Komentarz na X Niedzielę zwykłą – 9 czerwca 2024 r.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus bardzo stanowczo mówi: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. To mocne stwierdzenie Jezusa może nam się w pierwszym odruchu kłócić z nieskończonym miłosierdziem Bożym. Dlatego trzeba nam poznać kontekst tych słów. Słowa te padają w kontekście uporczywych i przewrotnych oskarżeń Jezusa przez słuchaczy, uczonych w Piśmie o posiadaniu przez Niego ducha nieczystego, działania mocą władcy złych duchów.

Nauka katechizmowa wyróżnia sześć grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, które nigdy nie mogą być odpuszczone. Istota postawy tego grzechu sprowadza się do w pełni świadomego i dobrowolnego odrzucenia Bożej prawdy, Jego dobroci, miłości, miłosierdzia i uporczywe trwanie w tym. To zamyka nas na drogę nawrócenia, a w konsekwencji skazuje na potępienie?

Ks. Tomasz Lis