Komunikaty duszpasterskie – IV Niedziela Adwentu – 20 grudnia 2020 rok

1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00. Po nieszporach modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. W dniu 24 grudnia Msza św. w naszym kościele będzie odprawiona tylko o godz. 7.00 rano. Wszystkich parafian zapraszamy na Pasterkę o północy. Zachęcamy do zachowania tradycyjnego postu w Wigilię i prosimy o urządzenie tradycyjnej wieczerzy wigilijnej.

3. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia, Msze św. sprawowane będą w następujących godzinach: 8.30., 10.00., 11.30., 13.00., 18.00. W pierwszy dzień świat nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. i 20.00. W drugi dzień świąt, 26 grudnia, Msze św. sprawowane będą o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 13.00. i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.

4. Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim dniu roku, sprawowana jest Msza św. za zmarłych z naszej parafii, jak również wszystkich pochowanych na naszym cmentarzu w ostatnim roku. W tym roku Mszę św. za naszych zmarłych sprawować będziemy we czwartek, 31 grudnia o godz. 18.00. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii i kancelarii parafialnej.

5. Z inicjatywy Bractwa Adoracyjnego podejmujemy w naszym kościele, zgodnie z treścią objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, Godzinę Świętą jako wynagrodzenie za grzechy i współuczestnictwo w męce Chrystusa w Ogrójcu. Zapraszamy do modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem w każdy czwartek od godz. 23.00. do 24.00.

6. W tym roku ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią nie będzie regularnej kolędy. Z wizytą duszpasterską odwiedzimy rodziny, które wyrażą chęć przyjęcia księdza w swoim domu. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w czasie pracy kancelarii parafialnej lub drogą e-mailową.

7. W tym roku w naszej parafii nie będzie tradycyjnych Rekolekcji Adwentowych. Na stronie parafii zostały umieszczone linki do wybranych rekolekcji online.

8. Opłatki i sianko na stół wigilijny można nabyć przed kościołem, po każdej Mszy św. Można również nabyć kalendarz ze zdjęciami archiwalnymi z naszej parafii.

9. Po raz 27 Caritas Polska organizuje kampanię społeczną wspierającą najbiedniejsze dzieci  – „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Zachęcamy wszystkich Parafian do nabywania świec.

10. Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID 19 o oddawanie osocza. Osocze podane we wczesnej fazie choroby może zmniejszyć ryzyko zgonu. Należy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzą na apel serdecznie dziękujemy.

Komentarz na IV Niedzielę Adwentu – 20 grudnia 2020 rok

„Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie?” Pytał Bóg przez wieki, tych którzy z wiarą stawali przed Nim. Pytał Dawida, Proroków, wszystkich wezwanych do objawienia tego wielkiego pragnienie Boga – dzielenia z człowiekiem jego życia.

Bóg chce być bliski naszym ludzkim sprawom, radościom i trudom naszej co-dzienności. Najpełniej na Bożą prośbę odpo-wiada Maryja. Jej fiat jest fundamentem ostatecznego domu, jaki Bóg wybrał na zamieszkanie pośród nas. Jednocześnie Pan powierza Maryi zadanie, bycia dla nas przewodniczką w przyjęciu wezwania, które w Chrystusie każdy z nas otrzymał, aby budować Boży dom w swoim sercu.

To zaproszenie, z którego nie można się zwolnić, gdyż w nim realizuje się najgłębszy sens i cel ludzkiego życia. Dlatego Bóg niestrudzenie powtarza, w różnych okolicznościach naszej codzienności, to wielkie pragnienie i prośbę swojego „serca”: „Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie?”

ks. Maciej Czapliński

Komunikaty duszpasterskie – III Niedziela Adwentu – 13 grudnia 2020 rok

1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Trzecia niedziela Adwentu rozpoczyna Dni Kwartalne Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. W tych dniach, w sposób szczególny pamiętajmy o rodzinach z naszej parafii, zwłaszcza tych, które przeżywają różnego rodzaju kryzysy. Niech nasza modlitwa będzie dla nich umocnieniem.

3. W czwartek, 17 grudnia br., o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego. Będziemy modlić się za członków, o nowe powołania i w intencji księży posługujących Bractwu.

