Ekspozycja „Wojna z bolszewikami. Bitwa warszawska 1920”

Centrum Kultury Wilanów i Parafia św. Anny w Wilanowie prezentują przed naszym kościołem wystawę warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspozycja „Wojna z bolszewikami. Bitwa warszawska 1920” opowiada o polskim zwycięstwie w wojnie z komunistyczną Rosją w latach 1919-1921. Powstrzymanie zbrojnej i ideologicznej ekspansji bolszewików uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Europy.

Odrodzenie się w 1918 r. państwowości polskiej na ziemiach środkowo-wschodniej Europy niosło ze sobą naturalną konieczność ustalenia granic Rzeczypospolitej. Powstanie wielkopolskie, wojna polsko-czechosłowacka o Śląsk Cieszyński, ustalenia konferencji pokojowej w Paryżu, plebiscyty na Górnym Śląsku oraz na Warmii, Mazurach i Powiślu, a także trzy powstania śląskie, ukształtowały nasze granice na zachodzie, północy i południu. Sytuacja na wschodzie była inna. Ekspansja bolszewickiej Rosji stanowiła realne zagrożenie dla samego istnienia Polski.

Wojna polsko-bolszewicka nigdy nie została wypowiedziana. Wybuch konfliktu zbrojnego nastąpił niemal naturalnie, w efekcie rywalizacji o ziemie opuszczane przez wojska niemieckie po przegranej przez Rzeszę I wojnie światowej. Rozpoczęte w styczniu 1919 r. przez bolszewików działania zbrojne przeciw Polsce toczyły się przez ponad półtora roku ze zmiennym szczęściem. Początkowe duże sukcesy Rzeczypospolitej zakończyła generalna ofensywa wrogich wojsk wiosną i latem 1920 r. Przełomowa dla całej wojny okazała się wielka bitwa stoczona w okolicach Warszawy. Bitwa Warszawska to właściwie szereg starć w różnych miejscach, do których doszło w kolejnych dniach od 13 sierpnia 1920 r począwszy, między innymi pod Ossowem, Radzyminem i na północnym Mazowszu. Zwycięski cios został wyprowadzony przez Polaków znad rzeki Wieprz. Kontrofensywa ruszyła z okolic Dęblina i Kocka na północ, wprost na tyły wrogich wojsk. Los wojny został ostatecznie rozstrzygnięty w zwycięskiej dla nas bitwie nad Niemnem we wrześniu 1920 r. W kolejnym miesiącu obie strony podpisały zawieszenie broni.

Pokój polsko-bolszewicki został zawarty 18 marca 1921 r. w łotewskiej Rydze. Ustalono w nim przebieg granicy wschodniej Rzeczypospolitej. Traktat ryski, wespół z traktatem wersalskim z czerwca 1919 roku, stanowił podstawę porządku europejskiego aż do anszlusu Austrii, agresji Hitlera na Czechosłowację i wybuchu II wojny światowej.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy „Wojna z bolszewikami. Bitwa warszawska 1920” aby poznać więcej szczegółów tego konfliktu, który toczył się nie tylko w obronie terytorium, ale i demokratycznych wartości – swobody działalności politycznej, praworządności, praw człowieka, wolności myśli, przekonań, prasy i wyznania, ładu społecznego i sprawiedliwości.

Andrzej Kryński, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie

Komunikaty duszpasterskie – XXV Niedziela Zwykła – 20 września 2020 rok

1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00. Po Nieszporach modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2, Od 7 października br. rozpocznie się kurs przedmałżeński dla narzeczonych „Radość i Nadzieja”. Spotkania będą odbywałby się w środy o godz. 19.00. w Dzwonnicy. Więcej informacji o kursie znajduje się na parafialnej stronie internetowej w zakładce Sakramenty-Małżeństwo.

3. Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Kandydatów zapraszamy na spotkanie organizacyjne w czwartek, 1 października, o godz. 19.30. w kościele.

