Ogólna klauzula informacyjna

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka Świętej Anny w Warszawie Wilanowie ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa, e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl, reprezentowana przez proboszcza ks. prałata dr Waldemara R. Macko,  dla potrzeb realizacji celów Kościoła na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Archidiecezji Warszawskiej jest ks. dr Piotr Wierzbicki, adres: ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, e-mail: iod@archwaw.pl

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów, bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych pytań udziela Administrator.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, adres: Skwer kard. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl