Ośrodek Wsparcia dla Najuboższych

OŚRODEK WSPARCIA  NAJUBOŻSZYCH

PRZY PARAFII ŚW. ANNY W WARSZAWIE WILANOWIE

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa /wejście od ul. St. Kostki Potockiego/

Nasz Ośrodek wspiera Rodziny i Osoby Ubogie od ośmiu lat.

Opieką stałą obejmujemy ponad 120 osób,

w tym:

— rodziny wielodzietne,

— matki samotne,

— osoby i rodziny bezrobotne

— osoby samotne, chore i niepełnosprawne.

Liczba bezdomnych zgłaszających się do naszego Ośrodka waha się w granicach 20–40 osób.

Otrzymują paczki żywnościowe, środki czystościowe i odzież.Działalność nasza polega głównie na rozdawnictwie osobom potrzebującym:

  artykułów spożywczych,

  środków higieny osobistej,

  chemii gospodarczej,

  odzieży i obuwia,

  artykułów biurowoszkolnych dla dzieci i uczącej się młodzieży.

Najuboższym chorym realizujemy recepty.


Jesteśmy Organizacją pozarządową – lokalną, nie posiadamy osobowości prawnej, więc nie korzystamy z rządowych środków finansowych i tylko pomoc ludzi dobrej woli pozwala nam na prowadzenie naszej działalności.

POMOC W KAŻDEJ FORMIE JEST DLA NAS

NIEOCENIONA I BARDZO MILE WIDZIANA

W roku 2007 na pomoc dla naszych podopiecznych

wydaliśmy ponad 50 tysięcy złotych,

w tym na lekarstwa 32 tysiące złotych.

W każdą środę w godzinach 16.00–18.00 oczekujemy na


osoby z naszej parafii potrzebujące pomocy i na ofiarodawców.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.
Sprawozdanie z działalności w 2009 r.
Sprawozdanie z działalności w 2008 r.