Komunikaty duszpasterskie – Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 23 maja 2021 rok

1. Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i za udział w publicznym śpiewie lub recytacji hymnu: „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”. W Zielone Świątki tradycyjnie przystrajamy nasze domy w zieleń tataraków i brzóz, bo jest to również Święto Ludowe, święto rolników, ogrodników i działkowców. Dzisiejsza niedziela kończy okres komunii wielkanocnej.

2. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

3. W tym tygodniu przypadają następujące uroczystości liturgiczne:

 • w poniedziałek, 24 maja, święto NMP, Matki Kościoła,
 • w środę, 26 maja, wspomnienie św. Filipa Neri, kapłana,
 • w sobotę, 29 maja, wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego – 23 maja 2021 rok

Kiedy mówimy o „jednym duchu” w relacjach międzyludzkich, to chcemy wyrazić jednomyślność, zgodę i porozumienie w jakiejś rodzinie czy jakiejś przyjaźni. Jednocześnie nie chodzi o to, że ktoś traci swoją indywidualność jako człowiek. To oddaje w jakiś sposób rolę Ducha Świętego. Jest On więzią miłości między Ojcem i Synem w Trójcy Świętej. Ponadto jest „miejscem” spotkania między człowiekiem i Bogiem. To Duch Święty sprawia, że Jezus Chrystus staje się obecny w sakramentach, w Kościele, w naszym życiu. Ale to On także jest źródłem prawdziwej jedności w relacjach międzyludzkich.

W dzisiejszym czytaniu o zesłaniu Ducha Świętego usłyszeliśmy: „Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?»” (Dz 2,5-7). Często w naszych rozmowach mówimy do naszych bliskich w tym samym języku i nie zostajemy zrozumieni. Ktoś do nas mówi, a my nie potrafimy usłyszeć. Prośmy Ducha Świętego o prawdziwą jedność i zrozumienie w naszych rodzinach, przyjaźniach i innych relacjach.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 16 maja 2021 rok

1. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. Zachęcamy do modlitwy przy krzyżach i kapliczkach na terenie parafii.

2. Nabożeństwa Majowe przy Krzyżach Morowych, na skrzyżowaniu Wiertniczej i Obornickiej, będą odprawiane codziennie o godz. 18.45.

3. Trwa Nowenna do Ducha Świętego, którą zakończymy w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym wraz z Księdzem Tomaszem zaprasza na Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w sobotę, 22 maja br. Czuwanie rozpoczniemy o godz. 20.00. Mszą Świętą, a zakończymy o północy modlitwą wstawienniczą.

4. Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

5. W czwartek, 20 maja o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego. Wszystkich członków Bractwa oraz osoby zainteresowane zapraszamy do wspólnej modlitwy.

6. W tym tygodniu, w poniedziałek, 17 maja, obchodzimy uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 16 maja 2021 rok

„Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu” (Dz 1,9). Czasem mamy utrwalone pewne wyobrażenia sceny Wniebowstąpienia Pana Jezusa, zapamiętane z różnych dzieł sztuki: Zbawiciel stoi na chmurze, na dole Apostołowie i kobiety.

Naturalną konsekwencją byłoby, żeby ten obłok jak winda uniósł Chrystusa do góry, ponad chmury, atmosferę, a ostatecznie tak, że już Go nie było widać. Tymczasem w Dziejach Apostolskich świadectwo świadków mówi, że „obłok zabrał im Go sprzed oczu”. Niekoniecznie gdzieś unosił. Właściwe znaczenie tej sceny ukazuje nam symbolika obłoku w Piśmie Świętym. Obłok był zawsze znakiem Bożej obecności, np. podczas ucieczki Izraelitów z Egiptu (por. Wj 13,21), czy podczas poświęcenia świątyni jerozolimskiej przez Salomona (por. 2Krn 7,1-2).

W dzisiejszej Ewangelii zasłonięcie przez obłok oznacza, że Jezusa ogarnęła rzeczywistość nieba i nie będzie można Go już spotkać na ziemi. Będzie Go można doświadczyć w Jego Kościele i przez sakramenty. Dlatego scena Wniebowstąpienia łączy się z nakazem misyjnym: „Idźcie na cały świat”! Pan Jezus posyła świadków, aby dać wszystkim możliwość wejścia z Nim w jak najbliższą relację w Jego Kościele.

Ks dr Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – VI Niedziela Wielkanocna – 9 maja 2021 rok

1. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. Przypominamy, że nabożeństwo majowe odprawiane jest w naszym kościele codziennie po Mszy św. o godz. 17.00.

