Dzieła sztuki

Na stronie internetowej pałacu wilanowskiego w Pasażu Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, gdzie publikowane są artykuły na temat historii i kultury staropolskiej, przygotowane przez specjalistów z różnych dziedzin wiedzy jest „Dokument dotyczący dzieł sztuki znajdujących się w kościele wilanowskim w 2. poł. XIX w.”, który za zgodą władz Muzeum udostępniamy.

Dokument dotyczący dzieł sztuki znajdujących się w kościele wilanowskim w 2. poł. XIX w.

Pierwszy drewniany kościół pw. św. Leonarda powstał w Wilanowie w XIV w. W XVI w. pobudowano na jego miejscu kościół drewniany, późnogotycki, z wolnostojącą dzwonnicą. W końcu w 1772 r. drewniany kościół zastąpiła murowana świątynia pw. św. Anny. Kościół ufundował książę August Adam Czartoryski ówczesny właściciel Wilanowa. Projekt budowli wykonał architekt Jan Kotelnicki.

W latach 1857–1870 kościół został przebudowany i powiększony przez hrabiostwo Aleksandrę i Augusta Potockich. Prace budowlane nadzorował autor projektu architekt Henryk Marconi, który nadał kościołowi formę neorenesansową. Do nawy głównej dobudowano wówczas prezbiterium oraz dwie kaplice: Najświętszej Maryi Panny i Świętej Anny. W przebudowie kościoła brało udział wielu znanych wówczas artystów (malarzy, rzeźbiarzy, architektów). W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie zachował się dokument inwentaryzujący najcenniejsze dzieła sztuki, jakie znalazły się w kościele wilanowskim po wspomnianej przebudowie.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Gospodarcze Wilanowskie (w skrócie: AGWil), dział XIII: „Biuro Centralne Augustowej Potockiej”, sygn. 47, s. 134–137(dokument niedatowany, najprawdopodobniej z początku lat 70. XIX w.):

Wiadomości o dziełach sztuki w kościele Willanowskim


Ołtarz wielki, wykonany przez A[lexandra] Sikorskiego i Leonarda Marconiego, zdobi obraz stary z XVIwieku, szkoły włoskiej, który był niegdyś w kaplicy zamkowej X[siąż]ąt Lubomirskich na Wiśniczu restaurowany przez P[ana] Jacentego Sachowicza;

drzwiczki do tabernakulum są wyrobem Rzymskim;

antependium ołtarza mozaika Rzymska;

lichtarze podług wzoru z kościoła P[anny] Marii w Krakowie;

krzyż starożytny z Florencji;

lampa i łańcuch starożytne Weneskie;

ballustrada z marmuru Bardilio i czerwonego węgierskiego, drzwiczki w niej bronzowe, wyrób Rotha w Warszawie.

Pod kopułą posadzka z okrągłych tafli granitu Egipskiego rżniętych z pozostałych kolumn ze świątyni pokoju cesarza Adriana w Rzymie.

W kaplicy N[ajświętszej] P[anny] Marii:

ołtarz drewniany stary z kaplicy zamkowej[s. 135] X[siąż]ąt Lubomirskich z Wiśnicza, odnowiony przez Wal[demara] Jodłowskiego w Warszawie;

obraz w nim pomysłu Ojca Ś[więteg]o Grzegorza XVI, opisany w bulli nadania Arcybractwa nawrócenia grzeszników, penzla sławnego malarza religijnego Kupelwiesera;

pomniki marmurowe, z dwoma portretami Leona Biedrońskiego, wykonane przez Leonarda Marconiego;

w pomniku ś[więtej] p[amięci] Amelii Potockiej starożytna terra cotta Lucca de la Robbia.

W kaplicy S[wię]tej Anny:

ołtarz alabastru naddniestrzańskiego, antepedium stare z kaplicy Wiśnickiej;

obraz ś[wię]tej Anny malowany przez Nowotnego podług freska Pinturichckiego w San Pietro in montorio w Rzymie, z kompozycji niegdyś egzystującej Leonarda da Vinci

obrazek Serca Pana Jezusa przez Postępskiego, kopia z oryginału Pompea Baltoni w Rzymie, w kościele al. Jesu;

freski komponowane i malowane[s. 136] przez Antoniego Kolberga
Warszawianina.

Ambona z alabastru Naddniestrzańskiego wykonana przez Leonarda Marconiego w Warszawie.

Pozostałe dzieła:

Ołtarz w nawie bocznej na prawo: stuk L[onarda] Marconiego, marmur A[lexandra] Sikorskiego antepedium z marmurów Palermitańskich.

Chrystus marmurowy, aniołki i płaskorzeźba dłuta Henryka Statlera.

Ołtarz w nawie lewej: stuk również L[eonarda] Marconego, marmur A[lexandra] Sikorskiego, antependium z marmurów Palermitańskich, obraz ś[wię]tej Barbary i obraz ś[więteg]o Józefa, patronów dobrej śmierci, kompozycji i penzla Fr[anciszka] Drewczyńskiego Warszawianina, dziś fra Angelies, braciszka zakonu o[jców] Dominikanów ś[wię]tej Sabiny w Rzymie.

Konfesjonały zmniejszone podług wzoru z kościoła ś[więteg]o w Rzymie.

Chrzcielnica z dawnego kościoła z Willanowa.

Drzwi kratowane wewnątrz i zewnątrz kościoła ze ślusarni Willanowskiej, roboty Jana Trojanowskiego.

W zakrystyi popiersie Ojca Ś[więteg]o Piusa IX [s. 137] wykonane przez Leonarda Marconiego;

szafy i roboty z drzewa ze stolarni Willanowskiej, wykonane pod nadzorem Raczyńskiego.

Malowanie kościoła przez Edwarda Gąseckiego
.

Organy zaczęte przez ś[więtej] p[amięci] Mielczarskiego, dokonane przez Józefa Szymańskiego.

Kościół ten podług planów ś[więtej] p[amięci] Henryka Marconiego, po śmierci jedgo wykończył Leonardo Marconi.

Tomasz Żuchowski


Źródło:

Strona Pałacu w Wilanowie