4.07.-29.08.2021r. – Wystawa malarska – Zobaczyć muzykę mistrzów

„Jedyna rzecz, jaka mnie powstrzymywała, to moja sztuka. Naprawdę bowiem wydawało mi się niemożliwe opuścić ten świat, zanim stworzę wszystkie dzieła, które czuję, że muszę skomponować” − pisał Ludwig van Beethoven jesienią 1802 roku, kiedy postępująca utrata słuchu niemal doprowadziła go do samobójstwa.

Muzyka tego wielkiego kompozytora naznaczona jest niewątpliwie jego „głuchotą”. Beethoven, pozbawiony możliwości usłyszenia dźwięku zapisywanych przez siebie nut, stworzył swoje najwybitniejsze dzieła. Ograniczenie zmysłu, który wydawał się być konieczny do układania harmonii dźwięków, ukazało niezwykły paradoks, za którym skrywał się geniusz. Nie mogąc usłyszeć swojej muzyki, musiał ją doświadczyć wyobraźnią, obrazami, które w ciszy wybrzmiewały wyraźniej i mocniej. W niej rodziły się najpiękniejsze melodie. Oto powód, dla którego forma malarska może stanowić klucz do zrozumienia niezwykłego procesu, którego owocem były najpiękniejsze dzieła, jakie po sobie pozostawił.

Cykl obrazów Pani Elżbiety Czaplińskiej-Kani, poświęcony twórczości tego kompozytora, zdaje się niejako dotykać w swojej formie geniuszu twórczego Ludwiga van Beethovena. Stanowić może swoistą „lobotomię” procesu powstawania tych niezwykłych dzieł muzycznych. Obrazy artystki są propozycją ich odczytania, niosącą w swym przekazie subiektywne odczucia autorki. Nie przeszkadza to jednak w doświadczeniu w jej kompozycjach malarskich, ujętych w formie abstrakcji, tego, co możemy określić jako „odczuwanie muzyki”. A wydaje się, że właśnie ten sposób materializowania dźwięków mógł sprawić, że pięciolinia pod palcami Beethovena została zapisana nie tyle nutami, co obrazami płynącymi z głębi serca, wyrażającymi całe bogactwo jego wnętrza. Cykl sześciu obrazów Pani Elżbiety Czaplińskiej-Kani został zainspirowany fragmentami tak wybitych dzieł, jak: Sonata nr 14 Cis-moll op. 27 nr 2, Sonata nr 17 D-moll op. 31 nr 2, V symfonia C-moll op. 67, Bagatela A-moll WoO 59, Missa Solemnis D-dur op. 123, IX Symfonia D-moll op. 125. Prowadzi do spotkania nie tylko z pięknem melodii, ale przede wszystkim z samym ich niezwykłym Twórcą.

ks. Maciej Czapliński

                                           

19.03.2021-19.03.2022 – Kaplica Jubileuszowa

przy ul. Husarii 55/57

DEKRET

Penitencjaria Apostolska dla pogłębienia pobożności i zbawienia dusz wiernych, mocą uprawnień w specjalny sposób sobie nadanych przez Ojca Świętego, z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, mając na uwadze prośby niedawno skierowane przez Najczcigodniejszą Matkę Agnes Jaszczykowską, Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, którego to Dom Generalny znajduje się w Warszawie, w Jubileusz setnej rocznicy tegoż Zgromadzenia, z niebieskich skarbnic Kościoła szczodrze udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Siostry, przyjaciele Zgromadzenia oraz wierni świeccy, którzy szczerze żałują za grzechy jak również kierujący się miłością, od dnia 19 marca 2021 do dnia 19 marca 2022, mogą go uzyskać dla siebie lub też ofiarować jako wsparcie dla dusz wiernych przebywających w czyśćcu, jeśli pielgrzymując nawiedzą kaplicę Domu Macierzystego lub też gdziekolwiek spoglądać będą na jakąkolwiek świątynię wyżej wspomnianego Zgromadzenia i tam z właściwym usposobieniem, pobożnie, będą uczestniczyć w dniach świątecznych i obchodach jubileuszowych, jak zostało to przedłożone w niedawno przedstawionej prośbie, lub przynajmniej poświęcą odpowiedni czas na nabożne rozważania, które zakończą modlitwą Ojcze nasz, wyznaniem wiary oraz wezwaniami do Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, również będą mogli uzyskać odpust zupełny, wzbudzając w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko nastąpi taka możliwość, trzech zwyczajowo przyjętych warunków, jeśli włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich życiowe trudności.
Aby móc łatwiej dostąpić łaski przebaczenia na mocy władzy kluczy Kościoła, za sprawą miłości pasterskiej, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani, posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, z ochoczym i wspaniałomyślnym nastawieniem oddali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Obowiązuje na czas jubileuszu Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 9 marca, Roku Pańskiego 2021.

