Komunikaty duszpasterskie – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej – 28 marca 2021 rok

1. Kościół obchodzi dziś pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy dla dokonania Paschalnego Misterium. Poświęcenie palm odbędzie się przed każdą Mszą św.

2. Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odprawione dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

3. Z sakramentu pokuty będzie można skorzystać codziennie od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy, od godz. 16.00. Prosimy nie odkładać spowiedzi na święta, które rozpoczynamy Świętym Triduum Paschalnym w Wielki Czwartek. Przystępując do spowiedzi prosimy o zachowanie wszelkich wskazań SANEPID-u przewidzianych na okres kwarantanny.

4. W Wielki Czwartek celebrujemy pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. W tym dniu w kościołach parafialnych sprawuje się jedną Mszę św. W naszym kościele Mszę św. Wieczerzy Pańskiej będziemy sprawować o godz. 18.00. Po Mszy św. przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Kaplicy Przechowania. Adoracja będzie trwała do godz. 22.00.

5. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zapraszamy do wspólnej modlitwy porannej zwanej Ciemną Jutrznią. Naszą modlitwę rozpoczniemy o godz. 7.00. w kościele. Przypominamy jednak o ograniczonej liczbie uczestników liturgii.

6. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek odbędzie się o godz. 15.00. Rozważania męki Pańskiej przy stacjach kalwarii wilanowskiej prowadzić będą księża. Wiernych prosimy o zachowanie dystansu społecznego.

7. W Wielki Piątek Kościół powstrzymuje się od sprawowania Eucharystii. W tym dniu rozważamy mękę Pana Jezusa i adorujemy krzyż. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 17.00. Po liturgii będzie można adorować Pana Jezusa w Grobie do godz. 22.00. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły.

8. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 8.00 do 19.00. U naszych ministrantów będzie można zaopatrzyć się w wodę święconą. Rekomendujemy wiernym błogosławienie pokarmów w ramach liturgii domowej, podczas śniadania wielkanocnego, którego może dokonać ojciec, matka bądź inny członek rodziny, Formularz modlitwy znajduję się na naszej stornie internetowej, w Klimatach, jak również został wyłożony na stoliku przy wyjściu z kościoła.

9. Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 20.00. Przypominamy o ograniczonej liczbie uczestniczących w liturgii.

10. Procesja Rezurekcyjna w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00. W procesji uczestniczyć będą jedynie kapłani wraz z asystą liturgiczną. Msze św. sprawowane będą o godz. 8.30; 10.00; 11.30; 13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.

11. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. zostaną odprawione według następującego porządku: o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.

12. Przed kościołem można nabyć plamy, wspierając w ten sposób fundusz ministrancki.

13. Prosimy wszystkich wiernych uczestniczących w liturgii Świętego Triduum Paschalnego o zachowanie norm sanitarnych.

14. Z względu na to, że pierwszy piątek i pierwsza sobota w tym miesiącu, przypadają w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, nie będą prowadzone w naszym kościele wspólnotowe nabożeństwa wynagradzające. W pierwszy piątek i w pierwszą sobotę należy przyjąć Komunię św. wynagradzającą podczas wieczornych Liturgii. W pierwszą sobotę indywidualnie odmawiamy Różaniec i odprawiamy 15 minutową medytację np. w ramach nawiedzenia świątyni i adoracji przy Grobie Pańskim. Msze św. z intencjami wynagradzającymi odprawimy w piątek, 9 kwietnia o godz. 18.00. oraz w sobotę, 10 kwietnia o godz.7.00.

Komentarz na Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej – 28 marca 2021 rok

Opis męki, ale także okoliczności, które do niej doprowadziły. A wszystko to w atmosferze nienawiści i pogardy. Oczywiście, że wypełnia się zamiar Ojca wobec Syna i całej ludzkości. Jednak ci, którzy się do tego przyczynili, czy to w sposób bezpośredni czy zostali do tego skłonieni, nie pozostają bez winy. W rozmowie z uczniami Jezus tak tę sytuację ocenił: „Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził.”

Ks. dr Waldemar R. Macko

Komunikaty duszpasterskie – V Niedziela Wielkiego Postu – 21 marca 2021 rok

1. Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym kościele odprawiane jest w każdy piątek Wielkiego Postu w następujących godzinach: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, młodzieży, studentów i młodzieży pracującej.

3. Dzisiaj rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne, nauki głoszone są na każdej Mszy św. W poniedziałek 22 i wtorek 23 marca druga Msza św. wieczorna będzie odprawiana o godz. 19.00., a nie jak zwykle o godz. 18.00. Rekolekcje będą transmitowane on-line przez naszą stronę internetową. Nauki rekolekcyjne będzie można odtwarzać do Wielkiej Środy włącznie. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Maciej Raczyński-Rożek. Serdecznie zapraszamy.

4. Zapraszamy wszystkich chętnych do śpiewania Ciemnej Jutrzni w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. Nauka śpiewu w każdą niedzielę zaraz po nabożeństwie Gorzkich Żali w Kanonii. Przypominamy, że Ciemna Jutrznia jest modlitwą brewiarzową o specjalnej, dostosowanej do dni Triduum treści. Jest ona wyrazem naszego czuwania z Chrystusem, a zarazem oczekiwaniem na Jego zmartwychwstanie.

5. Caritas Archidiecezji Warszawskiej tradycyjnie już, w okresie Wielkiego Postu, rozprowadza świece Wielkanocne. Środki uzyskane z tego tytułu, przeznaczane są na potrzeby najuboższych dzieci. Caritas AW dofinansowuje Świetlice Środowiskowe, wyjazdy wakacyjne, funduje Stypendia Naukowe dla dzieci i młodzieży. Świece Caritas będzie można nabyć przed kościołem.

6. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja Ecclesia Villanovensis”. Darmowy program do rozliczania podatku jest dostępny na stronie internetowej parafii.

7. Przed kościołem prowadzimy zbiórkę ofiar na paczki świąteczne dla najuboższych rodzin z naszej parafii.

Komentarz na V Niedzielę Wielkiego Postu – 21 marca 2021 rok

Przywołując przykład ziarna wrzuconego w glebę Jezus mówi o swojej śmierci na krzyżu, której owocem ma być życie wieczne dla wszystkich wierzących w Niego. Szczególne ziarno i szczególny plon. Warto zauważyć determinację, z jaką Jezusa pragnie wypełnić wolę swojego Ojca, pomimo lęku, którego doświadcza. Być może zbyt rzadko, rozważając teksty Ewangelii, zwracamy uwagę na człowieczeństwo Jezusa, a zbyt często podkreślamy Jego bóstwo i przez to umyka nam ogrom Jego cierpienia.

Ks. dr Waldemar R. Macko

Komunikaty duszpasterskie – IV Niedziela Wielkiego Postu – 14 marca 2021 rok

1. Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym kościele odprawiane jest w każdy piątek Wielkiego Postu w następujących godzinach: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, młodzieży, studentów i młodzieży pracującej.

3. Parafialne rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy w przyszłą niedzielę, 21 marca br. W poniedziałek 22 i wtorek 23 marca druga Msza św. wieczorna będzie odprawiana o godz. 19.00., a nie jak zwykle o godz. 18.00. Rekolekcje będą transmitowane on-line przez naszą stronę internetową. Nauki rekolekcyjne będzie można odtwarzać do Wielkiej Środy włącznie. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Maciej Raczyński-Rożek. Serdecznie zapraszamy.

4. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz fundacji parafilnej „Fundacja Ecclesia Villanovensis”. Darmowy program do rozliczania podatku jest dostępny na stronie internetowej parafii.

5. Bractwo Adoracyjne zaprasza do modlitwy w Kaplicy św. Anny podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracja w ciszy odbywa się w środy w godz. 7.30.-21.00., w czwartki w godz. 7.30.- 24.00., i w piątki w godz. 7.30.-18.30.

6. Msza święta w intencji członków Bractwa Adoracyjnego i osób uczestniczących w Adoracji Najświętszego Sakramentu zostanie odprawiona w czwartek, 18 marca br. o godz. 18.00. W każdy czwartek w godz. 23.00.-24.00. przed Najświętszym Sakramentem można odprawić Godzinę Świętą. Zapraszamy.

7. Dziś członkowie Kół Żywego Różańca zbierają ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Komentarz na IV Niedzielę Wielkiego Postu – 14 marca 2021 rok

Dzisiejszy fragment Ewangelii przypomina nam bardzo ważną prawdę. Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Na dowód tego ofiarował swojego Syna, abyśmy mieli w Nim życie wieczne. Dlaczego zatem tak wielu ludzi odwraca się od Boga i Kościoła? Ponieważ – jak stwierdza sam Jezus – ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Znając naszą skłonność do zła, tym bardziej powinniśmy podejmować wszelkie wysiłki, aby w sposób godny odpowiedzieć na Bożą miłość.

Ks. dr Waldemar R. Macko

Komunikaty duszpasterskie – III Niedziela Wielkiego Postu – 7 marca 2021 rok

1. Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym kościele odprawiane jest w każdy piątek Wielkiego Postu w następujących godzinach: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, młodzieży, studentów i młodzieży pracującej.

3. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz fundacji parafilnej „Fundacja Ecclesia Villanovensis”. Darmowy program do rozliczania podatku jest dostępny na stronie internetowej parafii.

