30 września / 1 października 2022 r. – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, w intencji „Zatrzymania aborcji”.

Adoracja rozpocznie się o godz. 19,30, a zakończy o godz. 7.00.

Osoby, które chcą zadeklarować swój udział w nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu,w intencji „Zatrzymania aborcji” zachęcamy do wpisania się w grafik, w załączonym linku, w wybranej przez siebie godzinie. W razie trudności z zapisaniem, prosimy o kontakt z Koordynatorką p. Agnieszką Mendrzycką: email: agnieszka.mendrzycka@gmail.com

GRAFIK: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-g_ada7hjTg6Zm-KTD5vYeBkMQK8yd9_8rIGrnWd0ps/edit?usp=drivesdk

11-12.9.2022 r. – Wizytacja Kanoniczna naszej parafii.

Fot. Adam Wieczorek

Wizytację Kanoniczną naszej parafii, przeprowadził Jego Ekscelencja, Ks. Biskup Rafał Markowski.

Fot. Adam Wieczorek

Ks. Biskup przybył do naszej parafii w niedzielę 11.09. br. przed godziną 10.00., aby uczestniczyć w kolejnych mszach św. Po symbolicznym przekazaniu Mu kluczy do kościoła, ks. Biskup został uroczyście wprowadzony do świątyni przez księdza proboszcza w otoczeniu księży i asysty kościelnej udzielając wiernym pokropienia wodą święconą.

Fot. Adam Wieczorek

Św. Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Pastores gregis podkreślił znaczenie wizyty pasterskiej, nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Dlatego Biskup – dodaje papież – „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi” (PG 46).

Fot. Adam Wieczorek

Program wizytacji był wypełniony modlitwą, sakramentami i obfitował w liczne spotkania. Ks. Biskup podczas Mszy św. na godz. 10.00 służył parafianom sakramentem pokuty i Eucharystii, po Mszy św. o godz. 11.30. udzielił specjalnego błogosławieństwa rodzinom z małymi dziećmi i spodziewającym się dziecka, a podczas Mszy św. o godz. 18.00. udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. W tym czasie na niebie nad kościołem pojawiła się tęcza. Według biblijnego opisu Bóg postanowił, aby półkolisty wielobarwny łuk był widzialnym znakiem popartej Przymierzem obietnicy Boga, że już nie zgładzi ludzkości: „Rzekł Bóg do Noego: «To jest znak przymierza, które zawarłem między Mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi»” (Rdz 9,17).

 Fot. Hubert Deptuła

W niedzielę ks. Biskup Markowski spotkał się z Radą Parafialną i Liderami zespołów parafialnych, a w poniedziałek, 12 września, spotkał się z Zarządem i Gronem pedagogicznym szkoły podstawowej im. Victorii Wiedeńskiej, odwiedził Dom Generalny sióstr Pasjonistek oraz przeprowadził wizytację kancelarii parafialnej.

Fot. Adam Wieczorek

Na zakończenie wizytacji, w liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, ks. Biskup przewodniczył uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 z okazji 339. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej, w czasie której modliliśmy się za parafian i wszystkich mieszkańców Wilanowa. W uroczystości wzięli udział wierni, kapłani z dekanatu oraz przedstawiciele władz Dzielnicy Wilanów. Pięknie śpiewał Chór „Sanctae Annae” przy akompaniamencie muzyków z „Cameraty Wilanowskiej”.

Fot. Elżbieta Wrotek

Protokół z Wizytacji Kanonicznej zostanie przesłany na ręce księdze proboszcza.

2/3 września 2022 r. – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, w intencji „Zatrzymania aborcji”.

Adoracja rozpocznie się o godz. 19,30, a zakończy o godz. 7.00.

Osoby, które chcą zadeklarować swój udział w nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu,w intencji „Zatrzymania aborcji” zachęcamy do wpisania się w grafik, w załączonym linku, w wybranej przez siebie godzinie. W razie trudności z zapisaniem, prosimy o kontakt z Koordynatorką p. Agnieszką Mendrzycką: email: agnieszka.mendrzycka@gmail.com

GRAFIK: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-g_ada7hjTg6Zm-KTD5vYeBkMQK8yd9_8rIGrnWd0ps/edit?usp=drivesdk

5/6 sierpnia 2022 r. – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, w intencji „Zatrzymania aborcji”.

Adoracja rozpocznie się o godz. 19,30, a zakończy o godz. 7.00.

Osoby, które chcą zadeklarować swój udział w nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu,w intencji „Zatrzymania aborcji” zachęcamy do wpisania się w grafik, w załączonym linku, w wybranej przez siebie godzinie. W razie trudności z zapisaniem, prosimy o kontakt z Koordynatorką p. Agnieszką Mendrzycką: email: agnieszka.mendrzycka@gmail.com

GRAFIK: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-g_ada7hjTg6Zm-KTD5vYeBkMQK8yd9_8rIGrnWd0ps/edit?usp=drivesdk

Świadectwo:

Chciałam serdecznie zachęcić do adoracji w intencji zatrzymania aborcji i podzielić się tym, czego doświadczyłam na takiej nocnej adoracji.

Jest to inicjatywa podjęta przez odważnych ludzi nie zgadzających się na mordowanie niewinnych małych dzieci. Podczas takiej adoracji całonocnej wydarzyło, się coś nieoczekiwanego niespotykanego i wręcz niepojętego dla mnie, po ludzku niemożliwego. Powodowana pragnieniem, które narodziło się w moim sercu, aby ratować dzieci poszłam na adorację. Zupełnie nie wiem skąd się to pragnienie mi wzięło, przecież miałam w planach pojechać do Torunia i dobrze się bawić, bo był Sylwester: 31.12.2021 r. Tego właśnie Sylwestra nie mogłam wstać z łóżka, leżałam, myślałam, przed oczami stawała mi informacja o adoracji za dzieci zagrożone aborcją.

W końcu odwołałam wyjazd do Torunia i stwierdziłam, że ten Sylwester będzie inny niż wszystkie. Pojechałam do Parafii św. Anny na Wilanowie i od godziny 24 do 5.00 rano adorowałam Pana Jezusa. Był to dla mnie nieoczekiwany czas łaski, a poświęcenie i czas który spędziłam na adoracji, zaowocował całkowitym uwolnieniem mnie z nadużywania alkoholu.

Nie pamiętam, żebym nawet prosiła o tę łaskę uwolnienia, nie widziałam problemu, ale Bóg Ojciec, jako nasz dobry Kochany Tatuś wiedział o nim, a więc wstawiałam się za dziećmi, a owocem adoracji stał się całkowity brak przywiązania oraz chęci do spożywania alkoholu, tak jak by w ogóle nie istniał, to mnie bardzo zdziwiło. To była nadprzyrodzona łaska, nie zasłużona, ale Bóg wynagrodził hojnie moją modlitwę, co potwierdza jedynie, jak ważne dla Niego jest to czuwanie w intencji bezbronnych dzieci.

Magdalena Przybylska

01/02 lipca br. – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w intencji ”Zatrzymania aborcji”.

 SUGESTIE ZWIĄZANE Z  NOCNĄ ADORACJĄ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w ciszy:

Osoby, które chcą zadeklarować swój udział w nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu, zachęcamy do wpisania się w grafik, w załączonym linku, w wybranej przez siebie godzinie. W razie trudności z zapisaniem, prosimy o kontakt z Koordynatorką p. Agnieszką Mendrzycką: email: agnieszka.mendrzycka@gmail.com

GRAFIK: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-g_ada7hjTg6Zm-KTD5vYeBkMQK8yd9_8rIGrnWd0ps/edit?usp=drivesdk

Panie w Swoim Miłosierdziu, przyjmij nasze modlitwy, w intencji najbardziej bezbronnych i je wysłuchaj🙏