Komunikaty duszpasterskie – III Niedziela zwykła – 22 stycznia 2023 r.

1. Zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka obchodzimy dzisiaj niedzielę Słowa Bożego.

2. Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie odprawiona o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za naszych zmarłych, polecanych w wypominkach rocznych.

3. Msza św. w języku łacińskim ze śpiewem gregoriańskim zostanie odprawiona dzisiaj o godz. 20.00.

4. W poniedziałek, 23 stycznia br., przypada 10. rocznica śmierci Księdza Kardynała Józefa Glempa. Msza św. w intencji śp. Księdza Prymasa zostanie odprawiona w naszym kościele o godz. 18.00.

5. Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 0000331641. Na stronie internetowej parafii udostępniliśmy program do bezpłatnego rozliczenia podatku. Przypominamy, że nasza Fundacja poza działalnością charytatywną zajmuje się utrzymaniem zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie naszej parafii.

6. Koła Żywego Różańca zapraszają na codzienną modlitwę różańcową w intencji o pokój na świecie. Modlitwę w kościele prowadzą poszczególne grupy parafialne: w poniedziałek o godz. 16.30., we wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30., w piątek o godzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30, a w niedzielę o godz. 14.00.

7. W dniu 8 marca w naszej parafii rozpocznie się kurs dla narzeczonych „Radość i Nadzieja”. Mamy ostanie wolne miejsca. Informacje dotyczące zapisów na kurs znajdują się na stronie www.parafiawilanow.pl w zakładce sakramenty.

8. Galeria „Dzwonnica” zaprasza na  wystawę rysunków dr Ewy Gawrychowskiej „Święci, wielcy i starzy – portrety”. Prace prezentowane są w każdą niedzielę od 8 stycznia do 5 marca br. 

9. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

 • we wtorek, 24 stycznia, wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i Doktora Kościoła,
 • w środę, 25 stycznia, święto nawrócenia św. Pawła Apostoła,
 • w czwarte, 26 stycznia, wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów,
 • w sobotę, 28 stycznia, wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i Doktora Kościoła.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

10. Kończymy wizytę duszpasterską w naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny mieszkające przy następujących ulicach:

 • poniedziałek 23 stycznia: ul. Kostki Potockiego (strona parzysta) i ul. Kostki Potockiego 1-5 (numery nieparzyste)
 • wtorek 24 stycznia: ul. Kostki Potockiego 11-21 (numery nieparzyste).

Kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00. Plan kolędy jest dostępny na stronie internetowej parafii oraz w gablotce przed kościołem.

Komentarz na III Niedzielę zwykłą – 22 stycznia 2023 roku

Dzisiejszy fragment z Ewangelii według św. Mateusza, to jedno z tych miejsc, gdzie Ewangelista streszcza bardzo wiele nauk Jezusa w jednym zdaniu: „Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie»”. Mimo że Chrystus pojawiał się w wielu miejscowościach i wygłosił wiele mów, to autor relacji, uważa, że dla naszego zbawienia wystarczy streścić je w tym jednym zdaniu. Jakże więc ważne musi być to zdanie!

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach zapomina się o pierwszej części tego zdania. Przekaz Ewangelii ogranicza się do „bliskie jest już królestwo niebieskie”, albo „przyszło już do was królestwo niebieskie”. Innymi słowy, głosi się Chrystusa, który pochyla się nad każdym człowiekiem: grzesznym, niewierzącym, pogubionym, uwikłanym w nałogi, wyznającym różne ideologie. I to jest prawda. Ale jest jeszcze pierwsza część zdania, czyli wezwanie do nawrócenia. Spotkanie z Chrystusem wzywa do odwrócenia się od swojej złej drogi i pójścia za Zbawicielem – jedynym Zbawicielem świata. Taka jest pełna prawda o królestwie Bożym.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – II Niedziela zwykła – 15 stycznia 2023 r.

1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00. Po Nieszporach modlić się będziemy za naszych zmarłych, polecanych w wypominkach rocznych.

2. W środę, 18 stycznia br., rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zachęcamy wszystkich do modlitwy w tej intencji.

3. W poniedziałek, 23 stycznia br., przypada 10. rocznica śmierci Księdza Kardynała Józefa Glempa. Msza św. w intencji śp. Księdza Prymasa zostanie odprawiona w naszym kościele o godz. 18.00.

4. Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego zostanie odprawiona w czwartek, 19 stycznia, o godz. 18.00.

5. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 0000331641. Na stronie internetowej parafii udostępniliśmy program do bezpłatnego rozliczenia podatku. Przypominamy, że nasza Fundacja poza działalnością charytatywną zajmuje się utrzymaniem zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie naszej parafii.

6. Koła Żywego Różańca zapraszają na codzienną modlitwę różańcową w intencji o pokój na świecie. Modlitwę w kościele prowadzą poszczególne grupy parafialne: w poniedziałek o godz. 16.30., we wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30., w piątek o godzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30, a w niedzielę o godz. 14.00.

7. Bractwo Krwi Chrystusa wraz z zespołem Wojowników Maryi serdecznie zapraszają na wieczór uwielbienia 27 stycznia o godzinie 21.00.

8. Galeria „Dzwonnica” zaprasza na wystawę rysunków dr Ewy Gawrychowskiej „Święci, wielcy i starzy – portrety”. Prace są prezentowane w każdą niedzielę do 8 stycznia do 5 marca. 

9. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

 • we wtorek, 17 stycznia, wspomnienie św. Antoniego, opata,
 • w czwartek, 19 stycznia, wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa,
 • w sobotę, 21 stycznia, wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

10. Kontynuujemy wizytę duszpasterską w naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny mieszkające przy następujących ulicach:

 • poniedziałek 16 stycznia: ul. Rotmistrzowska (strona parzysta) i ul. Piechoty Łanowej (strona parzysta),
 • wtorek 17 stycznia: ul. Piechoty Łanowej (strona nieparzysta) i ul. Janczarów (strona nieparzysta),
 • środa 18 stycznia: ul. Janczarów (strona parzysta), ul. Kolegiacka i ul. Biedronki 3-39 (numery nieparzyste),
 • czwartek 19 stycznia: ul. Biedronki 41-127 (numery nieparzyste),
 • piątek 20 stycznia: ul. Biedronki 6-90 (numery parzyste),
 • sobota 21 stycznia: ul. Biedronki 94-158 (numery parzyste), ul. Sielanki i ul. Łucznicza.

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00., a w soboty o godz. 15.00. Pełny plan kolędy jest dostępny na stronie internetowej parafii oraz w gablotce przed kościołem.

Komentarz na II Niedzielę zwykłą – 15 stycznia 2023 roku

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii według św. Jana pojawia się ciekawe sformułowanie. Jan Chrzciciel mówi o podchodzącym do niego Jezusie Chrystusie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Nie mówi, tak jak my podczas Mszy Świętej, „grzechy świata”, ale „grzech świata”. Czym jest ten „grzech świata”? Jan Paweł II w swoich katechezach wyjaśnia, że „grzechy osobiste popełniane przez ludzi tworzą jakby «środowisko grzechu», a ono ze swej strony stwarza warunki do nowych grzechów osobistych; niejako pcha ku nim poszczególnych ludzi. Tak więc «grzech świata» nie utożsamia się z grzechem pierworodnym, lecz stanowi jakby syntezę, sumę jego następstw w dziejach poszczególnych pokoleń i z kolei całej ludzkości” (Katechezy o grzechu, 5.11.1986).

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam więc, że Baranek Boży, złożony w ofierze za każdego z nas, nie tylko oczyszcza nas z grzechów osobistych, ale także wyrywa nas ze „środowiska grzechu”, w które jesteśmy uwikłani. Dlatego koniecznie musimy trwać przy Jezusie Chrystusie, aby na nowo nie zanurzyć się w złu.

Ks. Maciej Raczyński-Rożek

Bliskie Niedzielne Warsztaty Rodzinne! „Cuda, cuda ogłaszają”

Teatralna podróż do Betlejem.

