szczególny Msza św. to nie jest czynność, wydarzenie jak każde inne.

Ale znak krzyża i następujące po nim słowa: „Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i znak jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” mówią nam także, że wchodzimy w świat Boga, który jest Bogiem jedynym w trzech Osobach.

Niech dzisiejsza Msza św. w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej pomoże nam jeszcze głębiej przeżywać te prawdy.

ks. Tomasz Lis

Kard. Kazimierz Nycz odwołuje dyspensę

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Więcej…

Komunikaty duszpasterskie – Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 31 maja 2020 rok

1. Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i za udział w publicznym śpiewie lub recytacji hymnu: „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”. W Zielone Świątki tradycyjnie przystrajamy nasze domy w zieleń tataraków i brzóz, bo jest to również Święto Ludowe, święto rolników, ogrodników i działkowców. Dzisiejsza niedziela kończy okres komunii wielkanocnej.

2. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

3. Od poniedziałku, 1 czerwca rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe.

4. W poniedziałek, 1 czerwca, o godz. 18.00., zostanie odprawiona Msza św. Wotywna o Duchu Świętym. Po niej odmówimy Litanię do Ducha Świętego.

5. Msza św. w intencji dzieci i ich rodziców zostanie odprawiona we wtorek, 2 czerwca o godz. 17.00. Po Mszy św. w czasie nabożeństwa czerwcowego modlić się będziemy o laskę nawrócenia dla dzieci, które odeszły od Boga i Kościoła.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.

W czwartek, 4 czerwca, zostanie odprawiona Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 17.00, a po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny, modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.

W piątek, 5 czerwca, Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa zostanie odprawiona o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania można będzie skorzystać rano i od godz. 16.00. Po Msza św. o godz. 18.00. zostanie odprawione nabożeństwo pierwszopiątkowe, prowadzone przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Nabożeństwo Wynagradzające Bożemu Sercu, odprawiane jest cyklicznie, w każdy pierwszy piątek miesiąca.

W pierwszą sobotę miesiąca, 6 czerwca, zostanie odprawione nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, o godz. 7.00. Po Mszy, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy jedną część różańca, po czym podejmiemy piętnastominutowe rozmyślanie w ciszy, nad wskazaną tajemnicą różańca świętego.

7. W następną niedzielę, przed kościołem członkowie Akcji Katolickiej będą zbierać ofiary na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

8. Nabożeństwo Fatimskie wraz z procesją wokół kościoła, z figurą MB Fatimskiej zostanie odprawione w sobotę, 13 czerwca, po Mszy św. o godz. 18.00. Nabożeństwo zakończymy Apelem Jasnogórskim.

9. Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek, 11 czerwca br. Informacje dotyczące przebiegu procesji zostaną podane w przyszłą niedzielę.

10. W tym tygodniu przypadają następujące uroczystości liturgiczne:

 • w poniedziałek, 1 czerwca, święto NMP, Matki Kościoła,
 • w środę, 3 czerwca, wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i towarzyszy,
 • w czwartek, 4 czerwca, święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana,
 • w piątek, 5 czerwca, wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego – 31 maja 2020 rok

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku (Dz 2,5-6). Jednym z darów, jakim obdarzył Duch Święty wspólnotę pierwotnego Kościoła był dar jedności – odwrócenie przekleństwa wieży Babel. Wtedy kiedy ludzie w swojej zarozumiałości chcieli dosięgnąć nieba, budując wysoką wieżę, i sami próbowali w ten sposób stać się bogami, „duch pychy” pomieszał ich języki, tak że nie byli już w stanie się ze sobą dogadać i współpracować. Duch Święty sprawia, że chociaż wszyscy ludzie mówią nadal we własnych językach i pozostają sobą, to mimo to są w stanie się porozumieć. Tylko ci, którzy otwierają się na Ducha Świętego mogą tworzyć prawdziwą wspólnotę, ponieważ Duch Święty nie niszcząc indywidualności obdarza darem życia w jedności.

ks. Maciej Raczyński-Rożek

Zniesiony limit wiernych w kościołach.

Od najbliższej niedzieli, 30 maja 2020 roku nie będzie już obowiązywać limit 1 osoby na 10 m kw. podczas sprawowanych liturgii w kościołach, ale nadal konieczne będzie noszenie maseczek ochronnych oraz utrzymywanie 2-metrowego dystansu – ogłosił dziś premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji na temat kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Komunikaty duszpasterskie – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 24 maja 2020 rok

1. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. Zachęcamy do modlitwy przy krzyżach i kapliczkach na terenie parafii.

2. Trwa Nowenna do Ducha Świętego, którą zakończymy w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym wraz z Księdzem Tomaszem zaprasza na Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, w sobotę 30 maja br. Czuwanie rozpoczniemy, o godz. 21.00 Mszą Świętą, zakończymy około północy.

3. Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

4. W bieżącym tygodniu przypadają następujące uroczystości liturgiczne:

 • we wtorek, 26 maja, wspomnienie św. Filipa Neri, kapłana,
 • w piątek, 29 maja, wspomnienie św. Urszuli Leduchowskiej, dziewicy.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

5. Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy, w której prezentujemy wystawę malarstwa p. Marty Piekut.

Komentarz na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego – 24 maja 2020 rok

W dniu dzisiejszym wspominamy Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Z jednej strony słyszymy o Jezusie, który wstępuje do nieba i, który ukaże się dopiero w dniu ostatecznym, a z drugiej strony sam Jezus obiecuje Apostołom: Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,16-20). Jak rozumieć ten paradoks? Jedną z odpowiedzi jest dany dokładnie w tym momencie Apostołom nakaz udzielania chrztu. Udzielajcie chrztu, który włącza do mojego Kościoła! Będę z wami obecny w moim Kościele – szczególnie poprzez znaki sakramentalne. W Eucharystii będziecie mogli mnie dotknąć, w spowiedzi świętej usłyszycie słowa odpuszczenia grzechów, przy namaszczeniu chorych doznacie uzdrowienia dokonanego w moje imię, w bierzmowaniu otrzymacie Ducha odwagi i mądrości, aby być moimi świadkami. Dopóki Chrystus nie powróci, jest z nami obecny w ten rzeczywisty sposób.

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek