Komentarz na Święto ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2020 rok

Spójrzmy jak wiele możemy dowiedzieć się o Jezusie Chrystusie w dzisiejszych czytaniach. Pierwsze czytanie mówi nam, że przybędzie On do swej świątyni – czy nie dokonuje się to podczas każdej Mszy świętej?

Psalm mówi nam, że on jest Królem chwały – czy nie obchodzimy uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w ostatnia niedzielę roku liturgicznego?

Drugie czytanie przypomina nam, że stał się uczestnikiem ciała i krwi czyli człowiekiem, upodobnił się do nas – czy to nie święta Bożego Narodzenia? I dodaje, że stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem dla przebłagania za grzech nasze oraz przez swą śmierć pokonuje diabła, który to dzierżył władzę nad śmiercią – czy tych tajemnic nie obchodzimy podczas Świętego Triduum?

Józef i Maryja dziwili się się temu, co o Nim mówił starzec Symeon. A My czy się dziwimy, zachwycamy osobą Jezusa i czy chcemy Go coraz lepiej poznać przez lekturę Biblii i uczestnictwo w liturgii?

Ks. Tomasz Lis

Komunikaty duszpasterskie – III Niedziela Zwykła – 26 stycznia 2020 rok

1. Zgodnie z Wolą Ojca Świętego Franciszka obchodzimy dzisiaj niedzielę Słowa Bożego. Jest to również Światowy Dzień Trędowatych i Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

2. Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie odprawiona o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za naszych zmarłych, polecanych w wypominkach rocznych.

3. W dzwonnicy prezentujemy obrazy pani Zofii Michalskiej. Zachęcamy do obejrzenia wystawy.

4. Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych w naszym kościele w 2019 roku, zostanie odprawiona w niedzielę, 2 lutego o godz. 13.00. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi i innymi członkami rodzin do wspólnej modlitwy. Prosimy o przyniesienie na tę Mszę świec od chrztu św. oraz zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii parafialnej imion dzieci, w których intencji będziemy się modlić.

5. Ogłoszenie Moderatora Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus: 6 lutego 2020 roku przypada 71. rocznica Ingresu do Archikatedry Warszawskiej Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak co roku Kościelna Służba Porządkowa Archidiecezji Warszawskiej TOTUS TUUS gromadzi się na Mszy Świętej o godz. 19.00, dziękując za posługę Prymasa Tysiąclecia i prosząc o błogosławione owoce jego beatyfikacji. Zwracamy się do Czcigodnych Księży Proboszczów o wydelegowanie ze swojej parafii mężczyzn, którzy są już w strukturach TOTUS TUUS, a także tych, którzy mogą włączyć się w posługę w trakcie przygotowań do beatyfikacji 7 czerwca br. na Placu Piłsudskiego w Warszawie

6. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP zostanie odprawiona o godz. 7.00, a po niej nabożeństwo wynagradzające, na które składa się odmówienie jednej części Różańca i 15 minutowe rozważanie w ciszy jednej z tajemnic Różańca Świętego.

7. Zapraszamy na kolejny kiermasz soków i owoców. Kiermasz odbędzie się przed dzwonnicą, w godzinach od 08.00. do 14.00.

8. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

  • we wtorek, 28 stycznia, wspomnienie św. Tomasz z Akwinu, kapłana i Doktora Kościoła,
  • w piątek, 31 stycznia, wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana.
    Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Kontynuujemy wizytę duszpasterską w naszej parafii.

9. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny mieszkające przy następujących ulicach:

poniedziałek 27 stycznia ul. Biedronki 3-87 (numery nieparzyste)
wtorek 28 stycznia ul. Biedronki 6-76A (numery parzyste)
środa 29 stycznia ul. Biedronki 82A-158 (numery parzyste)
czwartek 30 stycznia ul. Biedronki 89-127 (numery nieparzyste)
ul. Kolegiacka 
piątek 31 stycznia ul. Kostki Potockiego 1-5 (numery nieparzyste)
sobota 1 lutego ul. Kostki Potockiego (numery parzyste)
i 7-21 (numery nieparzyste)

Wizytę duszpasterską w dni powszednie rozpoczynamy o godz. 17.00, w soboty o godz. 15.00. Ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej przeznaczone są na odwodnienie kościoła.

Komentarz na III Niedzielę Zwykłą – 26 stycznia 2020 rok

W 2. czytaniu w dzisiejszej Liturgii Słowa czytamy fragment 1. Listu do Koryntian. Św. Paweł, który przebywa w Efezie dowiaduje się od ludzi pochodzących z domu Chloe, czyli najprawdopodobniej jakiejś rodziny korynckiej, o podziałach, jakie nastąpiły w tej wspólnocie: „Doniesiono mi, […] co każdy z was mówi: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa»” (1Kor 1,11-12). Chrześcijanie podzielili się w zależności od jakiego ewangelizatora otrzymali Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie i przez kogo zostali ochrzczeni. Paweł nawołuje swoich podopiecznych do jedności.

Czy to oznacza, że w Kościele nie ma miejsca na różnorodność? Oczywiście, że jest. Ta różnorodność nie może jednak prowadzić do rozłamu. Jedność w różnorodności jest możliwa wyłącznie, kiedy wierni otwierają serca na Ducha Świętego oraz podporządkowują się autorytetowi Kościoła. Tak jak w obliczu zagrożenia rozłamem uczynili to Koryntianie wobec św. Pawła.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

19.01.2020 r. – Jasełka

Dzisiaj w naszej Parafii odbyły się Jasełka, w których dzieci chciały pokazać jak to naprawdę było z tym Bożym Narodzeniem.

Jasełka przygotowała s. Ludmiła z rodzicami dziećmi z naszej Parafii.

Piękny śpiew na Jasełkach zabrzmiał dzięki naszemu chórowi Sanctae Annae, pod kierownictwem P.  Natalii Knyziak.

To były piękne przeżycia, które nas na chwilę przeniosły jeszcze w tą atmosferę świąteczną.

Do następnego roku !!!!

Jasełka – 19.01.2020 r.

Komunikaty duszpasterskie – II Niedziela Zwykła – 19 stycznia 2020 rok

1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00. Po Nieszporach modlić się będziemy za naszych zmarłych, polecanych w wypominkach rocznych.

2. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zachęcamy wszystkich do modlitwy w tej intencji.

3. Zapraszamy na Jasełka z udziałem dzieci z naszej parafii i chóru Sanctae Annae, które odbędą się dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30.

4. Od dzisiaj do końca lutego, prezentujemy w dzwonnicy obrazy pani Zofii Michalskiej. Zachęcamy do obejrzenia wystawy.

5. W czwartek, 23 stycznia br., przypada 7. rocznica śmierci Księdza Kardynała Józefa Glempa. Msza św. w intencji śp. Księdza Prymasa zostanie odprawiona w naszym kościele o godz. 7.00.

6. We czwartek 23 stycznia o godz. 18.00 będzie Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego, a po niej spotkanie kolędowe dla członków Bractwa Adoracyjnego w dzwonnicy.

7. Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych w naszym kościele w 2019 roku, zostanie odprawiona w niedzielę, 2 lutego o godz. 13.00. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi i innymi członkami rodzin do wspólnej modlitwy. Prosimy o przyniesienie na tę Mszę świec od chrztu św. oraz zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii parafialnej imion dzieci, w których intencji będziemy się modlić.

8. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

  • we wtorek, 21stycznia, wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy,
  • w piątek, 24 stycznia, wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i Doktora Kościoła,
  • w sobotę, 25 stycznia, święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła,

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

9. Kontynuujemy wizytę duszpasterską w naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny mieszkające przy następujących ulicach:

poniedziałek 20 stycznia ul. Chorągwi Pancernej 27-85 (nry nieparzyst.)
ul. Petyhorska,
ul. Husarii 3-21 (numery nieparzyste)
wtorek 21 stycznia ul. Husarii 25-39 (numery nieparzyste)
i 2-38 (numery parzyste)
środa 22 stycznia ul. Husarii 40-80 (numery parzyste)
i 41-75 (numery nieparzyste)
czwartek 23 stycznia ul. Rotmistrzowska 4-40 (numery parzyste)
i 1-39A (numery nieparzyste)
piątek 24 stycznia ul. Rotmistrzowska 41-43,
ul. Piechoty Łanowej 4-58 (numery parzyste)
sobota 25 stycznia ul. Piechoty Łanowej 3-55 (nry nieparzyste),
ul. Janczarów 

Wizytę duszpasterską w dni powszednie rozpoczynamy o godz. 17.00., w soboty o godz. 15.00. Ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej przeznaczone są na odwodnienie kościoła.

Komentarz na II Niedzielę Zwykłą – 19 stycznia 2020 rok

W 1. czytaniu w dzisiejszej Liturgii Słowa czytamy fragment Księgi Proroka Izajasza, w którym zawiera się główne przesłanie tego pisma: „Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię! […] Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi” (Iz 49,3.6). Słowa te mówiące o przyszłym Mesjaszu, można odnieść także do Narodu Wybranego. Pan Bóg wybrał sobie Izraela za swój naród nie po to, aby ten wywyższał się ponad innych, ale po to, aby stał się Jego narzędziem. Dzięki niemu inne narody miały ujrzeć światło prawdziwego Boga.