„Nad stajenką gwiazdka świeci. Do stajenki idą dzieci”

W minioną niedzielę 8 stycznia dzieci z naszej parafii miały okazję wziąć udział w nietypowym przedsięwzięciu teatralnym zorganizowanym przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Były to zupełnie niezwyczajne jasełka.

Nazwaliśmy te warsztaty teatralną podróżą do Betlejem, ponieważ za sprawą odpowiedniej scenografii, kostiumów i muzyki chcieliśmy podarować dzieciom przeżycie ewangelicznych scen opisujących tajemnicę Bożego Narodzenia.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa, po której ksiądz Maciej Czapliński pobłogosławił wszystkich przybyłych. Następnie dzieci wylosowały role do odegrania w improwizowanym przedstawieniu. Kto zagra Maryję, a komu przypadnie rola Józefa? Czy będę dużo mówić? Ten moment niewątpliwie wzbudził najżywsze emocje małych uczestników. „Aktorzy” zostali przydzieleni do trzech grup, które kolejno uczyły się kwestii, przygotowywały śpiew i przebierały się w różnorodne stroje. Podczas gdy w dużej sali trwała nauka śpiewu a tuż obok recytowanie ról, za drzwiami tymczasowej garderoby dobierano stroje i rekwizyty. Kiedy już wszyscy pasterze, królowie i aniołowie byli przebrani i odpowiednio przygotowani rozpoczął się spektakl dla widowni – rodziców i dziadków.

Przy blasku gwiazd znad żłóbka, aniołki zatańczyły dla Dzieciątka Jezus śpiewając „Cóż to za dziecię?”. Kolędą „Wśród nocnej ciszy” anioły zbudziły małych pastuszków zachęcając do odwiedzin w stajence. Gdy ci dotarli do Pana odśpiewali żywiołowe „Tryumfy Króla niebieskiego” w aranżacji Arki Noego. Trzej królowie dotarli do Betlejem, by zatańczyć w rytm utworu „Oto o północy”.

„Przyjmij dobry Jezu, Ty nasz wielki Panie Nasze podarunki i nasze śpiewanie”.

A na zakończenie każdy uczestnik warsztatów otrzymał prezent od Dzieciątka, prosto z Nieba – świętego patrona, który na ten nowy rok będzie się nim opiekował w sposób szczególny.

Dziękujemy Bogu za dar tego czasu, spotkania i dzielenia się radością z Jego Narodzenia i Obecności.

Następne spotkanie z cyklu już 5 lutego. Serdecznie zapraszamy!

Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym.

Komunikaty duszpasterskie – Święto Chrztu Pańskiego – 8 stycznia 2023 r.

1. Dziś, w Święto Chrztu Pańskiego kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Tradycyjnie zachowujemy wystrój świąteczny i śpiewamy kolędy do Święta Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej, które przypada 2 lutego.

2. Dzisiaj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym poprowadzi kolejne Warsztaty Rodzinne zatytułowane „Cuda, cuda ogłaszają”. Każdy kto przybędzie na to spotkanie będzie mógł wyruszyć z nami w niepowtarzalną, teatralno-muzyczną podróż do Betlejem. Zapraszamy całe rodziny, a dzieci gorąco zachęcamy do udziału w warsztatach. Zbiórka o godz.12.30. pod dzwonnicą. Warsztaty odbędą się w Kanonii.

3. Spotkanie opłatkowe członków Kół Żywego Różańca odbędzie się dziś o godz. 16.00., w Wieczerniku.

4. Wraz z Centrum Kultury Wilanów zapraszamy na „Koncert kolęd i pastorałek „u św. Anny” w wykonaniu naszego chóru „Sanctae Annae” oraz Cameraty Wilanowskiej pod dyrekcją pani Natalii Knyziak. Koncert odbędzie się w naszym kościele o godz.19.00.

5. Koła Żywego Różańca zapraszają na codzienną modlitwę różańcową w intencji o pokój na świecie. Modlitwę w kościele prowadzą poszczególne grupy parafialne: w poniedziałek o godz. 16.30., we wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30., w piątek o godzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30, a w niedzielę o godz. 14.00.