4. W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie zebraliśmy 5328 PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

5. Siostry katechetki z naszej parafii organizują pielgrzymkę do Gietrzwałdu dla dzieci i rodziców. Pielgrzymka jest zaplanowana na sobotę, 26 września. Zgłoszenia przyjmują siostry katechetki po Mszy św. o godz. 11.30.

6. W dniu dzisiejszym zapraszamy na kiermasz owoców i soków naturalnych, który ma miejsce przed dzwonnicą.

7. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

  • w poniedziałek, 21 września, święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty,
  • w środę, 23września, wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym rodzinnym i zawodowym.

Komentarz na XXV Niedzielę Zwykłą – 20 września 2020 rok

“Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi” – mówi Pan. Dzisiejszy fragment Księgi Proroka Izajasza (Iz 55,9) przypomina nam ważną prawdę o tym, że Boża sprawiedliwość nie musi się zawsze zgadzać z naszą. Potrafimy sobie obliczyć, jak robotnicy z winnicy w dzisiejszej Ewangelii, ile powinniśmy otrzymać od Boga. Porównujemy się z innymi, a potem próbujemy Pana Boga oceniać według tych kryteriów: że jest dobry albo niedobry, sprawiedliwy albo niesprawiedliwy. Potrafimy się na Niego obrazić. Tymczasem Boża mądrość daleko przekracza naszą i najlepszym rozwiązaniem jest pokornie pochylić głowę przed Panem, i zaufać Jego mądrości.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – XXIV Niedziela Zwykła – 13 września 2020 rok

1. Nasza parafia od czwartku 10 września przeżywa nawiedzenie obrazu Matki Bożej Łaskawej. Dziś o godz. 18.00 uroczysta Msza św., której przewodniczy o. Mariusz Bigiel SJ oraz zawierzenie Matce Bożej Łaskawej naszej Parafii i nabożeństwo Fatimskie o godz. 19.00, i procesja z figurą MB Fatimskiej. Nie będzie nabożeństwa o godz. 17.00. Obraz MB Łaskawej pozostanie w parafii do piątku 18.09. br. Obraz pożegnamy po Mszy św. o godz. 18.00. Zachęcamy do osobistej modlitwy przed obrazem MB Łaskawej w tygodniu.

2. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

3. Spotkanie Kół Żywego Różańca odbędzie się w niedzielę 13 września o godz. 16.00 w dzwonnicy.

4. 7 października 2020 r. rozpocznie się kurs przedmałżeński dla narzeczonych „Radość i Nadzieja”. Spotkania będą odbywały się w środy o godz. 19.00 w Dzwonnicy. Więcej informacji o kursie znajduje się na parafialnej stronie internetowej w zakładce Sakramenty->Małżeństwo.

5. Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Kandydatów zapraszamy na spotkanie organizacyjne w czwartek, 1 października, o godz. 19.30. w kościele.

6. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

  • w poniedziałek, 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
  • we wtorek, 15 września, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej,
  • w środę 16 września, wspomnienie świętych męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa,
  • w piątek 18 września, święto św. Stanisława Kostki, zakonnika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym rodzinnym i zawodowym.

Komentarz na XXIV Niedzielę Zwykłą – 13 września 2020 rok

Aby zrozumieć obraz, jakim posługuje się dzisiejsza przypowieść o dwóch dłużnikach, należy w przybliżeniu przeliczyć na dzisiejsze pieniądze wartość długu, który mieli do spłacenia. Sługa był winny współsłudze 100 denarów. Denar to zapłata za dzień pracy niewykwalifikowanego robotnika. Dzisiaj to mniej więcej 120 zł (za np. zbieranie jabłek) czyli sługa był winny swemu koledze 12 000 zł. Natomiast ten kolega był winny swemu panu 10 000 talentów. Jeden talent to 34 kg złota. Kilogram złota najwyższej próby kosztuje dzisiaj ok. 250 000 zł (cena z dnia 9.09.2020). Jeden talent wynosi więc 8,5 miliona złotych. A sługa był winny swemu panu 10 000 talentów. Daje to sumę niewyobrażalną dla pojedynczego człowieka i dług niemożliwy do spłacenia.