To przesłanie dotyczy także nas wybranych i powołanych na chrzcie przez Jezusa Chrystusa. Nie możemy zachować dla siebie tego daru, zakopać go w ziemi jak leniwy sługa. Pan Bóg potrzebuje nas jako swoich narzędzi, aby wielu ujrzało Jego światło.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

25 stycznia 2020 r. godz. 17.00 – Spotkanie autorskie p. Krzysztofa Kanabusa w Centrum Kultury Wilanów

Zapraszamy na spotkanie z p. Krzysztofem Kanabusem, wilanowianinem od pokoleń, autorem nowości wydawniczej: „Wilanowskie Miejsca Pamięci”. Wystąpi Grupa 30+ – zespół etnograficzny.

Miejsce: Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3

Wstęp wolny!

Pokolenia rodów wilanowskich, żyjące współcześnie, a obecne na tym terenie od kilkuset lat, pamiętają już jedynie odchodzący w niepamięć skrawek historii XX wieku. Tym bardziej cenne jest takie przedstawienie „rodzin, czasów i losów”, świadczące o poszanowaniu historii i tradycji, bez których współczesny Wilanów byłby dziś jedną z wielu warszawskich dzielnic.

Krzysztof Kanabus (ur. 1953 r.) o sobie:

Moja rodzina, tak ze strony Mamy Marii, jak i Ojca Franciszka, mieszka w Wilanowie i jego okolicach, od wielu pokoleń. Jak mówią niektórzy, od zawsze. Poświadczają to metryki zachowane w okolicznych kościołach. Urodziłem się w Wilanowie w 1953 r., tu się wychowałem i uczęszczałem do miejscowej szkoły podstawowej. Moją żoną jest Wanda z sąsiedniego Powsinka, koleżanka z lat szkolnych, z którą mamy syna Artura oraz dwóch fajnych wnuków – Jaremę i Jerzego.

Ukończyłem technikum o profilu elektroniczno – mechanicznym.
W zakładzie pracy ( PZL – WZM na ul. Czerniakowskiej ) zakładałem w 1980 r. NSZZ „Solidarność”, pełniąc m.in. funkcję przewodniczącego na wydziale W–50. W czasie stanu wojennego byłem odpowiedzialny za kolportaż prasy i wydawnictw drugiego obiegu.

Interesuję się geografią, ornitologią i historią. Lubię zwiedzać nasz kraj – Polskę, a także łowić ryby. Od kilkunastu lat jestem członkiem zespołu folklorystycznego „Powsinianie” występującego w pięknych strojach wilanowskich, kultywującego miejscową tradycję. Jestem także członkiem Akcji Katolickiej przy parafii św. Anny w Wilanowie.

Od wielu lat, dzielę się swoją wiedzą, pisując artykuły publikowane w „Klimatach Świętej Anny”, „Biuletynie Wilanowskim”, „Wiadomościach Powsińskich”, „Gazecie Wilanowskiej”, a niekiedy i w innych gazetach, także poza granicami kraju.

Jestem również współautorem książki o warszawskich klubach piłkarskich „Kolekcja Klubów – Polonia, Warszawianka, Gwardia”, autorstwa Andrzeja Gowarzewskiego z zespołem.

Przez dwie kadencje od 2006 do 2014 r. dzięki zaufaniu i głosom mieszkańców dzielnicy Wilanów, miałem zaszczyt zasiadać w Radzie Dzielnicy Wilanów. Podczas pierwszej kadencji pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, a podczas drugiej Przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Dzielnicy Wilanów.

W 2016 r. w uznaniu za ofiarną i owocną służbę Kościołowi Warszawskiemu zostałem uhonorowany przez Metropolitę Warszawskiego księdza Kardynała Kazimierza Nycza „Odznaczeniem za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”.

W 2018 r. Centrum Kultury Wilanów wydało moją książkę zatytułowaną „Plebani wilanowscy. Ich rodziny czasy i losy”, w której opisuję księży zarządzających wilanowską parafią na przestrzeni wieków. Pod koniec 2019 r., niejako pod choinkę, CKW wydało moją kolejną książkę zatytułowaną „Wilanowskie miejsca pamięci”.

Komunikaty duszpasterskie – Niedziela Chrztu Pańskiego – 12 stycznia 2020 rok

1. Dziś, w Święto Chrztu Pańskiego kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Tradycyjnie zachowujemy wystrój świąteczny i śpiewamy kolędy do Święta Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej, które przypada 2 lutego.

2. Spotkanie dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców odbędzie się o godz. 11.00.

3. Spotkanie opłatkowe członków Kół Żywego Różańca odbędzie się dziś o godz. 15.00, w Wieczerniku.

4. Spotkanie członków Akcji Katolickiej odbędzie się w  środę, 15 stycznia br. o godz. 17.00.

4. Zapraszamy na Jasełka z udziałem dzieci z naszej parafii, które odbędą się w niedzielę 19 stycznia po Mszy św. o godz. 11.30.