6. Kontynuujemy wizytę duszpasterską w naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny mieszkające przy następujących ulicach:

 • poniedziałek 9 stycznia: ul. Wiertnicza (strona nieparzysta)
 • wtorek 10 stycznia: ul. Wiertnicza (strona parzysta), ul. Ostra, ul. Chorągwi Pancernej 4A – 38 (numery parzyste)
 • środa 11 stycznia: ul. Chorągwi Pancernej 40-88 (numery parzyste), ul. Chorągwi Pancernej 3-39 (numery nieparzyste)
 • czwartek 12 stycznia: ul. Chorągwi Pancernej 47-85 (numery nieparzyste, ul. Petyhorska, ul. Husarii 2-16A (numery parzyste)
 • piątek 13 stycznia -wizyty u osób chorych z racji I piątku miesiąca (za Święto Objawienia Pańskiego)
 • sobota 14 stycznia: ul. Husarii 16B-80 (numery parzyste), ul. Husarii (strona nieparzysta), ul. Rotmistrzowska (strona nieparzysta)

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 17.00., a w sobotę o godz. 15.00. Ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej przeznaczone są na bieżące remonty.

Komentarz na Święto Chrztu Pańskiego – 8 stycznia 2023 roku

„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” – takie słowa wypowiada Bóg Ojciec nad Jezusem Chrystusem podczas Jego chrztu w Jordanie. Ukazuje się też Duch Święty w postaci gołębicy, który potwierdza prawdziwość tego, co zostało powiedziane. Inaczej można by to wyrazić, że Duch Święty przynosi te niezwykle głębokie słowa Ojca Jezusowi Chrystusowi – „Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Każdy z nas chrześcijan, dzięki sakramentowi chrztu świętego, stał się dzieckiem Bożym, synem w Synu. Można powiedzieć, że w Duchu Świętym Bóg Ojciec wypowiedział nad nami te same słowa: „Tyś jest mój Syn umiłowany”. Dzieje się tak nie tylko w momencie chrztu, ale w każdej chwili naszego życia. Warto sobie to przypominać, zwłaszcza kiedy czujemy się niepotrzebni, bezwartościowi lub opuszczeni przez Boga. Każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Ojca, i każdemu powtarza On nieustannie: „Potrzebuję cię! Powołałem cię i posłałem, i liczę na ciebie!”

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia 2023 r.

1. Z racji przypadającej dziś I niedzieli stycznia nabożeństwo adoracyjne zostanie odprawione o godz. 17.00., a następnie procesja eucharystyczna wewnątrz świątyni. Prosimy ministrantów, bielanki, asystę kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne                 o udział w procesji. Po procesji modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. W poniedziałek, 2 stycznia, o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św. wotywna             o Duchu Świętym. Po Mszy odmówimy Litanię do Ducha Świętego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. We wtorek, 3 stycznia br., o godz. 17.00. zostanie odprawiona Msza św. w intencji dzieci, które odeszły od Boga i Kościoła i ich rodziców a o godz. 17.30. zostanie odprawione nabożeństwo różańcowe.

4. Msza św. wotywna o św. Józefie zostanie odprawiona w środę, 4 stycznia br., o godz. 18.00.

5. W piątek, 6 stycznia br., przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. sprawowane będą o godz.: 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 13.00. i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00. W czasie każdej Mszy pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą oznaczamy drzwi naszych mieszkań i domów. Taca z uroczystości przeznaczona jest na misje.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I piątek miesiąca.

W czwartek, 5 stycznia Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie odprawiona o godz. 17.00. a po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny, modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.

W piątek, 6 stycznia ze względu na przypadającą uroczystość nie odprawimy Mszy św. wotywnej o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie. Nabożeństwo pierwszopiątkowe zostanie odprawione po Mszy św. o godz. 18.00.

W sobotę, 7 stycznia, o godz. 7.00. zostanie odprawiona Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP. Po Mszy zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy jedną cześć różańca.

7. Z piątku 6 styczna na sobotę 7 stycznia  w naszej parafii, odbędzie się kolejna Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, w intencji „Zatrzymania aborcji”. Adoracja rozpocznie się o godz. 19,30, a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie zapraszamy parafian do modlitwy, w dogodnej dla siebie porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej parafii i fb.

