Wprowadzenie Relikwii św. Jana Bosko.

W piątek 24 maja br. we Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych do naszego kościoła zostały wprowadzone relikwie św. Jana Bosko. Z tej okazji podczas Mszy św. o godz. 18.00 homilię dla naszej wspólnoty parafialnej na temat życia świętego wygłosił ojciec salezjanin.

Relikwie zostały zainstalowane na cokole popiersia św. Jana Bosko, które znajduje się w naszym kościele w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny po prawej stronie. Wzrok świętego Jana Bosko jest zwrócony w kierunku „Dwóch Kolumn ocalenia”, które zostały ustawione w Kaplicy NMP po obu stronach ołtarza, a inspiracją do takiego ich ustawienia była wizja św. Jana Bosko.

Wizja ta miała miejsce w 1862 roku. św. Jan Bosko zobaczył wielką bitwę morską, w której wielka flota statków symbolizowała Kościół, a jej kapitanem był sam Papież. Statki były atakowane przez wiele innych jednostek, symbolizujących przeciwników Kościoła, którzy próbowali je zatopić.

W obliczu ogromnych trudności i ataków, kapitan statku (Papież) skierował go ku dwóm wysokim kolumnom wystającym z morza. Na jednej z nich znajdowała się figura Matki Bożej, a na drugiej Najświętszy Sakrament. Na kolumnie z figurą Matki Bożej było napisane „Auxilium Christianorum” (Wspomożenie Wiernych), a na kolumnie z Najświętszym Sakramentem „Salus Credentium” (Zbawienie Wierzących).

Wizja św. Jana Bosko o dwóch kolumnach ocalenia przypomina nam o konieczności głębokiej wiary i ufności w obecność Chrystus a w Eucharystii oraz o wstawiennictwie i opiece Matki Bożej. Jest to wezwanie do trwania w modlitwie, zaufaniu w Bożą opiekę i do niezachwianej wiary w trudnych czasach.

Wizja ta była i jest źródłem inspiracji i nadziei dla wielu osób, zwłaszcza w momentach kryzysów i wyzwań, przypominając o fundamentach, na których można budować życie duchowe i wspólnotowe.

Relikwie św. Jana Bosko w parafii to nie tylko duchowy skarb, ale także źródło inspiracji i siły dla nas, parafian. Relikwie wzmacniają wiarę, jednoczą wspólnotę, inspirują do działania na rzecz innych i przyciągają wiernych, dają nam poczucie bliskości ze świętym i za jego wstawiennictwem z Bogiem.

Elżbieta Wrotek

Zdjęcia z archiwum Wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym