Święta Anna – patronka naszej parafii.

Imię Anna z hebr. hanna znaczy „łaska.

Wspomnienie obowiązkowe świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny obchodzimy 26 lipca.

Święta Anna jest patronką kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników kopalni złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy.

Nowenna do świętej Anny
przed uroczystością patronalną naszej parafii – wspomnieniem liturgicznym św. Anny, Matki Najświętszej Maryi Panny

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Modlitwa: 
Chwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, jakiej doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako matkę Najświętszej Maryi Panny, matki Zbawiciela. Ludzie wzywają Ciebie jako potężną orędowniczkę u Boga, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się pomnożenia łaski, a pokutujący grzesznicy odpuszczenia grzechów. 
Proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi do Jezusa i Jego Matki, abym wsparty modlitwą i zasługami Twoimi, bezpiecznie doszedł do szczęścia wiecznego. Amen. /Ag Op/ 

W pierwszym dniu nowenny: 
Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie, święta Anno, otrzymali pociechę i pomoc. Dlatego uciekam się do Ciebie i proszę o pomoc w tych wszystkich sprawach, które pragnę Ci dziś przedstawić… 

W drugim dniu nowenny: 
Wejrzyj na mnie, święta Anno, z wysokości Twojej chwały. Pozwól abym zrozumiał, że chwałę tę zdobywa się wierną służbą Zbawicielowi i Jego Matce. Im całkowicie poświęciłaś swoje życie… 

W trzecim dniu nowenny: 
Słusznie wychwalamy Cię, święta Anno, ponieważ dla Twej szlachetności Bóg obsypał Cię dostojeństwami. Pragnę przy Twojej pomocy walczyć z grzechem i zasłużyć na Bożą hojność… 

W czwartym dniu nowenny: 
Święta Anno, wzorze wiary i ufności, wyjednaj mi u Boga żywą wiarę i niezachwianą nadzieję, abym przez całe życie mocno stał przy Bogu… 

W piątym dniu nowenny: 
Święta Anno, gałązko z korzenia Jessego, która wydała kwiat wiecznego panieństwa – Niepokalaną Dziewicę. Wyproś mi u Boga łaski potrzebne do wypracowania w sobie cnoty czystości… 

W szóstym dniu nowenny: 
Święta Anno, Pan Bóg widząc Twoją świętość i nadzwyczajne cnoty, tak Cię umiłował, że wybrał Cię na matkę Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela. Dopomóż mi, abym przez ciągłe nawrócenie i pokutę zdobył świętość i wzrastał w miłości do Boga i bliźniego… 

W siódmym dniu nowenny: 
Twojej opiece, święta Anno, polecam moją duszę i ciało. Spraw aby zdrowe ciało cieszyło się zdrową duszą. Pragnę wszystkie moje siły wprzęgnąć w służbę dla Boga i bliźniego… 

W ósmym dniu nowenny: 
Święta Anno, Twoja sumienność i poświęcenie w wypełnianiu wszystkich obowiązków nałożonych na Ciebie przez Pana, są dla mnie wyrzutem z powodu mojego szemrania i niecierpliwości w wypełnianiu obowiązków, jakimi Opatrzność Boża mnie obarczyła. Uproś mi u Boga łaską cierpliwości i pokory w znoszeniu wszystkiego, co Bóg raczy mi zesłać… 

W dziewiątym dniu nowenny: 
Z radością myślę, święta Anno, o Twoim szczęściu związanym z godnością matki Bogarodzicy. Uproś mi łaskę skutecznego pielęgnowania mojej godności dziecka Bożego. Mocno wierzę, że Twoje wstawiennictwo u Boga jest skuteczne, zwłaszcza gdy dotyczy ono mojego zbawienia… 

Litania do świętej Anny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami 
Święta Anno,
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny,
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego,
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego,
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego,
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi,
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej,
Święta Anno, miłością Bożą pałająca,
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast,
Święta Anno, przykładzie wiernych żon,
Święta Anno, wzorze wszystkich matek,
Święta Anno, cicha i pokorna,
Święta Anno, Matko sprawiedliwa,
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci d1a Boga,
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego,
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości,
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary,
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości,
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych,
Święta Anno, obrono sierot i wdów,
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych,
Święta Anno, ucieczko błądzących,
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól,
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga.

