Koła Żywego Różańca

KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

PRZY PARAFII ŚW. ANNY W WILANOWIE

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa

„Od mych lat młodzieńczych modlitwa różańcowa miała ważne miejsce w moim życiu duchowym…

Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy (…). Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem.

Odmawiajmy różaniec! Różaniec jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną i opiera się na Ewangelii. To rozważanie tajemnic życia Chrystusa jakby sercem Maryi, sercem Tej, która była jakbliższa Jezusowi. Jak podkreślał Paweł VI: Jeśli brak kontemplacji, Różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł oraz, że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział «Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani» (Mt 6,7). W dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.”

Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae.

Krótka historia Różańca

Różaniec (inaczej nazywany Psałterzem maryjnym) wywodzi się od łacińskiego słowa rosarium, które oznacza po prostu „wieniec z róż”. Swymi korzeniami sięga czasów przed św. Dominikiem (XII w.), któremu przypisuje się jej ułożenie. W XV wieku zakonnik dominikański bł. Alan de la Roche wyodrębnił 3 części różańca: radosną, bolesną i chwalebną. W tym kształcie Różaniec trwał przez blisko VI wieków. W Roku RóżańcaOjciec Święty Jan Paweł II wprowadził nowe tajemnice obejmujące życie publiczne Jezusa między chrztem w Jordanie a męką. Nazwał je tajemnicami światła. „Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata” (J 9,5).

Jak odmawiać Różaniec?

Na zakończenie każdego dziesiątka Różańca dodajemy modlitwę Anioła z Fatimy:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Obecnie mamy cztery części Różańca:

I. TAJEMNICE RADOSNE

odmawiane w poniedziałki i soboty

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzeie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Jezusa
 4. Ofiarowanie Jezusa
 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

II. TAJEMNICE ŚWIATŁA

odmawiane we czwartki

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie się Jezsa na weelu w Kanie
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

III. TAJEMNICE BOLESNE

odmawiane we wtorki i piątki

 1. Moditwa Jezusa w ogrójcu
 2. Biczowanie Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
 4. Dźwiganie krzyża
 5. Śmierć Jezusa na krzyżu

IV. TAJEMNICE CHWALEBNE

odmawiane w środy i niedziele

 1. Zmartwychwstanie Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowaie Najświętszej Maryi Panny w niebie

Informacje zaczerpnięto z książek: „Różaniec – modlitwa moja codzienna” wyd. Sióstr Loretanek oraz „Odnowiony Różaniec Najświętszej Maryi Panny” ks. Edward Data CSMA wyd. Michalineum.

 


Działalność Kół Żywego Różańca

w parafii św. Anny w Wilanowie

 

Opiekunem Kół Żywego Różańca jest ks. proboszcz dr Waldemar R. Macko.

W parafii działa obecnie siedem Róż Różańcowych.

Główną zelatorką we wspólnocie jest pani Aleksandra Kielak.

 1. W każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 10.00 uczestniczymy we Mszy św. w intencji żyjących i zmarłych członków Kół Żywego Różańca (KŻR). O godz. 16.00 w Kanonii spotykają się wszystkie KŻR. Wówczas wymieniamy się tajemnicami różańcowymi, ustalamy sprawy organizacyjne, słuchamy katechezy, modlimy się. Następnie przechodzimy do kościoł na nabożeństwo różańcowe o godz 17.00.
 2. W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 7.00 członkowie KŻR gromadzą się w kościele na Mszy św. ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, a następnie na nabożeństwie różańcowym.
 3. W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 17.00 odprawiana jest, z inicjatywy KŻR, Msza św. w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie.
 4. Członkowie KŻR biorą czynny udział w uroczystościach kościelnych i parafialnych oraz wyjeźdźamy na pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych.
 5. Przygotowujemy spotkania przy cieście i herbacie z okazji święta Matki Bożej Różańcowej (7 października) oraz spotkania bożonarodzeniowe i wielkanocne.
 6. W przypadku śmierci członka KŻR zamawiamy w jego intencji Mszę św. w trzydziestym dniu po śmierci. Przed rozpoczęciem nabożeństwa żałobnego odmawiamy we wspólnocie Różaniec za zmarłego współbrata lub siostrę

Serdecznie zachęcamy młodzież i dzieci do tworzenia Kół Żywego Różańca. Potrzebne informacje i materiały można uzyskać na comiesięcznych spotkaniach Kół. Zapraszamy.