19.03.2021-19.03.2022 – Kaplica Jubileuszowa

przy ul. Husarii 55/57

DEKRET

Penitencjaria Apostolska dla pogłębienia pobożności i zbawienia dusz wiernych, mocą uprawnień w specjalny sposób sobie nadanych przez Ojca Świętego, z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, mając na uwadze prośby niedawno skierowane przez Najczcigodniejszą Matkę Agnes Jaszczykowską, Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, którego to Dom Generalny znajduje się w Warszawie, w Jubileusz setnej rocznicy tegoż Zgromadzenia, z niebieskich skarbnic Kościoła szczodrze udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Siostry, przyjaciele Zgromadzenia oraz wierni świeccy, którzy szczerze żałują za grzechy jak również kierujący się miłością, od dnia 19 marca 2021 do dnia 19 marca 2022, mogą go uzyskać dla siebie lub też ofiarować jako wsparcie dla dusz wiernych przebywających w czyśćcu, jeśli pielgrzymując nawiedzą kaplicę Domu Macierzystego lub też gdziekolwiek spoglądać będą na jakąkolwiek świątynię wyżej wspomnianego Zgromadzenia i tam z właściwym usposobieniem, pobożnie, będą uczestniczyć w dniach świątecznych i obchodach jubileuszowych, jak zostało to przedłożone w niedawno przedstawionej prośbie, lub przynajmniej poświęcą odpowiedni czas na nabożne rozważania, które zakończą modlitwą Ojcze nasz, wyznaniem wiary oraz wezwaniami do Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, również będą mogli uzyskać odpust zupełny, wzbudzając w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko nastąpi taka możliwość, trzech zwyczajowo przyjętych warunków, jeśli włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich życiowe trudności.
Aby móc łatwiej dostąpić łaski przebaczenia na mocy władzy kluczy Kościoła, za sprawą miłości pasterskiej, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani, posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, z ochoczym i wspaniałomyślnym nastawieniem oddali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Obowiązuje na czas jubileuszu Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 9 marca, Roku Pańskiego 2021.

Mauro kard. Piacenza, Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel, Regens

Komunikaty duszpasterskie – XXX Niedziela Zwykła – 24 października 2021 rok

1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. W poniedziałek, 1 listopada, przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele będą sprawowane według następującego porządku: o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. Procesja na cmentarz wyruszy z naszego kościoła zaraz po Mszy św. o godz. 11.30. Po procesji, ok. godz. 13.30. zostanie odprawiona Msza św. na cmentarzu w intencji zmarłych, polecanych w wypominkach.

3. W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Warunkiem podstawowym uzyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej.

4. Prosimy o uporządkowanie grobów i naszego cmentarza. Zwracamy się również z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać do przeznaczonych na ten cel kontenerów.

5. W listopadzie, w sposób szczególny, modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, dlatego przez cały miesiąc o godz. 18.00., w naszym kościele będzie odprawiana Msza św. w intencji zmarłych z naszej parafii i zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki i na listopadową Mszę św. za naszych zmarłych.

6. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 8250 PLN na potrzeby misji. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdecznie Bóg zapłać.

7. Siostry katechetki serdecznie dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w kiermaszu misyjnym, w czasie którego zebrano 4011 PLN. Zebrane pieniądze zostały  przeznaczone na szkołę i przedszkole w Kamerunie, prowadzone przez siostry Pasjonistki.

8. W tym tygodniu, w czwartek 28 października, przypada święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

9. Przed kościołem oficyna wydawnicza Multico prowadzi sprzedaż książki pana Wojciecha Parzyńskiego pt.: „Wilanów to nie tylko obecni mieszkańcy. Cmentarz wilanowski 1816-2016.”, w promocyjnej cenie 80 PLN.

10. Przed dzwonnicą trwa kiermasz soków i owoców na, który serdecznie zapraszamy.

Komentarz na XXX Niedzielę Zwykłą – 24 października 2021 rok

W pierwszym czytaniu Jeremiasz zapowiada powrót Izraela z niewoli babilońskiej. Trwała ona około pięćdziesięciu lat. Prorok opisuje, że naród wychodził ze swej ziemi z płaczem. Także psalm korespondujący z tym czytaniem mówi o łzach i płaczu siejących i niosących ziarna na zasiew. Podobnie bohater z Ewangelii Bartymeusz, niewidomy żebrak natarczywie woła do Jezusa: „Synu Dawida ulituj się nade mną”.