Prosimy Cię, święta Anno:
Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, wysłuchaj nas, święta Anno 
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała,
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała,
Abyś podróżujących od wypadków zachowała,
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała,
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami, święta Anno,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwy do świętej Anny

Modlitwa do św. Anny: 
Chwalebna i święta Anno, którą niebo uwielbia, którą święci szanują, a którą czci ziemia. Bóg Ojciec Cię miłuje, jako matkę ukochanej swej córki i Babkę swego Syna. Syn Boży miłuje Cię za danie Mu matki, z której się narodził jako Bóg Człowiek i Zbawiciel ludzi. Duch Święty miłuje Cię, ponieważ dałaś Mu Oblubienicę tak godną i tak doskonałą. Anieli i wybrani szanują Cię jako drzewo święte, które wydało ów śliczny kwiat, co ich odtworzył i ten najgodniejszy owoc, co jest ich życia słodkością sprawiedliwi, pokutujący i grzeszni wzywają Cię jako swoją potężną orędowniczkę przed Bogiem, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się łaski, pokutujący usprawiedliwienia, a grzesznicy odpuszczenia grzechów.
Bądź nam miłościwą i kiedy Cię czcimy i wzywamy tutaj, uproś nam zbawienie wieczne w niebie. Przez zasługi Twoje przemawiaj za nami i nie dopuść, ażeby dusze tych, co Cię wysławiają, zginęły na wieki.
O Święta Anno, patronko nasza, bądź zawsze ucieczką grzesznych, schronieniem występnych, pocieszeniem strapionych i ucieczką wiernie Ci służących; broń nas i przyczyniaj się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej; proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi dla Jezusa, naszego Pana i Matki Jego, Twojej córki, ażebyśmy wspierani modlitwami i zasługami Twoimi, dojść mogli po tym życiu doczesnym do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Anny w cierpieniu: 
Bądź pozdrowiona, o święta Matko Anno, któraś z największą gotowością i poświęceniem w dzień i w nocy wykonywała obowiązki nałożone na Ciebie przez Boga – przez Twoje trudy, starania i prace, proszę Cię, miłościwa Matko, zwróć Twoje miłościwe oczy na mnie i przyjdź mi z pomocą we wszystkich moich potrzebach i krzyżach, a zwłaszcza w mym obecnym utrapieniu. Ach, święta Anno, użycz mi Twej opieki i pomocy i wysłuchaj moją prośbę. Jeżeli zaś inaczej postanowiła wola Boża, uproś mi cierpliwość i męstwo, bym z pożytkiem dla zbawienia mego znosił ten krzyż, naśladując cierpiącego Chrystusa. I Ty, Matko Bolesna, wstaw się za mną u Syna swego. Amen. 

Modlitwa do św. Anny w szczególnym utrapieniu: 
Bądź pozdrowiona, o święta matko Anno, któraś wszystkie twoje myśli i starania do tego skierowała, abyś obowiązki stanu wiernie i starannie wypełniała, i dla tegóż nie szczędziła żadnej trudności i pracy, i żadnych niewygód nie omijała, lecz z największą gotowością w dzień i w nocy użyłaś wszystkich twoich sił do wypełnienia twojego powołania: przez te twoje trudy, starania i pracy proszę cię, miłościwa matko, zwróć twoje miłosierne oczy na mnie i przyjdź mi na pomoc we wszystkich moich potrzebach i krzyżach, szczególnie w tej potrzebie (tutaj wymień niedolę, w której się znajdujesz). Ach, święta Anno, udziel to z twojej wielowładnej przyczyny i pomocy według wielkości mojego do ciebie zaufania, o ile się to podług najmiłościwszej woli stać może. Amen.

Modlitwa do św. Anny o uproszenie miłości: 
O błogosławiona Anno święta, Matko Maryi Panny i babko Zbawiciela świata! łaski i przyczyny twojej pokornie upraszam, przez tę miłość, którąś miała do Wnuka twego Jezusa Chrystusa, abyś mi uprosiła tej łaski, kochać go i miłować miłością jak najdoskonalszą i w tej miłości nigdy się nie odmieniać ani ustawać. Racz pomnieć, o Anno święta, w godzinę śmierci mojej, iżem ci się za służebnika twego oddał; ześlij mi wówczas pomoc twoją i pomoc świętych Aniołów, abym umierał w tej miłości do Wnuka twego i was chwalił na wieki. Amen.

Modlitwa do św. Anny za męża lub żonę: 
Święta Anno, któraś z twoim bogobojnym mężem Joachimem w ciągłej miłości i zgodzie żyła otrzymując od niego tyle pobudki do cnoty, uproś mojemu małżonkowi (lub: mojej małżonce), którego (ą) z serca kocham i szanuję, tę łaskę, ażeby mnie słowami i przykładami do dobrego pobudzał (a) i prowadził (a), a moje błędy i słabości cierpliwie znosił (a), ażebyśmy obojga w miłości i zgodzie nasze powinności wiernie wykonując, Bogu na chwałę a współbraciom na zbudowanie pobożne i chrześcijańskie życie prowadzić mogli. Oddalaj przez twoją przyczynę od nas wszystko, coby miłość osłabiać i wzajemnemu zbudowaniu przeszkadzać mogło. Spraw, abyśmy zawsze teraz z sobą po chrześcijańsku żyli, ażebyśmy raz także wspólnie do ciebie i wszystkich Świętych w niebo przyjść mogli. Amen.

Modlitwa do św. Anny o łaski małżeńskie: 
O święta matko Anno! przeżyłaś cały czas twojego małżeńskiego pożycia z pomocą łaski Boskiej świętobliwie, w rozmaity sposób pomnażając chwałę Bożą i powinności małżonki, matki i gospodyni w domu najwierniej wykonując. Uproś mi, twojemu słabemu dziecięciu, u Jezusa wierne zachowanie tych łask, które przez sakrament małżeństwa odebrałem, ażebym tak jak ty, mój czcigodny stan święcie zachowują, wszystkie moje obowiązki na chwałę Bożą, dla mojego i moich krewnych dusznego zbawienia wiernie wykonywał (a), i tak moje zadania na ziemi wypełnił (a). Nie dopuszczaj, mocna obronicielko, ażebym kiedy myślał (a), mówił (a) albo czynił (a), przez co bym te łaski mógł (a) utracić i dostał (a) się na złą drogę; niech twój święty przykład mnie posili i zachęca, w miłości Bożej zawsze postępować i dostąpić doskonałości chrześcijańskiej mojemu stanowi odpowiedniej. Amen.

Modlitwa do św. Anny o błogosławieństwo domowe: 
Najmilsza matko Anno! radujesz się widząc gdy z moimi domownikami przede wszystkim szukam królestwa Bożego i jego sprawiedliwości; bądź więc naszą orędowniczką u Boga miłosiernego, ażeby mnie, mojego męża (żonę), moje dzieci i czeladź łaską prowadził do wszystkiego dobrego i nas w tym umacniał, byśmy nie szukali i nie pragnęli nic innego, tylko Boskiej chwały i zbawienia naszej nieśmiertelnej duszy. Polecam ci także, o święta Anno, doczesne powodzenie mojego domu, oddalaj przez twoją wielowładną prośbę od domu mojego wszelkie większe nieszczęście, ażebyśmy według najświętszej woli Bożej bez przeszkody wykonywali nasze powinności i Bogu wesoło służąc, zasłużyć i dostąpić mogli żywot wieczny. Amen. 

Modlitwa rodziców do św. Anny: 
Boże, który obdarzyłeś św. Annę godnością macierzyństwa Matki Zbawiciela naszego, spraw, abyśmy za jej przykładem z radością witali każde poczęte życie, a przez sumienne wypełnianie obowiązków rodzicielskich otrzymali zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Anny za dzieci: 
Święta matko Anno, wiesz, że jest moją powinnością, dzieci wychowywać dla cnoty i wiecznego zbawienia. Do tego potrzebuję szczególnej pomocy Bożej, ażebym ich na dobrych ludzi i prawdziwych chrześcijan wychował (a). Uproś mi, święta Anno, u Jezusa i Maryi wprawę i siłę do tego dzieła a dzieciom zaś potrzebne posłuszeństwo. Wyjednaj im tę łaskę, ażeby ich niewinność przed zasadzkami pokusy zachowana została. Uproś nienawidzenie i obrzydzenie grzechu, i nie dopuszczaj, aby im były przedstawione złe przykłady; wybaw ich z niebezpieczeństwa i złego towarzystwa, czuwaj nad niemi, ażeby w niewinności, w bojaźni Bożej i w cnocie się pomnażały i wyrosły. Uproś na koniec i mnie przedłużenia życia, jeżeli się Bogu podoba, ażebym ich wychowanie dokończyć mógł (a); uproś mi łaski i błogosławieństwa, ażebym w ich sercu religię, bojaźń Bożą zaszczepił (a), i ponosił trudności i pracy starania i pieczy, czujności i modlitwy i tak ich na dobrych ludzi, wiernych i cnotliwych chrześcijan wychował (a). Daj mi przez twoje mocną przyczynę, żyć w tej pełnej pociechy nadziei, żebym raz do Pana, Boga mojego powiedzieć mógł (a): Panie których mi oddałeś, żadnego z nich nie utraciłem (am). Amen.

Modlitwa do św. Anny za błądzące dziecko: 
Święta matko Anno, dożyłaś na twojem najświętszem dziecięciu największej radości i najsłodszej pociechy; o gdybym i ja mógł (a) być tak szczęśliwym (ą) tutaj i w wieczności, ażebym na wszystkich moich dzieciach tylko pociechy dożył (a)! Nie jestem zaś tak szczęśliwym (ą), lecz mam starania i troski o moje błądzące dziecko N.N.; jak bardzo się o to troszczę, by się jeszcze więcej w grzechy nie zawikłało i nie przyszło w niebezpieczeństwo wiecznego zatracenia. O jak rad (a) widział(a)bym swoje dziecko ocalone! lecz słowa moje, prośby i łzy zdawają się być daremne. Polecam więc, to moje nieszczęśliwe dziecię pod twoją opiekę, św. Anno, i proszę pokornie i gorąco, ażebyś nie przestawała za nie prosić, dopóki nie będzie nawrócone do prawdziwego uznania swych nieprawości, do prawdziwej skruchy i statecznej poprawy. Przez twoje najświętsze dziecię Maryję i przez niewypowiedziane radości, które z jej świętości i niewinności uczuwałaś, proszę cię, kochana matko, uratuj moje błądzące dziecko i nie dopuszczaj, ażeby zginęło. Amen.

Komunikaty duszpasterskie – XVI Niedziela zwykła – 21 lipca 2024 r.

1. Nabożeństwo ku czci św. Anny  zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nim modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. W piątek, 26 lipca, o godz.18.00. odprawimy Mszę św. w intencjach Czcicieli św. Szarbela. Po Mszy, przy wystawionych relikwiach Świętego odprawimy nabożeństwo ku Jego czci. Na zakończenie, dla osób chętnych będzie możliwość namaszczenia olejem Świętego.

3. W tym roku uroczystość patronalną naszej parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić będziemy w niedzielę 28 lipca. Zachęcamy wszystkie wspólnoty parafialne i służbę liturgiczną do licznego udziału w Mszy św. o godz. 13.00., której przewodniczyć będzie ks. Wojciech Bartkowicz, Rektor WMSD w Warszawie. Zapraszamy wszystkich parafian do licznego udziału w nowennie ku czci św. Anny, aby w ten sposób lepiej przygotować się do uroczystości odpustowej.