2. Nabożeństwa Majowe przy Krzyżach Morowych, na skrzyżowaniu Wiertniczej i Obornickiej, będą odprawiane codziennie o godz. 18.45.

3. Dziś na Mszach św. o godz. 10.00., 11.30. i 13.00. dzieci z naszej parafii oraz ze szkół znajdujących się na terenie parafii przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Kolejna grupa przystąpi do Pierwszej Komunii w sobotę 16 maja na Mszy św. o godz. 11.30. i 13.00. oraz w niedzielę 23 maja na Mszy św. o godz. 10.00., 11.30. i 13.00.

4. Od maja do października, 13 dnia każdego miesiąca, w naszym kościele celebrowana jest Msza św., a po niej nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy do udziału w modlitwie w czwartek, 13 maja o godz. 18.00.

5. W czwartek, 13 maja zostanie odprawiona uroczysta Msza św. na zakończenie 33-dniowych rekolekcji „Oddanie33”, które w naszej parafii rozpoczęły się 9 kwietnia. Po Mszy odbędzie się nabożeństwo fatimskie wraz z procesją wokół kościoła, które zakończymy Apelem Jasnogórskim. Po Nabożeństwie osoby uczestniczące w rekolekcjach „Oddanie33”, pod przewodnictwem ks. Tomasza odczytają i podpiszą „Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi”.

6. Nabożeństwa fatimskie, jak co roku odbywają się od maja do października włącznie, każdego 13-tego dnia miesiąca.

7. W sobotę, 22 maja w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, odbędzie się w naszym kościele czuwanie modlitewne. Więcej szczegółów podamy w następną niedzielę.

8. W tym tygodniu, w piątek 14 maja, obchodzimy święto św. Macieja, apostoła. Jest to dzień imienin naszych księży: ks. Macieja Czaplińskiego i ks. Macieja Rożek-Raczyńskiego.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na VI Niedzielę Wielkanocną – 9 maja 2021 rok

Jakby zrobić ankietę z pytaniem, co jest najważniejsze w życiu człowieka, to w większości odpowiedzi usłyszelibyśmy, że ostatecznie jest to miłość. Miłość wysławiają poeci, powstają o niej niezliczone ilości piosenek, mówią o niej mistrzowie duchowi, aktywiści różnych ruchów i wolontariusze. W rodzinie motywujemy i nazywamy nasze działania miłością.

Także Jezus daje w dzisiejszej Ewangelii jedno przykazanie: „abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,12). Problem jednak jest następujący: co to znaczy? Jak kochać naprawdę?

Na to znajdujemy odpowiedź także w dzisiejszej Ewangelii: „abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem” (J 15,12) oraz „jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej” (J 15,10). I do tego jeszcze Jezus dodaje: „aby radość wasza była pełna”! (J 15,11). Dlatego warto być wierzącym, dlatego warto ciągle przybli-żać się Jezusa Chrystusa w Jego Koś-ciele, bo wtedy będziemy umieli naprawdę kochać, kochać do końca i bezwarunkowo.

Ks. Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – V Niedziela Wielkanocna – 2 maja 2021 rok

1. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. Przypominamy, że nabożeństwo majowe odprawiane jest w naszym kościele codziennie po Mszy św. o godz. 17.00.

2. Zachęcamy do codziennej modlitwy przy kapliczkach i krzyżach na terenie naszej parafii. Mieszkańców Wilanowa, w sposób szczególny zachęcamy do modlitwy przy krzyżach znajdujących się przy skrzyżowaniu ulic: Wiertniczej i Obornickiej. Przypominamy o zachowaniu zasad obowiązujących w czasie epidemii.

3. Nabożeństwa Majowe przy Krzyżach Morowych przy straży Pożarnej, na skrzyżowaniu Wiertniczej i Obornickiej, będą odprawiane codziennie o godz. 18.45.

4. We wtorek, 4 maja br., modlimy się w intencji dzieci. Modlitwę rozpoczniemy o godz. 17.30. Msza św. w intencji dzieci, zwłaszcza tych które odeszły od Boga i Kościoła i ich rodziców, zostanie odprawiona o godz. 18.00.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca.

W czwartek, 6 maja br., Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie odprawiona o godz. 17.00. a po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny modlimy się o powołania kapłańskie.