4. Z inicjatywy Bractwa Adoracyjnego podejmujemy w naszym kościele, zgodnie z treścią objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque Godzinę Świętą jako wynagrodzenie za grzechy i współuczestnictwo w męce Chrystusa w Ogrójcu. Zapraszamy do modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem w każdy czwartek od godz. 23.00. do 24.00.

5. W tym roku ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią nie będzie regularnej kolędy. Z wizytą duszpasterską odwiedzimy rodziny, które wyrażą chęć przyjęcia księdza w swoim domu. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w czasie pracy kancelarii parafialnej lub drogą e-mailową.

6. W tym roku w naszej parafii nie będzie tradycyjnych Rekolekcji Adwentowych. Na stronie parafii zostały umieszczone linki do wybranych rekolekcji online.

7. W zeszłą niedzielę na pomoc Kościołowi na Wschodzie zebraliśmy 1470 PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

8. Opłatki i sianko na stół wigilijny można nabyć przed kościołem, po każdej Mszy św. 

9. Po raz 27 Caritas Polska organizuje kampanię społeczną wspierającą najbiedniejsze dzieci  – „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Akcja rozprowadzania świec w naszej parafii będzie przeprowadzona w przyszłą niedzielę, 20 grudnia br. Zachęcamy wszystkich Parafian do nabywania świec.

10. W poniedziałek, 14 grudnia, przypada wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i Doktora Kościoła.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na III Niedzielę Adwentu – 13 grudnia 2020 rok

Dzięki światłu możemy nie tylko żyć, ale decyduje ono również o jego jakości. Dobroczynne promienie wspierają leczenie wielu chorób. Ta prawda dotyczy również życia duchowego, Światło na oświecenie pogan – Jezus, przychodzi, abyśmy w nim mogli znaleźć uleczenie z naszych chorób. Zaczyna się ono od stanięcia w tym świetle, ukazującym prawdę o naszym zniewoleniu i ubóstwie. To poznanie jest potrzebne, aby otworzyć się na Boże dzieło, które pragnie On w nas realizować.

Światło łaski, która jest mi udzielona w Jezusie, wypełnia proroctwo Izajasza, zapowiadające moje posłannictwo. Jednym z pierwszych, który je wypełnia jest Jan Chrzciciel, nasz adwentowy przewodnik. On staje się tym, który obwieszcza dobrą nowinę ubogim, opatruje rany serc złamanych, głosi jeńcom wyzwolenie, obwieszcza czas łaski. Ukazuje Boga jako tego, który jedynie może nas zaspokoić i wyzwolić, okryć nas szatami zbawienia.

Bóg nie chce nas jednak do tego zmuszać, dając nam światło prawdy, pozostawia możliwość wyboru. Dlatego potrzebuje nas, aby przekonać świat o darze nowego życia, które już dzisiaj może przynosić we mnie swój owoc. Czy chcę nosić w sobie Boże światło i dzielić się nim z innymi?

ks. Maciej Czapliński

W każdy czwartek godz. 23.00-24.00 – Godzina Święta.

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest Godzina Święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział: 

A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.

W naszym kościele można odprawić Godzinę Świętą (23.00-24.00), w każdy czwartek, przed Najświętszym Sakramentem. 

Zapraszamy do modlitwy indywidualnej, kontemplacyjnej, w czasie, której można towarzyszyć  Panu Jezusowi w czasie Jego Męki w Ogrójcu.

Więcej informacji…

Komunikaty duszpasterskie – II Niedziela Adwentu – 6 grudnia 2020 rok

1. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. Nabożeństwo Eucharystyczne zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie procesja wokół kościoła. Prosimy ministrantów, bielanki, asystę kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne o udział w procesji. Po procesji modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Również dziś obchodzimy XXI Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Przed kościołem prowadzimy zbiórkę ofiar do puszek na ten cel.

3. W poniedziałek, 7 grudnia br., o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4. W tym roku ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią nie będzie regularnej kolędy. Z wizytą duszpasterską odwiedzimy rodziny, które wyrażą chęć przyjęcia księdza w swoim domu. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w czasie pracy kancelarii parafialnej lub drogą e-mailową.