4. Nasza parafia wraz z Centrum Kultury Wilanów zaprasza na  wyjątkowe wydarzenie: „Wilanowianie śpiewają powstańcze piosenki” Wystąpią połączone zespoły, chóry pod dyrekcją Pani Natalii Knyziak. Koncert odbędzie się 1 sierpnia o godz.19.30. przed dzwonnicą.

5. Koła Żywego Różańca zapraszają na codzienną modlitwę różańcową, w lipcu w intencji: O powrót młodzieży polskiej do wartości chrześcijańskich i Kościoła przez wstawiennictwo św. Jana Bosko. Modlitwę w kościele prowadzą poszczególne grupy parafialne: w poniedziałek o 16.30., we wtorek, środę i czwartek o 18.30., w piątek o 12.30., w sobotę o 7.30., a w niedzielę o 14.00.6

6. W miesiącach wakacyjnych: lipiec i sierpień, w niedziele w naszym kościele nie będzie odprawiana Msza św. o godz. 20.00.

7. W ramach 100-nej wystawy sztuki w galerii „Dzwonnica” zapraszamy w lipcu i w sierpniu na prezentację prac dwojga artystów: Barbary Duma-Zacharskiej i Andrzeja Brzozowskiego.

8. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne

 • we wtorek, 23 lipca, święto św. Brygidy, zakonnicy,
 • w środę, 24 lipca, wspomnienie św. Kingi, dziewicy,
 • w czwartek, 25 lipca, święto św. Jakuba, Apostoła, w tym dniu przypada również liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Poświęcenie samochodów i innych pojazdów mechanicznych odbędzie się przed kościołem, po Mszy św. o godz. 18.00.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na XVI Niedzielę zwykłą – 21 lipca 2024 r.

Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

Każda praca, aby była rzetelnie wykonana wymaga zaangażowania, to zaś nakłania do poświęcenia. Dzisiaj zbyt wiele osób angażuje się w pracę zbyt wielkim kosztem, poświęcając własne zdrowie czy też relacje z inny ludźmi, zwłaszcza rodziną. Dzieje się tak ponieważ we współczesnym świecie został zatracony etos pracy jako środka do doskonalenia własnego człowieczeństwa i postawy służby drugiemu człowiekowi. Stawia się jedynie na zarobkowanie. A przecież miłości nie można kupić nawet za największe pieniądze. Jezus uczy nas nie tylko prawdy o Bogu ale także, a może przede wszystkim prawdy o nas w relacji do Boga.

Ks. dr Waldemar R. Macko

Komunikaty duszpasterskie – XV Niedziela zwykła – 14 lipca 2024 r.

1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nim modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK DAR SERCA serdecznie zaprasza do honorowego oddawania krwi podczas akcji „Królewski dar”, która jest prowadzona dziś w godz. 11.00.-15.00. na terenie Pałacu Króla Jana III. Wszystkim, którzy oddadzą krew w czasie tej akcji zostaną wręczone upominki.

3. Koła Żywego Różańca zapraszają na codzienną modlitwę różańcową, w lipcu w intencji: O powrót młodzieży polskiej do wartości chrześcijańskich i Kościoła przez wstawiennictwo św. Jana Bosko. Modlitwę w kościele prowadzą poszczególne grupy parafialne: w poniedziałek o 16.30., we wtorek, środę i czwartek o 18.30., w piątek o 12.30., w sobotę o 7.30., a w niedzielę o 14.00.

4. Msza św. w intencji członków Bractwa Adoracyjnego, o nowe powołania do Bractwa oraz za kapłanów posługujących w naszej parafii zostanie odprawiona w najbliższy czwartek, 18 lipca o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. W miesiącach wakacyjnych: lipiec i sierpień, w niedziele w naszym kościele nie będzie odprawiana Msza św. o godz. 20.00.

6. W tym roku uroczystość patronalną naszej parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić będziemy w niedzielę 28 lipca. Zachęcamy wszystkie wspólnoty parafialne i służbę liturgiczną do licznego udziału w Mszy św. o godz. 13.00., której przewodniczyć będzie ks. Wojciech Bartkowicz, Rektor WMSD w Warszawie. Nowennę do św. Anny rozpoczniemy 19 lipca. Zapraszamy wszystkich parafian do licznego udziału w nabożeństwie, aby w ten sposób lepiej przygotować się do uroczystości odpustowej.

7. W ramach 100 wystawy sztuki w galerii „Dzwonnica” zapraszamy w lipcu i w sierpniu na prezentację prac dwojga artystów: Barbary Duma-Zacharskiej i Andrzeja Brzozowskiego.

8. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne

 •  w poniedziałek, 15 lipca, wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i Doktora Kościoła,
 • we wtorek, 16 lipca, wspomnienie NMP z Góry Karmel,

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na XV Niedzielę zwykłą – 14 lipca 2024 r.

Rozesłanie uczniów to oczywiście część procesu wdrażania ich w posługę, którą będą pełnili po wniebowstąpieniu Jezusa. Przypomnijmy sobie słowa pożegnania z Apostołami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” Jezus posyłając uczniów, wyposaża ich w szczególne dary. To mocą Jego ostatecznego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem mogą wypędzać złe duchy i uzdrawiać. Tak jest po dziś dzień i będzie do skończenia świata.

Ks. dr Waldemar R. Macko

Komunikaty duszpasterskie – XIV Niedziela zwykła – 7 lipca 2024 r.

1. Dziś, w ramach tzw. „Spotkania w anielskiej sprawie” gościmy ks. Marcello Stanzione, proboszcza,  założyciela włoskiego Rycerstwa Świętego Michała Archanioła, autora ponad 30 książek poświęconych Aniołom i świętym. Ksiądz Marcello podczas Mszy św. o godz. 8.30., 10.00., 11.30., 13.00. i 18.00. wygłosi kazania, a o godz. 18.50. konferencję „Święty Michał Archanioł – patron końca czasów”. O godz.19.20. odbędzie się projekcja filmu „Pod skrzydłem Archanioła”. Serdecznie zachęcamy do licznego udziału. Więcej informacji znajduje się na plakatach. Po każdej Mszy można nabyć przy wyjściu  z kościoła, książki autorstwa Ks. Marcello.

2. Nabożeństwo Eucharystyczne zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie procesja wokół kościoła. 

3. Wspólnota „Męski Różaniec” zaprasza w najbliższy czwartek, 11 lipca wszystkich zainteresowanych mężczyzn na spotkanie wspólnotowe, które rozpocznie się  Mszą św. o godz. 18.00. Po Mszy Nabożeństwo Różańcowe, a po nim spotkanie formacyjne w Kanonii.

4. Nabożeństwo fatimskie wraz z procesją wokół kościoła zostanie odprawione w sobotę, 13 lipca, po Mszy św. o godz. 18.00.

5. Koła Żywego Różańca zapraszają na codzienną modlitwę różańcową, w lipcu w intencji: O powrót młodzieży polskiej do wartości chrześcijańskich i Kościoła przez wstawiennictwo św. Jana Bosko. Modlitwę w kościele prowadzą poszczególne grupy parafialne: w poniedziałek o godz. 16.30., we wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30., w piątek o godzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30., a w niedzielę o godz. 14.00.

6. Bractwo Adoracyjne pilnie poszukuje osób do wzmocnienia adoracji w następujące dni: środa – godz. 8.00.,  13.00. i 14.00., czwartek – godz. 12.00. i 13.00., piątek – godz. 14.00. i 15.00. Prosimy o zgłaszanie się do koordynatora dnia: środa tel. +48693251521; czwartek tel. +48512226989, piątek tel. +48502070741.

7. W miesiącach wakacyjnych: lipiec i sierpień, w niedziele w naszym kościele nie będzie odprawiana Msza św. o godz. 20.00.

8. W tym roku uroczystość patronalną naszej parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić będziemy w niedzielę 28 lipca. Zachęcamy wszystkie wspólnoty parafialne i służbę liturgiczną do licznego udziału we Mszy św. o godz. 13.00. i w procesji Eucharystycznej. Nowennę do św. Anny rozpoczniemy 19 lipca. Zapraszamy wszystkich parafian do licznego udziału w nabożeństwie, aby w ten sposób lepiej przygotować się do uroczystości odpustowej.

9. W ramach 100 wystawy sztuki w galerii „Dzwonnica” zapraszamy w lipcu i w sierpniu na prezentację prac dwojga artystów: Barbary Duma-Zacharskiej i Andrzeja Brzozowskiego.

10. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne

 • w poniedziałek, 8 lipca, wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana,
 • w czwartek, 11 lipca, święto św. Benedykta, opata,
 • w piątek, 12 lipca, wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika,
 • w sobotę, 13 lipca, wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

11. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w minionym miesiącu naszych parafian:

 • śp. Annę Teresę Bardecką,
 • śp. Ludwika Skolimowskiego,
 • śp. Dariusza Grudniewskiego.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Komentarz na XIV Niedzielę zwykłą – 7 lipca 2024 r.

Aby lepiej zrozumieć opisane wydarzenie musimy przywołać, przytoczone przez Ewangelistę Marka w poprzednim, tzn. 5. rozdziale cuda, których dokonał Jezus: uzdrowienie opętanego w krainie Gerazenczyków, kobiety cierpiącej na krwotok i wskrzeszenie córki Jaira, przełożonego synagogi w bliżej nieokreślonym miasteczku w Galilei. Zwłaszcza to ostanie zdarzenie jest dla nas szczególnie istotne, bowiem w rozmowie z załamanym wiadomością o zgonie ukochanego dziecka Jairem, Jezus wypowiada znamienne słowa: „Nie bój się, wierz tylko!”                                                                                 

Możemy zatem w naszym rozważaniu postawić zasadnicze pytanie: czego obawiali się mieszkańcy Nazaretu, ale również zapytać samych siebie: czego tak bardzo obawiamy się w naszej relacji do Pana Boga, że zamykamy się na działanie Jego łaski?

Ks. dr Waldemar R. Macko

5 / 6 lipca 2024 r. – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, w intencji „Zatrzymania aborcji”

Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30, a zakończy o godz. 7.00.

Osoby, które chcą zadeklarować swój udział w nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu,w intencji „Zatrzymania aborcji” zachęcamy do wpisania się w grafik, w załączonym linku, w wybranej przez siebie godzinie.

W razie trudności z zapisaniem, prosimy o kontakt z Koordynatorem pod nr telefonu 780425081.

Grafik Adoracji…

Komunikaty duszpasterskie – XIII Niedziela zwykła – 30 czerwca 2024 r.

1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Msza święta wotywna o Duchu Świętym zostanie odprawiona w poniedziałek, 1 lipca o godz. 18.00., a po niej odmówimy Litanię do Ducha Świętego.  

3. We wtorek, 2 lipca br., modlić się będziemy za dzieci, zwłaszcza te które odeszły od wiary i kościoła. Modlitwę rozpoczniemy o godz. 17.30. Msza św. w intencji dzieci i ich rodziców, zostanie odprawiona o godz. 18.00.

4. Msza św. wotywna o św. Józefie zostanie odprawiona w najbliższą środę, 3 lipca br. o godz. 18.00., a po niej Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek,  I piątek i I sobota miesiąca.

W czwartek, 4 lipca, Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie odprawiona o godz. 17.00. a po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny, modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.

W piątek, 5 lipca br., Msza św. wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania można będzie skorzystać od godz. 16.00. O godz. 18.00.  zostanie odprawiana  Msza św. z intencją wynagradzającą Bożemu Sercu. Po Mszy zostanie odprawione Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, prowadzone przez wspólnotę  Odnowy w Duchu Świętym. Nabożeństwo Wynagradzające Bożemu Sercu odprawiane jest cyklicznie, w każdy pierwszy piątek miesiąca.