8. W Uroczystość Objawienia Pańskiego kredę i kadzidło będą rozprowadzać ministranci po każdej Mszy św. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na fundusz ministrancki.

9. W następną niedzielę, 8 stycznia Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym poprowadzi kolejne Warsztaty Rodzinne. Każdy kto przybędzie na to spotkanie będzie mógł wyruszyć z nami w niepowtarzalną, teatralno-muzyczną podróż do Betlejem. Zapraszamy całe rodziny, a dzieci gorąco zachęcamy do udziału w warsztatach. Szczegóły na plakatach.

10. Wraz z Centrum Kultury Wilanów zapraszamy na „Koncert kolęd i pastorałek u św. Anny” w wykonaniu naszego chóru „Sanctae Annae” oraz Cameraty Wilanowskiej pod dyrekcją pani Natalii Knyziak. Koncert odbędzie się w naszym kościele w niedzielę, 8 stycznia o godz.19.00.

11. Koła Żywego Różańca zapraszają na codzienną modlitwę różańcową w intencji o pokój na świecie. Modlitwę w kościele prowadzą poszczególne grupy parafialne: w poniedziałek o godz. 16.30., we wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30., w piątek o godzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30, a w niedzielę o godz. 14.00.

12. W czasie Pasterki na tacę, na potrzeby Domu Samotnej Matki, zebraliśmy 2500 zł, a w drugi dzień świąt na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, 6170 PLN. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

13. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne:

 • w poniedziałek, 2 stycznia, Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu biskupów i Doktorów Kościoła,
 • w piątek, uroczystość Objawienia Pańskiego.

Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

13. W dniach od 2 do 7 stycznia z wizytą duszpasterską odwiedzimy rodziny mieszkające przy następujących ulicach:

 • poniedziałek, 2 stycznia ul. Wiktorii Wiedeńskiej 1-9 (numery nieparzyste)
 • wtorek, 3 stycznia ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A
 • środa, 4 stycznia ul. Wiktorii Wiedeńskiej 11-15 (numery nieparzyste) ul. Kosiarzy 1-33 (numery nieparzyste)
 • czwartek, 5 stycznia ul. Kosiarzy 35 i 37 oraz ul. Kosiarzy (strona parzysta)
 • sobota 7 stycznia ul. Obornicka).

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00., a w soboty o godz. 15.00. Pełny plan kolędy jest dostępny na stronie internetowej parafii oraz w gablotce przed kościołem

14. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w ostatnim miesiącu naszych parafian:

 • – śp. Zofię Irenę Chojecką, 
 • – śp. Katarzynę Ołowską-Ryfka,
 • – śp. Waldemara Henryka Petryka,
 • – śp. Janinę Pyrka,

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Komentarz na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia 2023 roku

W dzisiejszych czasach wśród chrześcijan wypowiadamy bez wahania takie zdania jak „Bóg umarł na krzyżu”, albo „Bóg się rodzi”, albo „ma granice Nieskończony”. Ale czy tak w ogóle można mówić? Z rozumowego punktu widzenia te stwierdzenia nie mają sensu: Bóg, który jest odwieczny, nie może ani się urodzić, ani umrzeć, ani mieć granic. Nad tymi tematami zastanawiali się dwaj wielcy teologowie w V wieku, Nestoriusz i Cyryl, którzy pokłócili się o to, czy Maryję można nazywać „Bogarodzicą” (Bożą Rodzicielką)? Przecież człowiek nie może urodzić Boga. Ostatecznie Kościół orzekł na Soborze w Efezie (431 r.), że od czasów Pana Jezusa takie zdania mają sens, a Maryja była „Bożą Rodzicielką”, ponieważ Jezus Chrystus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jednej osobie.

W uroczystość Bożej Rodzicielki zadziwmy się na nowo nad tą prawdą, że prawdziwy Bóg naprawdę stał się człowiekiem, aby być „Bogiem z nami” – Emmanuelem.

Ks dr Maciej Raczyński-Rożek