5. W tym roku w naszej parafii nie będzie tradycyjnych Rekolekcji Adwentowych. Na stronie parafii zostały umieszczone linki do wybranych rekolekcji on line.

6. W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie zebraliśmy 4808 PLN 20 $. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

7. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne:

  • w poniedziałek, 7 grudnia, wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i Doktora Kościoła,
  • we wtorek, 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

8. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w ostatnim miesiącu naszych parafian:

  • śp. Zygmunta Szemraj,
  • śp. Ryszard Rybackiego,
  • śp. Stanisława Kanabusa,
  • śp. Bożenę Lisiecką – Zając,
  • śp. Alinę Chmielowską – Papierowską,
  • śp. Włodzimierza Bober.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen..

Komentarz na II Niedzielę Adwentu – 6 grudnia 2020 rok

Dobrze znany nam porządek wydaje się kruszyć, coraz częściej atakuje się wartości i osoby, których autorytet jeszcze kilka lat temu wydawał się niezachwiany. Dzisiejszy świat przypomina wielką pustynię wartości. Możemy w nim czuć się coraz bardziej zagubieni. Dlatego potrzeba dzisiaj wsłuchać się w wezwanie Adwentowego Proroka Starego Testamentu: Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! (…) Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały.

Ta obietnica wypełniła się w Jezusie, o ileż bardziej wypełni się dzisiaj, gdy przygotowujemy się na objawienie Chwały Boga w jego ostatecznym przyjściu. Naszym powołaniem jest głosić tą prawdę, być świadkiem Boga żywego, głosem wołającym na pustyni, po której błąka się wielu zagubionych.

Jak realizować to powołanie? Pokazuje nam święty Jan Chrzciciel, że najważniejsza w jego wypełnianiu jest pokora, czyli świadomość tego kim się jest przed Bogiem. Mam być sługą, który nie będzie się przepychał, aby przytrzymać Jezusowi korony zwiastujące przyszłą chwałę, ale raczej tym, który nie czuje się godny zawiązać Jemu sandałów, ufając, że możliwość zmiany świata jest tylko w mocy naszego Zbawiciela. To JEGO GŁOSEM mam się stawać, w tym kim jestem i co robię, tak aby całe moje życie było podporządkowane temu zadaniu.

Ks. Maciej Czapliński

Adwent 2020 r. – Kiedy, gdzie i kto wygłosi rekolekcje adwentowe?

Z powodu limitów wiernych wprowadzonych w kościołach nie wszędzie zaplanowano tradycyjne rekolekcje adwentowe. W niektórych parafiach i duszpasterstwach zostały one rozłożone na poszczególne niedziele Adwentu lub przeniesione na Msze św. roratnie. 

Na stronie Archidiecezji Warszawskiej znajdziemy propozycje parafii i duszpasterstw akademickich rekolekcji adwentowych —>

Jak co roku, nie brakuje propozycji na owocne przeżycie adwentu, choć ze względu na epidemię większość z nich przeniosła się do internetu.

Ekai prezentuje najciekawsze z nich np. „Kobiety w adwencie”, „Nadchodzi niebo”, „Czas apokalipsy, czas nadziei”, misyjne rekolekcje dla dzieci i młodzieży —>

W każdą środę i niedzielę Adwentu o godz. 18:00 na kanale YouTube Stacji7 rekolekcje “Siła nadziei” poprowadzi o. Tomasz Nowak OP.

Rekolekcje akademickie w dniach 6-9 grudnia wygłosi o. Grzegorz Ćwierkiewicz OP. W niedzielę msza św. z nauką o godz. 20:15 a od poniedziałku do środy o godz. 19:30. Transmisja na kanale YouTube Dominikanie Służew.

W sanktuarium św. Andrzeja Boboli rekolekcje akademickie poprowadzi w tym roku biblistka s. Anna Maria Pudełko. Nauka rekolekcyjna odbędzie się w niedzielę podczas mszy świętej o godz. 19.30, a w poniedziałek i wtorek o godz. 20. Zainteresowani będą mogli korzystać z transmisji internetowej.