W sobotę, 6 lipca o godz. 7.00. zostanie odprawiona Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP. Po  Mszy zostanie odprawione nabożeństwo Pierwszosobotnie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

6. Z piątku 5 lipca, na sobotę 6 lipca w naszej parafii, odbędzie się kolejna Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, w intencji „Zatrzymania aborcji”. Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30., a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie zapraszamy parafian do modlitwy, w dogodnej dla siebie porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej parafii i fb.

7. Koła Żywego Różańca zapraszają na codzienną modlitwę różańcową, w lipcu w intencji: O powrót młodzieży polskiej do wartości chrześcijańskich i Kościoła przez wstawiennictwo św. Jana Bosko. Modlitwę w kościele prowadzą poszczególne grupy parafialne: w poniedziałek o godz. 16.30., we wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30., w piątek o godzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30., a w niedzielę o godz. 14.00.

8. Bractwo Adoracyjne pilnie poszukuje osób do wzmocnienia adoracji w następujące dni: środa – godz. 8.00.,  13.00. i 14.00., czwartek – godz. 12.00. i 13.00., piątek – godz. 14.00. i 15.00. Prosimy o zgłaszanie się do koordynatora dnia: środa tel. +48693251521; czwartek tel. +48512226989, piątek tel. +48502070741

9. W niedzielę, 7 lipca br., w ramach tzw. „Spotkania w anielskiej sprawie” będziemy gościć ks. Marcello Stanzione, proboszcza,  założyciela włoskiego Rycerstwa Świętego Michała Archanioła, autora ponad 300 książek poświęconych Aniołom i świętym. Ksiądz Marcello podczas Mszy św. o godz. 8.30., 10.00., 11.30., 13.00. i 18.00. wygłosi kazania, a o godz. 18.50. konferencję „Święty Michał Archanioł – patron końca czasów”. O godz.19.20. odbędzie się projekcja filmu „Pod skrzydłem Archanioła”. Serdecznie zachęcamy do licznego udziału. Więcej informacji znajduje się na plakatach.

10. W miesiącach wakacyjnych: lipiec i sierpień, w niedziele w naszym kościele nie będzie odprawiana Msza św. o godz. 20.00.

11. W tym roku uroczystość patronalną naszej parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić będziemy w niedzielę 28 lipca. Zachęcamy wszystkie wspólnoty parafialne i służbę liturgiczną do licznego udziału we Mszy św. o godz. 13.00. i w procesji Eucharystycznej. Nowennę do św. Anny rozpoczniemy 17 lipca. Zapraszamy wszystkich parafian do licznego udziału w nabożeństwie, aby w ten sposób lepiej przygotować się do uroczystości odpustowej.

12. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne:

 •    w poniedziałek, 1 lipca, święto św. Tomasza, Apostoła,
 •   w czwartek, 4 lipca, wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy,
 •    w sobotę, 6 lipca, wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana,

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na XIII Niedzielę zwykłą – 30 czerwca 2024 r.

„Moja córeczka dogorywa” mówi przełożony synagogi, Jair. „Pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi” dowiadujemy się z relacji Ewangelisty. Oba opisy ukazują osoby, z których w różnym stopniu, ale jednak uchodzi życie.

A w pierwszym czytaniu dowiadujemy się, że „śmierci Bóg nie uczynił” i „do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka”, a „śmierć weszła w świat przez zawiść diabła”. To diabeł jest przeciwnikiem życia, nie Bóg. Bóg jest miłośnikiem życia. Kto należy do Boga, nie umiera, lecz przechodzi ze śmierci do życia.

To jedna z podstawowych prawd naszej wiary. Można się z niej wyśmiewać podobnie do ludzi płaczących w domu Jaira, lub przeciwnie przylgnąć do niej i żyć nią podobnie jak Jair i owa kobieta.

Ks. Tomasz Lis