Czy te słowa nie opisują i naszej sytuacji, w której często lub czasami się znajdujemy? Zagubieni pośród życiowych trudności, dotknięci chorobą lub cierpieniem, złamani i odrzuceni.

Ale Pan nie pozostawia ich w tym stanie. Ich los się odmienia lub jest obietnica odmiany. Słyszymy, że Bóg przywiedzie naród do strumieni wody, będą żąć w radości i powrócą w radością, a Bartymeusz odzyskuje wzrok.

Niech te słowa będą dla nas słowami otuchy i nadziei, że Pan nas nie zostawi oraz wołaniem o naszą ufność Bogu.

Ks. Tomasz Lis

Komunikaty duszpasterskie – XXIX Niedziela Zwykła – 17 października 2021 rok

1. Dziś przypada Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny. Z tej okazji w sposób szczególny modlimy się za wszystkich świeckich i osoby duchowne, które poświęciły się głoszeniu Ewangelii w krajach misyjnych.

2. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

3. W poniedziałek, 1 listopada, przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele będą sprawowane według następującego porządku: o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. Procesja na cmentarz wyruszy z naszego kościoła zaraz po Mszy św. o godz. 11.30. Po procesji, ok. godz. 13.30. zostanie odprawiona Msza św. na cmentarzu w intencji zmarłych, polecanych w wypominkach.

4. W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Warunkiem podstawowym uzyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej.

5. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 5465,57 PLN na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdecznie Bóg zapłać.

6. Siostry katechetki z naszej parafii  zorganizowały loterię misyjną, dochód będzie przeznaczony na misje w Kamerunie, gdzie siostry Pasjonistki prowadzą szkołę i przedszkole, które utrzymują z ofiar wiernych. Siostry bardzo proszą o pomoc w tym szlachetnym przedsięwzięciu.

7. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

 • w poniedziałek, 18 października, święto św. Łukasza, Ewangelisty,
 • we wtorek, 19 października, wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana,
 • w środę, 20 października, wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana,
 • w piątek, 22 października, wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
  Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

8. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby misji.

Komentarz na XXIX Niedzielę Zwykłą – 17 października 2021 rok

Dzisiejsze czytania pomagają nam kolejny raz przypomnieć sobie pewne prawdy o Jezusie Chrystusie. A zarazem zmuszają nas do zastanowienia się jaka jest nasza odpowiedź, postawy, czyny wobec osoby Jezusa Chrystusa i Jego nauki.

I tak przypominany sobie, że Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek wydał swoje życie na ofiarę za grzechy, jest sprawiedliwym Sługą, który usprawiedliwił wielu, a wola Boża wypełniła się przez Niego. Został poddany próbie pod każdym względem, podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu dlatego może współczuć naszym słabościom.

A nasza odpowiedź? Czy jesteśmy gotowi do służby Bogu i ludziom na wzór Chrystusa? Czy jesteśmy gotowi stanąć w prawdzie o sobie, uznać swoją słabość i z ufnością zbliżać się do Chrystusa, by doznać miłosierdzia i otrzymać łaskę pomocy w stosownej chwili?

Ks. Tomasz Lis

Komunikaty duszpasterskie – XXVIII Niedziela Zwykła – 10 października 2021 rok

1. Nabożeństwo Różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. W październiku zapraszamy wszystkich do modlitwy różańcowej w intencji naszej parafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w niedziele o godz.17.00., a w dni powszednie po Mszy św. o godz.17.00. Dzieci zapraszamy na wspólny różaniec we wtorki i czwartki o godz.17.30.

3. W środę, 13 października, na Mszy św. o godz. 18.00. grupa młodzieży z naszej parafii przystąpi do sakramentu bierzmowania. Mszy św. będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Rafał Markowski. Po Mszy zostanie odprawione nabożeństwo fatimskie.

4. Za tydzień, 17 października – w niedzielę misyjną, odbędzie się przed kościołem kiermasz misyjny, który przygotują siostry katechetki wraz z harcerzami. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na szkołę i przedszkole w Kamerunie, prowadzone przez siostry. Harcerze w ramach akcji Harcerska Afryka zajmują się renowacją polskich cmentarzy w Afryce. Pomagają na misjach w Zambii, Zimbabwe oraz RPA, współpracując z pracującymi tam siostrami. Siostry Pasjonistki bardzo dziękują harcerzom i wszystkim, którzy wspomagają misje.

5. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

 • w środę, 13 października, wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana,
 • w piątek, 15 października, wspomnienie św. Teresy z Avilla, dziewicy i Doktora Kościoła,
 • w sobotę, 16 października, wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.
  Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym rodzinnym i zawodowym.

