Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

Nasze Spotkania

W każdy piątek spotykamy się w kościele

na Mszy św. o godz. 18.00, po której trwamy na Adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 19.30. Nasze piątkowe spotkania zwykle kończą się ok. godz. 20.30.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca gromadzimy się

w kościele na MSZY ŚWIĘTEJ WOTYWNEJ O DUCHU ŚWIĘTYM o godz. 18.00 – aby w sposób szczególny uczcić Ducha Świętego.

Wśród nas jest obecny opiekun grupy: ks. Tomasz Lis.

W centrum naszej wspólnej modlitwy jest Słowo Boże,

które przemienia nas i nasze życie. Uczymy się jak modlić się i żyć w całkowitym zawierzeniu Duchowi Świętemu. Pogłębiamy relację z Bogiem, który nas dotyka i daje doświadczać Jego miłości i mocy.

Każdy może przyjść i doświadczyć radości

ze spotkania z Żywym Bogiem.

Serdecznie zapraszamy!

Czym jest Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim? >>>

Początki Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii

W lutym 2008 r. z inicjatywy ks. Piotra Pietrzaka, zostały zorganizowane Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym ( REO ) w Wilanowie, które zaowocowały powstaniem grupy modlitewnej przy naszej parafii.