Mauro kard. Piacenza, Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel, Regens

Komunikaty duszpasterskie – XVII Niedziela Zwykła – 25 lipca 2021 rok

1. Dziś w naszym kościele obchodzimy uroczystość patronalną, z którą związana jest łaska odpustu. Odpust jest darowaniem przed Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych. Można go uzyskać dla siebie lub w intencji zmarłych pod zwykłymi warunkami, tzn.: jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, przyjęliśmy lub przyjmiemy Komunię św. i odmówimy modlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary. Główna Msza św. odpustowa wraz z procesją Eucharystyczną zostanie odprawiona o godz. 13.00.

2. Nabożeństwo ku czci św. Anny zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nim modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

3. Dziś przypada również liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Poświęcenie samochodów i innych pojazdów mechanicznych odbędzie się przed kościołem, po Mszy św. o godz. 18.00.

4. Msza św. w intencjach czcicieli świętego Szarbela zostanie odprawiona w środę, 28 lipca br., o godz.18.00. Po Mszy św., przy wystawionych relikwiach świętego odprawimy nabożeństwo ku jego czci. Na zakończenie, dla chętnych osób będzie możliwość przyjęcia namaszczenia olejem św. Szarbela.

5. W niedzielę, 1 sierpnia, przypada 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Msza św. w intencji żywych i zmarłych uczestników powstania zostanie odprawiona o godz. 16.15., na cmentarzu. Po Mszy św. przejdziemy do kwatery grobów powstańczych, gdzie o godz. 17.00. – godzinie ”W”, o której rozpoczęło się powstanie – uczcimy pamięć poległych i pomordowanych powstańców.

6. Jak każdego roku w Święto Przemienienia Pańskiego w piątek, 6 sierpnia o godz. 16.00., zostanie odprawiona na cmentarzu Msza św. za zmarłych z naszych rodzin. Miłosierdziu Bożemu, w sposób szczególny, polecać będziemy tych, którzy opuścili nas w ostatnim czasie. Zmarłych polecanych naszym modlitwom prosimy zgłaszać w zakrystii.

7. Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy, w której prezentujemy wystawę malarstwa Elżbiety Czaplińskiej-Kania.

8. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne:

 • w czwartek, 29 lipca, wspomnienie św. Marty,
 • w sobotę, 31 lipca, wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na XVII Niedzielę Zwykłą – 25 lipca 2021 rok

„Cóż to jest dla tak wielu?” Pięć chlebów i dwie ryby dla pięciu tysięcy mężczyzn nie licząc kobiet i dzieci. Potrzeba było cudu i taki cud Jezus uczynił. Wziął chleby, odmówił modlitwę i rozdał. Nasze skojarzenie z Ostatnią Wieczerzą jest jak najbardziej na miejscu, ale do tego wrócimy. Nasze ludzkie „niewiele”, posiłek dla nielicznej rodziny, staje się pokarmem dla wszystkich zgromadzonych przy Jezusie. Tak się dzieje z każdym dziełem człowieka z serca ofiarowanym Bogu. Przemienia On je w taki sposób, aby mogło służyć każdemu potrzebującemu. Nasza codzienna praca, której wyniki często sami uznajemy za niewystarczające, okazuje się czym niezastąpionym dla innych. Nasze dobre słowo, wypowiedziane mimochodem, staje się pomocą dla kogoś, kto być może przeżywa kryzys. Tak działa Bóg. Taka jest logika królestwa Bożego.

Wracając do Eucharystii. Co przynosimy do ołtarza? Chleb i wino, symbole naszej codziennej pracy. A stają się one Ciałem i Krwią Chrystusa.

Pokarmem na życie wieczne.

Ks. dr Waldemar R. Macko

Komunikaty duszpasterskie – XVI Niedziela Zwykła – 18 lipca 2021 rok

1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00. Po nich modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. W tym roku uroczystość patronalną naszej parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić będziemy w następną niedzielę 25 lipca. Zachęcamy wszystkie wspólnoty parafialne i służbę liturgiczną do licznego udziału we Mszy św. o godz. 13.00. i w procesji Eucharystycznej. Nowennę do św. Anny rozpoczęliśmy 16 lipca. Zapraszamy wszystkich parafian do licznego udziału w nabożeństwie, aby w ten sposób lepiej przygotować się do uroczystości odpustowej.

3. W niedzielę, 25 lipca, przypada również liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Poświęcenie samochodów i innych pojazdów mechanicznych odbędzie się przed kościołem, po Mszy św. o godz. 18.00.

4. Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy, w której prezentujemy wystawę malarstwa Elżbiety Czaplińskiej-Kania.

5. Zapraszamy maturzystów i młodzież akademicką oraz pracującą na wyjazd z grupą Przyjaciół Oblubieńca i ks. Maciejem, w ostatnim tygodniu lipca. Zainteresowanym gwarantujemy czas aktywnego odpoczynku z elementami rekolekcyjnymi. Więcej informacji udziela ks. Maciej.

6. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne:

 • w czwartek, 22 lipca, święto św. Marii Magdaleny,
 • w piątek, 23 lipca, Święto św. Brygidy, zakonnicy,
 • w sobotę, 24 lipca, Wspomnienie św. Kingi, dziewicy,

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na XVI Niedzielę Zwykłą – 18 lipca 2021 rok

Komentarz na XV Niedzielę Zwykłą – 11 lipca 2021 rok

Ewangelista Marek odnotował, że wielki tłum podążał za Jezusem. Co sprawiło, że tak wielu gotowych było podjąć trud wędrówki? Jakie były ich motywacje?

Z opisu wydarzeń po rozmnożeniu chleba wiemy, że podążający za Jezusem w większości kierowali się przyziemnymi motywami. Skupmy się jednak na reakcji Jezusa. Ulitował się nad wszystkimi, ponieważ wiedział, że potrzebują Jego pomocy. W naszym życiu bywa podobnie. Nasze motywy podążania za Jezusem również bywają bardzo przyziemne. Nie to jest jednak najważniejsze. Istotne jest, abyśmy, gdy już staniemy przed Jezusem, dołożyli wszelkich starań, by poznać Jego naukę i podjąć trud jej realizacji w naszym życiu.

Ks. dr Waldemar R. Macko

Komunikaty duszpasterskie – XV Niedziela Zwykła – 11 lipca 2021 rok

1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nim modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Klub Honorowych Dawców Krwi DAR SERCA serdecznie zaprasza do honorowego oddania krwi podczas akcji „Królewski Dar”. Krew będzie można oddać dziś, w godz. 11.00.-16.00. na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III.

3. Nabożeństwo Fatimskie wraz z procesją wokół kościoła zostanie odprawione we wtorek, 13 lipca po Mszy św. o godz. 18.00.

4. Msza św. w intencji członków Bractwa Adoracyjnego, o nowe powołania do Bractwa oraz za kapłanów posługujących w naszej parafii zostanie odprawiona w najbliższy czwartek, 15 lipca o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. Wspólnota Męski Różaniec zaprasza wszystkich mężczyzn w najbliższy czwartek 15.07 na spotkanie wspólnotowe. Rozpoczynamy mszą św. o godz 18:00, po mszy św. nabożeństwo Różańcowe a po Różańcu spotkanie formacyjne w salce.

6. W tym roku uroczystość patronalną naszej parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić będziemy w niedzielę 25 lipca. Zachęcamy wszystkie wspólnoty parafialne i służbę liturgiczną do licznego udziału we Mszy św. o godz. 13.00. i w procesji Eucharystycznej. Nowennę do św. Anny rozpoczniemy 16 lipca. Zapraszamy wszystkich parafian do licznego udziału w nabożeństwie, aby w ten sposób lepiej przygotować się do uroczystości odpustowej.

7. Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy, w której prezentujemy wystawę malarstwa Elżbiety Czaplińskiej-Kania.

8. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne:

 • w poniedziałek, 12 lipca, wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika,
 • we wtorek, 13 lipca, wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta,
 • w czwartek, 15 lipca, wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i Doktora Kościoła,
 • w piątek, 16 lipca, wspomnienie Najśw. Maryi Panny z góry Karmel.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Komentarz na XV Niedzielę Zwykłą – 11 lipca 2021 rok

Scena rozesłania uczniów jest bardzo znamienna. Jezus udziela im Swojej władzy nad duchami nieczystymi, aby szli, ogłaszali bliskość Królestwa Bożego i wzywali do nawrócenia. W ten sposób przygotowuje ich do misji, jaką ostatecznie zleci im przed Swoim Wniebowstąpieniem.

To wydarzenie uzmysławia nam prawdę, że każda misja w Kościele jest wykonywana z woli i mocą samego Chrystusa. Musimy też pamiętać, że Pan Bóg do niczego nas nie przymusza, a Jego łaska zbawienia jest darem. Oczekuje jednak od nas dobrej woli i gotowości przyjęcie Jego nauki.

Ks. dr Waldemar R. Macko

Komunikaty duszpasterskie – XIV Niedziela Zwykła – 4 lipca 2021 rok

1. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca lipca. Nabożeństwo Eucharystyczne zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie procesja wokół kościoła. Prosimy ministrantów, bielanki, asystę kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne o udział w procesji.

2. W najbliższy poniedziałek, 5 lipca br., o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św. wotywna o Duchu Świętym. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. We wtorek, 6 lipca br., modlić się będziemy za dzieci, zwłaszcza te które odeszły od wiary i kościoła. Modlitwę rozpoczniemy o godz. 17.30. Msza św. w intencji dzieci i ich rodziców, zostanie odprawiona o godz. 18.00.

4. Koło Radia Maryja zaprasza na 30. Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę. Wyjazd w niedzielę, 11 lipca br. o godz. 6.00., powrót tego samego dnia. Zapisy prowadzone są w zakrystii.

5. Informujemy, że decyzją Konferencji Episkopatu Polski od niedzieli,20 czerwca br., zostaje zniesiona dyspensa od uczestnictwa we Mszyświętej niedzielnej oraz w święta nakazane.

6. W tym roku uroczystość patronalną naszej parafii – wspomnienie liturgiczne św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny – obchodzić będziemy w niedzielę 25 lipca. Zachęcamy wszystkie wspólnoty parafialne i służbę liturgiczną do licznego udziału we Mszy św. o godz. 13.00. i w procesji Eucharystycznej. Nowennę do św. Anny rozpoczniemy 16 lipca. Zapraszamy wszystkich parafian do licznego udziału w nabożeństwie, aby w ten sposób lepiej przygotować się do uroczystości odpustowej.

7. Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy, w której prezentujemy wystawę malarstwa Elżbiety Czaplińskiej-Kania.

8. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne:
– we wtorek, 6 lipca, wspomnienie bł. Marii Teresy Leduchowskiej, dziewicy,
– czwartek, 8 lipca, wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana,

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

9. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w minionym miesiącu naszych parafianina:
– śp. Halinę Grzelec,
– śp. Sławomira Pawłowskiego,
– śp. Leokadię Bratkowską,
– śp. Sabinę Murawską,
– śp. Alicję Stachowiak,
– śp. Joannę Lasek.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Komentarz na XIV Niedzielę Zwykłą – 4 lipca 2021 rok

Katecheza papieża Fanciszka na temat Eucharystii.

Zwróćmy uwagę na dwie kwestie: Pierwsza – to lekceważący stosunek do Jezusa, druga – to niewielka liczba uzdrowionych. Łatwo możemy domyślić się, że obie są ze sobą ściśle powiązane. Nasuwa się zatem pytanie: Czy sugerowany przez Jezusa brak wiary („Dziwił się też ich niedowiarstwu”), może ograniczyć miłosierne działanie Boga? Odpowiedź jest oczywista: człowiek w żaden sposób nie jest w stanie Panu Bogu ani czegokolwiek dodać, ani ująć. To natomiast co może człowiek, i co bardzo często robi, to zamknięcie się na działanie Łaski Bożej.

Tak właśnie stało się z tymi wszystkimi mieszkańcami rodzinnego miasta Jezusa, którym nie było dane doświadczyć Jego miłosierdzia.

Ks. Dr Waldemar R. Macko

Komunikaty duszpasterskie – XIII Niedziela Zwykła – 27 czerwca 2021 rok

1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek miesiąca i I sobota miesiąca.

W czwartek, 1 lipca, Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 17.00., a po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny, modlimy się o powołania kapłańskie.

W piątek, 2 lipca br., Msza św. wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania można będzie skorzystać od godz. 16.00. O godz. 18.00. zostanie odprawiana Msza św. z intencją wynagradzającą Bożemu Sercu. Po Mszy zostanie odprawione Nabożeństwo Pierwszopiątkowe, prowadzone przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy. Nabożeństwo Wynagradzające Bożemu Sercu odprawiane jest cyklicznie, w każdy pierwszy piątek miesiąca.

W pierwszą sobotę miesiąca, 3 lipca br., o godz. 7.00., zostanie odprawiona Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP. Po Mszy zostanie odprawione nabożeństwo Pierwszosobotnie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. We wtorek, 29 czerwca br., obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przeprowadzona tego dnia zbiórka na tacę przeznaczona jest na Daninę św. Piotra.

4. Informujemy, że decyzją Konferencji Episkopatu Polski od niedzieli,20 czerwca br., zostaje zniesiona dyspensa od uczestnictwa we Mszyświętej niedzielnej oraz w święta nakazane.

5. Koło Radia Maryja zaprasza na 30-tą Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę. Wyjazd w niedzielę, 11 lipca br. o godz. 6.00., powrót tego samego dnia. Zapisy są prowadzone w zakrystii.

6. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne:
– we wtorek, 29 czerwca, uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła,
– w sobotę, 3 lipca, święto św. Tomasza Apostoła.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.