Taki jest nasz dług wobec Boga – niewyobrażalny. On bowiem oddał swojego jedynego Syna, aby nas wykupił od grzechu. Życia jedynego dziecka nie zrekompensują żadne pieniądze. Warto sobie to przypominać, kiedy mamy problem z wybaczeniem drugiemu człowiekowi. Bóg wybaczył nam bardzo wiele i pragnie, abyśmy poszli tą drogą. To bowiem jest jedyna droga do nieba.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – XXIII Niedziela Zwykła – 6 września 2020 rok

1. Dziś przypada I niedziela miesiąca. Nabożeństwo eucharystyczne, z procesją wokół kościoła zostanie odprawione o godz. 17.00. Po procesji modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego zostanie odprawiona dziś o godz. 11.30. W czasie Mszy zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne.

3. W poniedziałek, 7 września br. o godz. 18.00. odprawimy Mszę Świętą Wotywną o Duchu Świętym, a po niej odmówimy Litanię do Ducha Świętego.

4. W niedzielę, 13 września, po Mszy św. o godz. 19.00. zostanie odprawione Nabożeństwo Fatimskie z procesją wokół Kościoła. Nie będzie nabożeństwa o godz. 17.00.

5. Uroczysta Msza św. w 337. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona w naszym kościele w sobotę, 12 września o godz. 18.00. W czasie Mszy św. modlić się będziemy za naszych parafian i wszystkich mieszkańców Wilanowa. Mszy św. przewodniczył będzie Jego Ekscelencja Ks. Bp. Tadeusz Pikus. Zapraszamy do licznego udziału w uroczystości.

6. Dla lepszego zachowania rygorów sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii, zachęcamy osoby przyjmujące Komunię św. na rękę, aby podchodziły jako pierwsze w procesji. Przypominamy również o obowiązku noszenia maseczek.

7. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

8. W dniach od 10 do 13 września w naszej parafii przeżywać będziemy nawiedzenie obrazu Matki Bożej Łaskawej. Szczegółowy program jest dostępny w Klimatach, na naszej stronie internetowej i w gablotce przed kościołem.

9. 7 października 2020 r. rozpocznie się kurs przedmałżeński dla narzeczonych „Radość i Nadzieja”. Spotkania będą odbywałby się w środy o g. 19.00 w Dzwonnicy. Więcej informacji o kursie znajduje się na parafialnej stronie internetowej w zakładce Sakramenty->Małżeństwo.

10. W dniu dzisiejszym zapraszamy na kiermasz owoców i soków naturalnych, który ma miejsce przed dzwonnicą.

11. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

  • we wtorek, 8 września, święto Narodzenia NM
  • w sobotę, 12 września, wspomnienie Najśw. Imienia Maryi,

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

12. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w minionym miesiącu naszych parafian:
– śp. Bronisława Monardt,
– śp. Bogusława Janiszewskiego,
– śp. Jana Gawrysiuk,
– śp. Bogumiła Stachowiaka,
– śp. Tadeusza Czajkę.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Komentarz na XXIII Niedzielę Zwykłą – 6 września 2020 rok

Dzisiejsze czytanie z Księgi Proroka Ezechiela mówi nam jasno, że mamy upomnieć brata, jeśli idzie złą drogą: „Jeśli do występnego powiem: „Występny musi umrzeć” – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie” (Ez 33,8). Nie pomogą nam wy-mówki typu: “wychowujemy dzieci bezstresowo”, “to jego życie, jego sprawa”, “kim ja jestem, abym upominał bliźniego”.

Należy upominać. Warto jednak wcześniej zadać sobie pytanie: jak mam to zrobić, aby moje upomnienie nie było upokorzeniem i poniżaniem, ale braterską przysługą? Jak mam to zrobić, aby mój brat/siostra przyjęli moją uwagę? Wreszcie: czy ja chcę zrobić to z miłości? I najważniejsze: nie zapomnieć o modlitwie przed taką rozmową. Jeśli Duch Święty złączy z swoją łaskę z moimi nieudolnymi słowami, to będzie mogła nastąpić prawdziwa przemiana.

Ks. dr Maciej Raczyński_Rożek