4. W zeszłą niedzelę zebraliśmy 2920 PLN na pomoc misjonarzom „Ad gentes”. Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

5. Dziś i w następną niedzielę członkowie Kół Żywego Różańca zbierają ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Komentarz na III Niedzielę Wielkiego Postu – 7 marca 2021 rok

Żądanie znaku przywołuje w myśli inne wydarzenie, w którym Żydzi domagali się znaku od Jezusa. Wtedy nazwał pytających „przewrotnym plemieniem, które żąda znaku, ale żaden znak nie zostanie mu dany poza znakiem Jonasza”. Te dwa wydarzenia nakazują nam patrzeć na działanie Jezusa, Jego nauczanie i znaki z perspektywy zbawienia, to znaczy poprzez pryzmat Tajemnicy Paschalnej.

To, co Jezus mówi o nowej świątyni, którą On sam zbuduje, najlepiej wyraził święty Paweł w liście do Koryntian, w którym poucza młodą wspólnotę chrześcijan „Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami”.

Ks. dr Waldemar R. Macko

Komunikaty duszpasterskie – II Niedziela Wielkiego Postu – 28 lutego 2021 rok

1. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes jest dniem modlitwy i solidarności z misjonarzami.

2. Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym kościele odprawiane jest w każdy piątek Wielkiego Postu w następujących godzinach: o 12.30. – dla dorosłych, o 16.30. – dla dzieci oraz o 18.30. – dla dorosłych, młodzieży, studentów i młodzieży pracującej.

4. W poniedziałek, 1 marca br., o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św. wotywna o Duchu Świętym. Po Mszy odmówimy litanię do Ducha Świętego. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę.

5. We wtorek, 2 marca, o godz. 17.30. zapraszamy na różaniec rodziców w intencji dzieci, a następnie na Mszę św. o godz. 18.00. sprawowaną w intencji rodziców i dzieci, z prośbą o  wierność Bogu i nauce Kościoła oraz opiekę Matki Bożej.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.

W czwartek, 4 marca, o godz. 17.00. zostanie odprawiona Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym Wiecznym Kapłanie, a po Mszy zostanie odmówiona koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny modlimy się o powołania kapłańskie.

W piątek, 5 marca, Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa zostanie odprawiona o godz. 12.00., a o godz. 18.00. Msza św. z intencją wynagradzającą Bożemu Sercu. Po Mszy wraz z Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym zapraszamy na Nabożeństwo Pierwszopiątkowe. Z sakramentu pokuty i pojednania można będzie skorzystać rano i od godz. 16.00. Pragniemy również odwiedzić chorych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy osób pragnących skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

W sobotę, 6 marca, Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP zostanie odprawiona o godz. 7.00., a po niej nabożeństwo wynagradzające, na które składa się odmówienie jednej części Różańca i 15 minutowe rozważanie w ciszy jednej z tajemnic Różańca Świętego.

7. Zachęcamy do podejmowania Nabożeństw Wynagradzających, tak pierwszopiątkowych jak i pierwszosobotnich, które w naszej parafii odbywają sie cyklicznie.

8. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja Ecclesia Villanovensis”. Darmowy program do rozliczania podatku jest dostępny na stronie internetowej parafii.

9. Na tacę w zeszłą niedzielę, przeznaczoną na potrzeby Wyższego Metropolitalnego
Seminarium Duchownego w Warszawie, zebraliśmy 4721 PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

10. Przed kościołem zbieramy ofiary do puszek na pomoc misjonarzom „Ad gentes”.

Komentarz na II Niedzielę Wielkiego Postu – 28 lutego 2021 rok

Dzisiaj Bóg wystawia Abrahama na próbę. Dwa razy w tym wydarzeniu-próbie powtarza się dialog: „Abrahamie”, „Oto jestem”. Przypomina nam on, że Bóg, podobnie jak Abrahama, każdego z nas wzywa po imieniu, każdego traktuje jak syna, córkę, jak kogoś kto jest mu bliski, kogo obdarza miłością, która wymaga. Natomiast odpowiedź Abrahama świadczy o jego postawie nieustannej gotowości wobec Pana i wzywa także i nas do takiej postawy.

W wersecie, którego dziś nie usłyszeliśmy, ale znajduje się w tym samym wydarzeniu mamy pytanie Izaaka: „Gdzież jest jagnie na całopalenie?” i odpowiedź ojca Izaaka: „Bóg upatrzy sobie”. Abraham nie tylko przyjmuje postawę gotowości, ale także ogromnej ufności wobec Stwórcy.

Niech we wpinaniu się „na naszą górę Moria”, naszej pielgrzymce wiary, naszej drodze nawrócenia w okresie Wielkiego Postu towarzyszy nam postawa gotowości i ufności wobec Boga.

Ks. Tomasz Lis