„Adwentowe rekolekcje dla wszystkich” u Dominikanów odbędą się w trzecim tygodniu Adwentu. O prawdziwości zapewnienia Chrystusa: „Szczęśliwy ten, kto we Mnie nie zwątpi” będzie głosił ks. Wojciech Janyga. Pierwsza nauka podczas Mszy w niedzielę, 13 grudnia, kolejne nauki od poniedziałku do środy podczas Mszy o 6.00 (roraty) i o godz. 18.00. Wszystkie liturgie połączone z nauka-mi rekolekcyjnymi będą transmitowane na kanale YouTube.

Komunikaty duszpasterskie – I Niedziela Adwentu – 29 listopada 2020 rok

1. Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Adwent to czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, które przeżywamy w liturgii świąt Bożego Narodzenia. Jest to także czas przygotowania na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasu. Liturgicznym znakiem oczekiwania jest poranna Msza św. zwana Roratami. W naszym kościele Msza św. roratnia odprawiana będzie codziennie o godz. 7.00. Dzieci zapraszamy na godz. 7.00. w każdy poniedziałek, środę i sobotę Adwentu.

2. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.

W czwartek, 3 grudnia, Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 17.00, a po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny, modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.

W piątek, 4 grudnia, Msza św. wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania można będzie skorzystać rano i od godz. 16.00. Pragniemy również odwiedzić chorych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy osób pragnących skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

W sobotę, 5 grudnia, o godz. 7.00. zostanie odprawiona Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP. Po Mszy, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy jedną część różańca, po czym podejmiemy piętnastominutowe rozważanie w ciszy, nad wskazaną tajemnicą różańca świętego.

3. We wtorek, 1 grudnia br., o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św. w intencji dzieci, zwłaszcza tych, które odeszły od wiary i Kościoła oraz ich rodziców. Modlitwa różańcowa rodziców w intencji swoich dzieci rozpocznie się o godz. 17.30.

4. W pierwszy piątek miesiąca, po Mszy Świętej o godz. 18.00. zostanie odprawione, przed Najświętszym Sakramentem, Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, prowadzone przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy. Nabożeństwo Wynagradzające Bożemu Sercu, odprawiane jest cyklicznie, w każdy pierwszy piątek miesiąca.

5. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

6. W następną niedzielę, 6 grudnia br., przypada XXI Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Tego dnia przeprowadzimy przed kościołem zbiórkę ofiar do puszek.

7. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne:

  • w poniedziałek, 30 listopada, święto św. Andrzeja, Apostoła.
  • w czwartek, 3 grudnia, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana,

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

W tym roku ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią nie będzie regularnej kolędy. Z wizytą duszpasterską odwiedzimy rodziny, które wyrażą chęć przyjęcia księdza w swoim domu. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w czasie pracy kancelarii parafialnej lub drogą e-mailową.

Komentarz na I Niedzielę Adwentu – 29 listopada 2020 rok

Ktoś mógłby powiedzieć: To niesprawiedliwe, przecież niefortunny sługa zwrócił panu jego własność. Jednak został on skarcony nie za brak zarobku, ale za to, że nie wykorzystał tego, co mu powierzono. Pan wprost nazywa go złym i gnuśnym. Choć pan nakazuje przekazać ten jeden talent słudze, który miał ich najwięcej, to prawdziwą nagrodą za właściwą postawę jest „radość pana”.

W naszym życiu nie jest ważne to, co posiadamy, jakie stanowisko pełnimy, w jakim towarzystwie się obracamy. Ważne jest to, co potrafimy zrobić z naszym życiem. Jak wykorzystamy otrzymane zdolności dla dobra własnego i drugiego człowieka.

Ks dr. Waldemar R. Macko

Komunikaty duszpasterskie – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 22 listopada 2020 rok

1. Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, jest to ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Za tydzień rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

2. Uroczysta  Msza św. w intencji chóru parafialnego „SanctaeAnnae” oraz muzyków współpracujących z naszą parafią, z okazji święta patronalnego św. Cecylii, zostanie odprawiona o godz. 10.00. Opiekę nad oprawą muzyczną objęli: Natalia i Leszek Knyziakowie.

3. Po Mszy św. o godz. 13.00. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu.

4. Nabożeństwo uwielbienia zostanie odprawione o godz. 17.00. Następnie będziemy modlić się za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

5. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

6. W tym tygodniu, we wtorek 24 listopada, przypada wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i towarzyszy. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.