Duszpasterze i siostry

Ks. prałat dr Waldemar Robert Macko (Proboszcz).

Urodził się w 1964 roku w Warszawie. W 1983 roku, po ukończeniu V Liceum Ogólnokształcącego im. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, w dniu 20 maja 1989 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Józefa Glempa. W czerwcu tego samego roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Ojrzanowie, gdzie pełnił obowiązki wikariusza do 1991 roku. W tym czasie kontynuował studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, uzyskując w dniu 10 czerwca 1991 roku licencjat z teologii duchowości. W tym samym roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Zygmunta w Słomczynie.

W roku 1993 rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii duchowości na Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie. Równocześnie, w roku akademickim 1994-1995, uczestniczył w wykładach „Formazione permanente dei Presbiteri”, w ramach Instytutu „Sacrum Ministerium” przy Kongregacji „Pro Clericis”.

W dniu 26 czerwca 1996 roku uzyskał tytuł doktora teologii w zakresie teologii duchowości.

Po powrocie do kraju, 1 sierpnia 1996 roku został mianowany kapelanem Prymasa Polski i administratorem domu arcybiskupów warszawskich.

W latach 1999 – 2007 prowadził zajęcia zlecone z teologii duchowości dla słuchaczy IV roku teologii środków społecznego przekazu na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 2000 – 2012 pełnił posługę duszpasterza prawników Archidiecezji Warszawskiej.

1 sierpnia 2001 roku został zwolniony z funkcji kapelana Księdza Prymasa i mianowany kierownikiem Sekretariatu Prymasa Polski.

Odznaczony przez papieża Jana Pawła II godnością kapelana Jego Świątobliwości w dniu 31 marca 2005 roku.

W dniu 10 czerwca 2006 roku został przyjęty do grona członków Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, Zwierzchnictwa Polskiego.

1 lipca 2007 roku został mianowany proboszczem parafii św. Anny w Wilanowie.

24 grudnia 2018 roku został mianowany przez Jego Eminencję Ks. Kazimierza Kard. Nycza Kanonikiem Gremialnym Kapituły Wilanowskiej. 

W parafii opiekuje się grupami:

Akcja Katolicka
Koła Żywego Różańca

Ks. Maciej Czapliński (Wikariusz).

Urodził się 28.08.1976 w Gdyni. Do dziesiątego roku życia związany z Trójmiastem. Następnie wraz z rodziną wyprowadził się do Brwinowa. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego wstąpił jesienią 1996 roku do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
31 maja 2003 z rąk Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Następnie otrzymał dekret kierujący do objęcia obowiązków wikariusza w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie.
W roku 2007 Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz skierował księdza Macieja na studia licencjackie z Teologii Duchowości. Co zaowocowało uzyskaniem tytułu licencjata. W czasie studiów pracował w Parafii Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, skąd został po dwóch latach skierowany do Seminarium Roku Propedeutycznego w Urlach. Posługiwał tam jako wychowawca do 2013 roku, w którym został mianowany wikariuszem Parafii MBNP w Grodzisku Mazowieckim. Po pięciu latach spędzonych w tej Wspólnocie parafialnej rozpoczął czas próby w nowicjacie Ojców Kamedułów w Krakowie, gdzie przebywał do końca roku 2019.

W parafii opiekuje się grupami:

Ministranci i lektorzy
Rodziny Nazaretańskie
Lectio Divina
Domowy Kościół
Wspólnota Młodzieżowa Przyjaciele Oblubieńca

Ks. Tomasz Lis (Wikariusz).

Urodził się 2 września 1973 roku w Lublinie.
Parafia rodzinna: Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu w Lublinie (parafia prowadzona przez kapucynów).
W latach 1992-1997 studiował na Politechnice Lubelskiej. Ukończył studia z tytułem mgr inżyniera.
Do seminarium warszawskiego wstąpił w 2007 roku, święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Kazimierza Kardynała Nycza, 25 maja 2013 roku.
Po święceniach pierwszą parafią, w której posługiwał, jako wikariusz, była parafia Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach (2013-2017).

W parafii opiekuje się grupami:

Odnowa w Duchu Świętym
kandydaci do Bierzmowania
Legion Maryi

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek (Rezydent)

Urodził się 27 września 1981 roku w Warszawie. Pochodzi z parafii Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie. W 2007 roku ukończył seminarium warszawskie i 27.05.2007 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Kazimierza kardynała Nycza. Po święceniach pracował 2 lata w par. św. Franciszka z Asyżu na Okęciu. W latach 2009-2015 odbył studia z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Od 2015 roku rezydent w parafii św. Anny w Wilanowie i wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym.

s. Jakubina

(Emilia Matysiak) ur. 20.10.1971 r., pochodzi z Lubelszczyzny.     

W Zgromadzeniu od 16. roku życia. Pracowała w Mucharzu (środowisko góralskie), następnie w Porębie Żegoty koło Wadowic, w   Strzemieszycach, w Kraśniku, Pułtusku,  a obecnie  w Wilanowie.
W parafii pracuje w zakrystii.

s. Dolores Ewa Pius

Pochodzi z Lelic diecezja płocka.
Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa w lipcu 1974 r. 

Skierowana do pracy pedagogicznej na nowo powstającej placówce w Peterborough, Ontario, Kanada. Pracowała jako katechetka w ośrodku wychowania katechetycznego w kurii kanadyjskiej ucząc dzieci ze szkoły podstawowej religii oraz przygotowując ich do sakramentów świętych.

Prowadziła szkołę polską im. Jana Pawła II oraz grupę dorosłych: przy polskiej misji św. Jadwigi.  W maju 2021 r. wróciła na stałe do Polski jako emerytka. Obecnie uczy religii w Międzynarodowej Szkole Europejskiej.

s. Karolina Katarzyna Zielińska

Pochodzi z parafii Ligowo diecezja płocka.

W Zgromadzeniu od 1989 r. Profesję wieczystą złożyła w 1997 r.

W parafii pracuje od 2017 r., jako katechetka w Szkole Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego do 2023r. Aktualnie uczy jako katechetka od 2021r w Szkole Podstawowej Niepublicznej  im. Wiktorii Wiedeńskiej w Wilanowie.


s. Rozalia Agata Surmacz

Pochodzi z Okrzei, woj. lubelskie, diecezja siedlecka.

W Zgromadzeniu Sióstr Pasjonistek od 1. 10. 2001 r. 

Pracowała jako katechetka w różnych częściach Polski. Obecnie w ZS nr 79 w Szkole Podstawowej nr 169.s. Ludmiła Tetyana Levkivska

Pochodzi ze Smotrycza z diecezja Kamieniec Podolski – Ukraina.

Do zgromadzenia wstąpiła w lipcu 2002 r.

Od 2007 roku podejmowała pracę katechetyczną na różnych placówkach Zgromadzenia. Obecnie prowadzi lekcje religii w Szkole Podstawowej nr 169.