5. W sobotę, 18 stycznia rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Życzliwymi bądźcie.

6. W zeszłą niedzielę, na tacę przeznaczoną na misje zebraliśmy 10913 PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdecznie Bóg zapłać.

7. Centrum Kultury Wilanów, przy ul. Kolegiackiej 3 zaprasza na koncert Filharmonii Dziecięcej pt.: Stroje i stroiki, który rozpocznie się o godz. 12.45.

8. Kontynuujemy wizytę duszpasterską w naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny mieszkające przy następujących ulicach:

poniedziałek 13 stycznia ul Obornicka  29
wtorek 14 stycznia ul. Obornicka 2-38 (numery parzyste)
ul. Wiertnicza 43-63A (numery nieparzyste)
środa 15 stycznia  ul. Wiertnicza 65-113 (numery nieparzyste)
i 32-80 (numery parzyste)
czwartek 16 stycznia ul. Wiertnicza 115A-169 (numery nieparzyste)
i 82-162 (numery parzyste)
piątek  17 stycznia ul. Sielanki
ul. Łucznicza
sobota 18 stycznia ul. Ostra
ul. Chorągwi Pancernej (numery parzyste)
i 3-25 (numery nieparzyste)

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 17.00. a w sobotę o godz. 15.00. Za ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej przeznaczone są na odwodnienie kościoła.

Komentarz na Niedzielę Chrztu Pańskiego – 12 stycznia 2020 rok

W 1. czytaniu w dzisiejszej Liturgii Słowa czytamy fragment proroctwa mesjańskiego z Księgi Proroka Izajasza: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął” (Iz 42,1). Cechą charakterystyczną zapowiadanego Mesjasza jest to, że spocznie na nim Duch Boży. Duch, którego będzie można poznać po tym, że „nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka” (w. 2-3), a jednocześnie utrwali Prawo Boże na świecie. To proroctwo wypełnia się w Jezusie Chrystusie, o czym świadczy m. in. scena Chrztu Pańskiego. Jak zapisał Ewangelista: „otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego” (Mt 3,16).

Ten sam Duch naznaczył całe życie Jezusa i ten sam Duch jest obecny w Kościele. Tu go możemy znaleźć. Ten sam Duch powinien też wypełniać nasze serca, serca uczniów Chrystusa. Jak pisze św. Jan: „[Jezus rzekł]: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35).

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 05 stycznia 2020 rok

1. Z racji przypadającej dziś I niedzieli stycznia nabożeństwo adoracyjne zostanie odprawione o godz. 17.00., a następnie procesja eucharystyczna wewnątrz świątyni. Prosimy ministrantów, bielanki, asystę kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne o udział w procesji. Po procesji modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. W poniedziałek, 6 stycznia br., przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. sprawowane będą o godz.: 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 13.00. i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00. W czasie każdej Mszy pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą oznaczamy drzwi naszych mieszkań i domów. Taca z uroczystości przeznaczona jest na misje.

3. We wtorek, 7 stycznia br., o godz. 17.30. zostanie odprawione nabożeństwo różańcowe w intencji dzieci, które odeszły od Boga i Kościoła a o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodziców modlących się za swoje dzieci.

4. Spotkanie dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców odbędzie się w niedzielę, 12 stycznia o godz. 11.00. w kościele.

5. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca odbędzie się w następną niedzielę, 12 stycznia o godz. 16.00, w Kanonii

6. Zapraszamy na Jasełka przygotowane przez dzieci z naszej parafii, które odbędą się w niedzielę, 19 stycznia po Mszy św. o godz. 11.30.

7. W Uroczystość Objawienia Pańskiego kredę i kadzidło będą rozprowadzać ministranci po każdej Mszy św. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na fundusz ministrancki.

8. Kontynuujemy wizytę duszpasterską. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny mieszkające przy następujących ulicach:

poniedziałek  6 stycznia  TRZECH KRÓLI
wtorek 7 stycznia ul. Marconich 5-9 (numery nieparzyste)
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 1-3 (numery
nieparzyste)
środa 8 stycznia ul. Wiktorii Wiedeńskiej 5-9 (numery
nieparzyste) i  2-4 (numery parzyste)
czwartek 9 stycznia ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A
piątek 10 stycznia ul. Wiktorii Wiedeńskiej 11-15
(numery nieparzyste) i 6-8 (numery parzyste)
ul. Kosiarzy (numery parzyste) 
sobota 11 stycznia ul. Kosiarzy (numery nieparzyste)
ul. Obornicka 1-19 (numery nieparzyste)

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 17.00., w sobotę, o godz. 15.00. Ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej przeznaczone są na odwodnienie kościoła.