6. Dziś obchodzimy XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”. Przed kościołem członkowie Akcji Katolickiej zbierają ofiary na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającej zdolną młodzież z małych miasteczek i wsi. Przypominamy, że Fundacja ta zajmuje się upamiętnieniem Pontyfikatu św. Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

7. Zapraszamy w dniu dzisiejszym przed dzwonnicę na kiermasz owoców, soków i przetworów naturalnych.

Komentarz na XXVIII Niedzielę Zwykłą – 10 października 2021 rok

„Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Takie pytanie pada dziś z ust pewnego człowieka. Patrząc na współczesny świat, dzisiejszego człowieka możemy powiedzieć, że zadawanie sobie, innym takiego pytania to już bardzo wiele. Ile osób na świecie, w Polsce zadaje sobie takie pytanie?

Ale ten człowiek idzie jeszcze dalej. Okazuje się, że przestrzega on przykazań Bożych, wszystkich (współczesny człowiek ma tendencję do wybiórczego traktowana przykazań) i to od wczesnej młodości ( współczesny człowiek mówi, że ma jeszcze ma na to czas).

Jezus spogląda na niego z miłością potwierdzając, że idzie dobrą drogą. Jednocześnie wskazuje, że brakuje mu jeszcze jednego: „sprzedaj wszystko i chodź za Mną”.

A nam czego jeszcze brakuje, by osiągnąć życie wieczne?

Ks. Tomasz Lis

Komunikaty duszpasterskie – XXVII Niedziela Zwykła – 3 października 2021 rok

1. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. Nabożeństwo Różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. W październiku zapraszamy wszystkich do modlitwy różańcowej w intencji naszej parafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w niedziele o godz.17.00., a w dni powszednie po Mszy św. o godz.17.00. zapraszamy dzieci na wspólny różaniec we wtorki i czwartki o godz.17.30.

3. Msza św. wotywna o Duchu Świętym zostanie odprawiona jutro o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4. Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca, zapraszamy rodziców na wspólną modlitwę w intencji dzieci, zwłaszcza tych które odeszły od Boga i Kościoła, na godz.17.30. Msza św. w intencji dzieci i ich rodziców zostanie odprawiona o godz. 18.00.

5. W tym tygodniu,7 października przypada I czwartek miesiąca. Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie odprawiona o godz.17.00., a po Mszy św. Nabożeństwo Różańcowe. W tym dniu, w sposób szczególny modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.

6. Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Kandydatów zapraszamy na spotkanie organizacyjne w czwartek, 7 października, o godz. 19.00. w kanonii.

7. W czwartek, 7 października br., we wspomnienie Majśw. Maryi Panny Różańcowej o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św. w intencji członków Kół Żywego Różańca.

8. W związku ze skargami do Straży Miejskiej, prosimy o przestrzeganie wewnątrz kościoła zasad sanitarnych związanych z pandemią: zachowujemy dystans, zakładamy maseczki.

9. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

 • w poniedziałek, 4 sierpnia, wspomnienie św. Franciszka z Asyżu,
 • we wtorek, 5 października, wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej, dziewicy,
 • w czwartek, 7 października, wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym rodzinnym i zawodowym.

10. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w minionym miesiącu naszych parafian:

 • śp. Jana Adama Drewniaka,
 • śp. Janinę Tatarczuk,
 • śp. Annę Królak,
 • śp. Wiesława Stanisława Kowala,
 • śp. Krystynę Pelagię Janczak,
 • śp. Kazimierza Gawle,
 • śp. Jerzego Zawiszę.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Komentarz na XXVII Niedzielę Zwykłą – 3 października 2021 rok

Zamysł, plan Boga wobec człowieka i odpowiedź człowieka na ten plan poruszane są w dzisiejszych czytaniach.

Jaki jest ów zamysł? Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Tą odpowiednią dla niego pomocą, co sam potwierdza mężczyzna, jest niewiasta. Bóg w swej miłości do człowieka powołuje go do małżeńskiej wspólnoty życia i wzywa, by byli obrazem Jego Bożej miłości i kierowali się jej prawami.

Jaka jest odpowiedź człowieka? Bywa różna. I pełna wierności i pełna przewrotności. Pan Jezus przestrzega małżonków przed przewrotnością i wzywa do wierności pierwotnemu zamysłowi Boga: „Co więc Bóg złączył , tego człowiek niech nie rozdziela”.

Otoczmy małżonków modlitwą, by sprostali temu pięknemu acz trudnemu zadaniu.

Ks. Tomasz Lis

Komunikaty duszpasterskie – XXVI Niedziela Zwykła – 26 września 2021 rok

1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00., a po nich modlić będziemy się za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. W październiku zapraszamy wszystkich do modlitwy różańcowej w intencji naszej parafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w niedziele o godz.17.00., a w dni powszednie po Mszy św. o godz.17.00. zapraszamy dzieci na wspólny różaniec we wtorki i czwartki o godz.17.30.

3. Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Kandydatów zapraszamy na spotkanie organizacyjne w czwartek, 7 października, o godz. 19.00. w kanonii.

4. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca.

W piątek, 1 października, Msza św. wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz.12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania można będzie skorzystać rano i od godz.16.00. Pragniemy również odwiedzić chorych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy osób pragnących skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. O godz. 18.00. zostanie odprawiana Msza św. w intencji wynagradzającej Bożemu Sercu. Po Mszy zostanie odprawione Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, prowadzone przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy.

W pierwszą sobotę miesiąca, 2 października, zostanie odprawione nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, o godz. 7.00. Po Mszy, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy jedną część różańca, po czym podejmiemy piętnastominutowe rozmyślanie w ciszy, nad wskazaną tajemnicą różańca świętego.

5. 28. dnia każdego miesiąca, w Archikatedrze Warszawskiej o godz. 19.00., będzie sprawowana Msza św. dziękczynna za beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W najbliższy wtorek, 28 września br. o godz. 19.00., w Archikatedrze Warszawskiej zostanie odprawiona Msza św. w intencji owoców beatyfikacji, za wstawiennictwem bł. Kardynała Wyszyńskiego. Mszy będzie przewodniczył abp Stanisław Budzik metropolita lubelski.

6. Katolicka szkoła języka angielskiego dla dzieci i młodzieży rozpoczyna działalność na terenie Wilanowa. Informacje o szkole są dostępne na stroniewww.setonenglish.pl

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji „zatrzymania aborcji” odbędzie się w nocny z piątku, 1 października, na sobotę, 2 października. Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30., a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie zapraszamy parafian do modlitwy, w dogodnej dla siebie porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej parafii i fb.

8. Siostry z naszej parafii organizują 2 października pielgrzymkę do Sokółki, gdzie miał miejsce cud eucharystyczny. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Szczegóły i zapisy w zakrystii.

9. W dniu dzisiejszym zapraszamy na kiermasz owoców, soków i przetworów naturalnych, który będzie miał miejsce przed dzwonnicą.

10. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

 • w poniedziałek, 27 września, wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana,
 • we wtorek, 28 września, wspomnienie św. Wacława, męczennika,
 • w środę, 29 września, święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,
 • w czwartek, 30 września, wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła,
 • w piątek, 1 października, wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła,
 • w sobotę, 2 października, wspomnienie św. Aniołów stróżów.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Komentarz na XXVI Niedzielę Zwykłą – 26 września 2021 rok

„A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze” (Mk 9,42). Jakby przeczytać dosłownie ten fragment, to wynika z niego, że w niektórych sytuacjach Pan Jezus zachęca nas do samobójstwa.

Wiemy, że tak nie jest. Natomiast widać wyraźnie, że Zbawiciel chce nam pokazać jak wielkim grzechem jest zgorszenie osoby słabej i bezbronnej. Dobrze to widać w dzisiejszej sytuacji Kościoła, gdzie zgorszenie przypadkami pedofilii wśród duchownych spowodowało odejście wielu ludzi słabej wiary. Pedofilia to nie jedyny sposób, w jaki można zgorszyć maluczkich. Poza tym grzech zgorszenia nie jest zarezerwowany tylko dla duchownych.

Ilu rodziców gorszy swoje dzieci nie chodząc do Kościoła, nie modląc się, źle traktując siebie nawzajem, lub raniąc je na całe życie swoim rozwodem. Ilu katolików gorszy swoje otoczenie zachowując się jak niewierzący zaraz po wyjściu z kościoła. Grzechów zgorszenia może być bardzo wiele. Oczywiście inną szkodę powoduje pedofilia czy rozwód, inną brak przykładu w wierze.

Nie pozwólmy się jednak uspokoić stwierdzeniem, że nie jesteśmy tacy źli. Trzeba zadawać sobie pytanie: czy nie jest zgorszeniem dla kogoś słabszego?

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek