XV Piknik parafialny – zdjęcia.

W ramach Rodzinnego Pikniku Parafialnego odbyły się: warsztaty plastyczne, plener malarski, animacje przestrzenne, liczne konkursy dla dzieci oraz przejażdżka kucykiem.

Imprezę uświetniły swoimi występami teatralnymi, wokalno-instrumentalnymi i tanecznymi grupy artystyczne z Centrum Kultury Wilanów – dzieci, młodzież i dorośli, którzy przez cały rok szkolny rozwijali swoje pasje i talenty na zajęciach artystycznych w CKW.

Na zakończenie imprezy, około godz. 16.00, odbył się koncert w wykonaniu Izabeli Połońskiej, Leszka Kołodziejskiego oraz Jakuba Raczyńskiego.

Fot. Adam Wieczorek.

30.05.2024 r. – Boże Ciało – zdjęcia.

W tym roku Mszy świętej o godz. 10.00 przewodniczył i homilię po procesji wygłosił ks. Błażej Węgrzyn, prefekt roku propedeutycznego w Podkowie Leśnej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Z radością i śpiewem przeszliśmy ulicami Wilanowa, aby dać świadectwo wierze w Jezusa Chrystusa!

fot. Adam Wieczorek

35-rocznica święceń kapłańskich Księdza Proboszcza.

Świętowanie rocznicy święceń kapłańskich jest głębokim przeżyciem zarówno dla księdza, jak i dla jego wspólnoty. To czas dziękczynienia, jedności i radości, który umacnia więzi między wiernymi a ich duchowym przewodnikiem.

W poniedziałek 20 maja br. była rocznica święceń kapłańskich ks. Waldemara R. Macko. Jubileusz był okazją jak do spotkania się tzw. roku kursowego czyli kapłanów, którzy studiowali w Seminarium Duchownym na jednym roku i przyjęli święcenia kapłańskie w dniu 20 maja 1989 roku z rąk księdza kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski.

Zdjęcia z archiwum Wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym

W niedzielę 26 maja br. jubileusz Księdza Proboszcza świętowała wspólnota parafialna podczas Mszy św. o godz. 10.00. Otoczyliśmy naszego duszpasterza modlitwą, wdzięcznością, dobrym słowem i życzeniami. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewnił parafialny Chór Sanctae Annae i muzycy Kameraty Wilanowskiej.

Fot. Adam Wieczorek

Po Eucharystii, wspólnoty parafialne zaprosiły do Kanonii na agapę i dalszy ciąg świętowania kapłańskiego jubileuszu. Ksiądz Proboszcz pokroił okolicznościowy tort, a my zaśpiewaliśmy Mu 100-lat.

Fot. Elżbieta Wrotek

Wprowadzenie Relikwii św. Jana Bosko.

W piątek 24 maja br. we Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych do naszego kościoła zostały wprowadzone relikwie św. Jana Bosko. Z tej okazji podczas Mszy św. o godz. 18.00 homilię dla naszej wspólnoty parafialnej na temat życia świętego wygłosił ojciec salezjanin.

Relikwie zostały zainstalowane na cokole popiersia św. Jana Bosko, które znajduje się w naszym kościele w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny po prawej stronie. Wzrok świętego Jana Bosko jest zwrócony w kierunku „Dwóch Kolumn ocalenia”, które zostały ustawione w Kaplicy NMP po obu stronach ołtarza, a inspiracją do takiego ich ustawienia była wizja św. Jana Bosko.

Wizja ta miała miejsce w 1862 roku. św. Jan Bosko zobaczył wielką bitwę morską, w której wielka flota statków symbolizowała Kościół, a jej kapitanem był sam Papież. Statki były atakowane przez wiele innych jednostek, symbolizujących przeciwników Kościoła, którzy próbowali je zatopić.

W obliczu ogromnych trudności i ataków, kapitan statku (Papież) skierował go ku dwóm wysokim kolumnom wystającym z morza. Na jednej z nich znajdowała się figura Matki Bożej, a na drugiej Najświętszy Sakrament. Na kolumnie z figurą Matki Bożej było napisane „Auxilium Christianorum” (Wspomożenie Wiernych), a na kolumnie z Najświętszym Sakramentem „Salus Credentium” (Zbawienie Wierzących).

Wizja św. Jana Bosko o dwóch kolumnach ocalenia przypomina nam o konieczności głębokiej wiary i ufności w obecność Chrystus a w Eucharystii oraz o wstawiennictwie i opiece Matki Bożej. Jest to wezwanie do trwania w modlitwie, zaufaniu w Bożą opiekę i do niezachwianej wiary w trudnych czasach.

Wizja ta była i jest źródłem inspiracji i nadziei dla wielu osób, zwłaszcza w momentach kryzysów i wyzwań, przypominając o fundamentach, na których można budować życie duchowe i wspólnotowe.

Relikwie św. Jana Bosko w parafii to nie tylko duchowy skarb, ale także źródło inspiracji i siły dla nas, parafian. Relikwie wzmacniają wiarę, jednoczą wspólnotę, inspirują do działania na rzecz innych i przyciągają wiernych, dają nam poczucie bliskości ze świętym i za jego wstawiennictwem z Bogiem.