W piątek, 7 maja, Msza św. wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. O godz. 18-stej odprawimy Mszę świętą z intencją wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po Mszy zapraszamy na Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, które poprowadzi wspólnota Odnowy w Duchu Świętym wraz z Kapłanem. Zachęcamy do praktykowania dziewięciu z rzędu, pierwszych piątków miesiąca, poprzez przyjmowanie Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu. Z sakramentu pokuty i pojednania można będzie skorzystać: rano i od godz. 16.00. Pragniemy również odwiedzić chorych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy osób pragnących skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

6. Zachęcamy do odmawiania modlitwy do Świętego Michała Archanioła w naszej wspólnocie parafialnej przed każdą Mszą św. w niedzielę i w tygodniu. Tylko w niedzielę, podczas Mszy o godz. 10.00. modlitwa będzie odmawiana tradycyjnie, przed błogosławieństwem. Włączajmy się w modlitwę ufając, że Święty Michał Archanioł pomoże nam w skupieniu podczas Mszy oraz w życiu codziennym.

7. W zeszła niedzielę na tacę przeznaczoną na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie zebraliśmy 4430 PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

8. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszego biskupa Ks. Kard. Kazimierza Nycza o rychły powrót do zdrowia.

9. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

 • w poniedziałek, 3 maja, uroczystość NMP Królowej Polski,
 • we wtorek, 4 maja, wspomnienie św. Floriana Męczennika,
 • w czwartek, 6 maja, święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, w sobotę, 8 maja, uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

10. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w zeszłym miesiącu naszych parafian:

 • śp. Henryka Ołtarzewskiego,
 • śp. Pawła Ordowskiego,
 • śp. Wiesławę Rybarczyk,
 • śp. Ryszarda Płotnickiego,
 • śp. Krzysztofa Cuber,
 • śp. Wandę Szelenbaum,
 • śp. Jerzego Teofilskiego,
 • śp. Ewą Annę Szemłej.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Komentarz na V Niedzielę Wielkanocną – 2 maja 2021 rok

W dzisiejszym pierwszym czytaniu usłyszeliśmy dalszy ciąg historii św. Pawła po jego nawróceniu i chrzcie. Pewnego dnia przybywa do Jerozolimy, aby poznać Apostołów. Niestety ciągle jest traktowany nie jako nawrócony chrześcijanin, ale jako zaciekły prześladowca wyznawców Chrystusa. Na pewno wieści o nawróceniu Szawła dotarły do Jerozolimy, ale nie chciano im wierzyć. Wielu mogło podejrzewać, że być może udawał zmianę postawy, aby przeniknąć do gminy chrześcijańskiej, a następnie ją doszczętnie wyniszczyć?

I tu kluczowa okazuje się rola Barnaby, jednego z pierwszych nawróconych po pierwszych wystąpieniach Apostołów po Zesłaniu Ducha Świętego. Przygarnia on Pawła, opiekuje się nim i wprowadza do wspólnoty. Być może bez dobrego serca Barnaby nie byłoby św. Pawła Apostoła Narodów.

To pokazuje jak ważna jest postawa każdego z nas, członków wspólnoty Kościoła, wobec naszych braci. Postawa otwartego serca, życzliwości, zainteresowania może być w dzisiejszych czasach dla któregoś z naszych bliźnich kluczowa, kiedy stanie przed wyborem czy pozostać w Kościele.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – IV Niedziela Wielkanocna – 25 kwietnia 2021 rok

1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00. Po nieszporach modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. W czwartek, 29 kwietnia br. przypada święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i Doktora Kościoła. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

3. Od soboty rozpoczynamy nabożeństwa majowe, które odprawiane będą w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00., a w niedziele o godz. 17.00.

4. W pierwszą sobotę miesiąca, 1 maja br., o godz. 7.00. zostanie odprawiona Msza Święta z intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi. Po Mszy zapraszamy na Nabożeństwo pierwszosobotnie, podczas którego odmówimy jedną część różańca, po czym podejmiemy piętnastominutowe rozmyślanie nad wskazaną tajemnicą różańca świętego.

5. Zachęcamy do codziennej modlitwy przy kapliczkach i krzyżach na terenie naszej parafii. Mieszkańców Wilanowa, w sposób szczególny zachęcamy do modlitwy przy krzyżach znajdujących się przy skrzyżowaniu ulic: Wiertniczej i Obornickiej. Przypominamy o zachowaniu zasad obowiązujących w czasie epidemii.

6. Zachęcamy do odmawiania modlitwy do Świętego Michała Archanioła w naszej wspólnocie parafialnej przed każdą Mszą św. w niedzielę i w tygodniu. Tylko w niedzielę, podczas Mszy o godz. 10.00 modlitwa będzie odmawiana tradycyjnie, przed błogosławieństwem. Włączajmy się w modlitwę ufając, że Święty Michał Archanioł pomoże nam w skupieniu podczas Mszy oraz w życiu codziennym.

7. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

8. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszego biskupa Ks. Kard. Kazimierza Nycza o rychły powrót do zdrowia.