Elżbieta Wrotek

Zdjęcia z archiwum Wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym

Majowe Bliskie Niedzielne Warsztaty Rodzinne

„Majowe spotkanie z Maryją”.

W niedzielę 12 maja odbyły się w naszej parafii kolejne warsztaty rodzinne z cyklu zaproponowanego przez wspólnotę Odnowa w Duchu Świętym, zatytułowane „Majowe spotkanie z Maryją”.

Tradycyjnie poświęcony Matce Bożej miesiąc maj jest w szczególności powiązany z odmawianiem bądź śpiewaniem pięknej modlitwy litanijnej w kościołach przed Najświętszym Sakramentem lub przy przydrożnych krzyżach czy kapliczkach. Aby przybliżyć tę formę modlitwy dzieciom poprosiliśmy by uczestnicy warsztatów wylosowali wezwania zaczerpnięte z Litanii Loretańskiej. Po każdym wezwaniu odczytanym przez wskazaną osobę wszyscy chóralnie odpowiadali „módl się za nami”. Dało to sposobność do wsłuchania się w poszczególne pochwalne inwokacje do Najświętszej Dziewicy. Jednocześnie wybrzmiał wspólnotowy wymiar modlitwy błagalnej.

Centralną częścią warsztatów było układanie własnych modlitw do Maryi inspirowanych wezwaniami Litanii Loretańskiej. Kolorowe karteczki z różnymi Imionami Maryi, Jej cechami i cnotami, z prośbami i intencjami układały się w piękne wersety skierowanych do Matki Najświętszej wierszy-próśb. Następnie dzieci przyklejały te słowa modlitwy na pięknym papierze, a taki gotowy list do Nieba podpisywały i pieczętowały jak akt wysokiej ważności. Dzieci wykonały także własne obrazki Matki Bożej. Należało wybrać najbliższy własnemu sercu wizerunek Maryi, nakleić go na deseczkę, polakierować oraz nanieść złocenia na ramie. Każdy mógł zabrać do domu litanię-wyklejankę oraz własnoręcznie wykonaną „ikonę”.

Ostatnie przed wakacjami Bliskie Niedzielne Warsztaty będą już 9 czerwca, jak zwykle około 12:30. Gorąco zachęcamy całe rodziny do przybycia i uczestnictwa.

Wspólnota Odnowa w Duchu Świętym

Zdjęcia z archiwum Wspólnoty

18.05. br. – Wigilia Zesłania Ducha Świętego – zdjęcia

Zesłanie Ducha Świętego jest wypełnieniem obietnicy Chrystusa danej uczniom: „Ja zaś będę prosił Ojca a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy” (J 14,16). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczął przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.

Duch Święty udziela darów, które uzdalniają nas, uczniów Chrystusa do wypełnienia misji głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie, dlatego tak ważne jest dla wspólnot parafialnych czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, które na wzór apostołów oczekują Jego przyjścia. Bez pomocy Ducha Świętego nie mielibyśmy męstwa, umiejętności, odwagi, mądrości i radości do zrealizowania Chrystusowego posłania nas do świata.

 Po raz kolejny czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego zostało zorganizowane również w naszej parafii. Podczas liturgii Słowa słuchaliśmy i przypominaliśmy sobie Boże obietnice dotyczące przyjścia i działania Ducha Świętego.

 Po Eucharystii mieliśmy możliwość Adorowania Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie słuchając Słowa Bożego, rozważając Je w sercu i trwając na indywidualnej i wspólnej modlitwie. Było to radosne przeżycie, za które dziękujemy Bogu.

Elżbieta Wrotek

Fot. Elżbieta Wrotek

Bliskie Niedzielne Warsztaty Rodzinne w lutym 2024 roku

Odkrywamy Kościół

W niedzielę 4 lutego odbyły się w naszej parafii kolejne warsztaty rodzinne z cyklu zaproponowanego przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym, zatytułowane „Odkrywamy Kościół”.

W związku z tematem rozpoczęliśmy spotkanie bezpośrednio w kościele parafialnym po Mszy Świętej o godz.11,30. Ksiądz Maciej Czapliński poprowadził tę część warsztatów pokazując dzieciom wybrane, ważne elementy budowli i wystroju kościoła parafialnego. Odczytaliśmy niektóre z łacińskich inskrypcji, poszukaliśmy wizerunków Maryi, z bliska zobaczyliśmy co mieści się w prezbiterium, a także jakie tajemnice kryją się w podziemiach. Dzieci miały też okazję zajrzeć do zakrystii i zobaczyć jak ksiądz wraz ze służbą liturgiczną przygotowuje się do sprawowania Mszy Świętej.

Druga część warsztatów odbyła się w salce. Tam na dzieci czekało inne zadanie – wyzwanie: zbudowanie kościoła za pomocą… liny. Dzieci podjęły wyzwanie i wymieniając głośno pomysły dotyczące sposobu wykonania ostatecznego kształtu wspólnej budowli. Przy pomocy pytań, kolejnych prób, poprawek – jednym słowem – współpracy powstał ostateczny projekt. Lina tworzyła kontur budowli uwieńczonej krzyżem u szczytu. Pozostało jeszcze urządzić wnętrze. W tym etapie pracy, spośród zaproponowanych obrazków – zdjęć przedmiotów dzieci wybierały te elementy, które w kościele obowiązkowo muszą się znaleźć, a odrzucały te niewłaściwe. Dzieci wybierały i układały wewnątrz zarysu jaki stworzyły kolorowe zdjęcia ołtarza, krzyża, tabernakulum, naczyń liturgicznych, konfesjonału, klęczników, dzwonków, świec i ławek. Co jest konieczne w każdym kościele a co jest elementem dekoracji?

Kiedy w ten sposób wypełniło się wnętrze „kościoła” padło pytanie czego w tym miejscu jeszcze brakuje. Dzieci bez wahania odpowiedziały, że to my, wierni jesteśmy w kościele najważniejsi. Wyśpiewaliśmy prawdę w piosence

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?

Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

Czy wy wiecie, że jesteśmy Kościołem?

Czy wy wiecie, że jesteśmy wspólnotą?

Takie wspólne budowanie pozwoliło ukazać prawdy, o których pisał święty Paweł:

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? (1 Kor, 3,16)

A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga — zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. (Ef 2,19-22)

Spotkanie zakończyły dwie tury quizu Dzieci kontra Rodzice i Rodzice kontra Dzieci o tematyce związanej z tradycją i liturgią Kościoła. Wygrały obie strony ponieważ na wszystkie pytania padły wyłącznie dobre odpowiedzi.

Kolejne Bliskie Niedzielne Warsztaty już 3 marca, jak zwykle około 12:30. Gorąco zachęcamy całe rodziny do przybycia i uczestnictwa.

Wspólnota Odnowa w Duchu Świętym

Zdjęcia z archiwum Wspólnoty

Bal Wszystkich Świętych

W niedzielę, 5 listopada 2023 roku Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym wraz z siostrami Pasjonistkami zorganizowała bal z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych.

Na zaproszenie odpowiedziało wiele rodzin, które wspólnie modliły się podczas Mszy świętej rodzinnej tego dnia. Na wejście procesyjnie wniesione zostały relikwie kilkudziesięciu świętych i błogosławionych Kościoła, a dzieci złożyły u stóp ołtarza Różaniec wykonany na warsztatach rodzinnych i przemodlony na różańcowych nabożeństwach w miesiącu październiku. Podczas kazania ksiądz Maciej Czapliński przypomniał prawdy związane z obcowaniem świętych i minioną Uroczystością 1 listopada. Okazją do rozmowy były wybrane przez dzieci postaci świętych a gościliśmy grono najlepszych przyjaciół Pana Jezusa: święte Faustynę, Agatę, Łucję, Klarę, Karolinę, Ritę, Jadwigę, Annę, świętych Franciszka, Marcina, Jana Bosco, Maksymiliana, Apostołów Pawła i Piotra,  a nawet Maryję i Józefa z orszakiem skrzydlatych aniołów. Co świętujemy w Dniu Wszystkich Świętych? Czym są relikwie i jak się ze świętymi poznać bliżej?  Zadaniem na nadchodzący tydzień dla wszystkich było osobiste zwrócenie się z modlitwą o wstawiennictwo do wybranego przez siebie świętego. 

Po zakończonej Mszy świętej korowód przebranych za świętych i aniołów najmłodszych parafian przeszedł z towarzyszącymi im rodzinami do sali balowej – wieczernika, który na ten dzień został udekorowany wizerunkami świętych, przystrojony aniołkami i białymi i niebieskimi balonikami.

Przesłaniem wydarzenia było zdanie zaczerpnięte z dziecięcej piosenki „Każdy może być święty”. Bal rozpoczął się żywiołowym zaśpiewaniem tego utworu. Później nastąpiła prezentacja strojów i każdy gość balu mógł się przedstawić pozostałym zebranym przechodząc wśród ustawionych w szpaler dużych i małych uczestników zabawy. Był taniec integracyjny zwany aureolą i inne znane i lubiane tańce. Były rymowane zagadki dotyczące różnych świętych i ich drużynowe rozwiązywanie oraz konkurs polegający na dopasowaniu właściwych atrybutów najbardziej znanym świętym. Można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w przygotowanych foto ramkach, a baloniki skrywały niespodziankę – słowa świętych. Mamy nadzieję, że odkryte w ten sposób mądrości pozostaną w serdecznej pamięci najmłodszych, a Duch Święty wykorzysta każdy wysiłek organizatorów ku większemu dobru.

Nie zabrakło przerwy na pyszny słodki poczęstunek i rozmowy pozwalające nawiązać nić relacji i zatrzymać się w biegu, by zapragnąć Nieba i świętości.

Każdy może być świętym, jeśli tylko chce!

Kolejne spotkanie warsztatowe już 3 grudnia. Do zobaczenia!

Zdjęcia z archiwum Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.