31 maja / 1 czerwca 2024 r. – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, w intencji „Zatrzymania aborcji”

Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30, a zakończy o godz. 7.00.

Osoby, które chcą zadeklarować swój udział w nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu,w intencji „Zatrzymania aborcji” zachęcamy do wpisania się w grafik, w załączonym linku, w wybranej przez siebie godzinie.

W razie trudności z zapisaniem, prosimy o kontakt z Koordynatorem pod nr telefonu 780425081.

Grafik Adoracji…

Majowe Bliskie Niedzielne Warsztaty Rodzinne

„Majowe spotkanie z Maryją”.

W niedzielę 12 maja odbyły się w naszej parafii kolejne warsztaty rodzinne z cyklu zaproponowanego przez wspólnotę Odnowa w Duchu Świętym, zatytułowane „Majowe spotkanie z Maryją”.

Tradycyjnie poświęcony Matce Bożej miesiąc maj jest w szczególności powiązany z odmawianiem bądź śpiewaniem pięknej modlitwy litanijnej w kościołach przed Najświętszym Sakramentem lub przy przydrożnych krzyżach czy kapliczkach. Aby przybliżyć tę formę modlitwy dzieciom poprosiliśmy by uczestnicy warsztatów wylosowali wezwania zaczerpnięte z Litanii Loretańskiej. Po każdym wezwaniu odczytanym przez wskazaną osobę wszyscy chóralnie odpowiadali „módl się za nami”. Dało to sposobność do wsłuchania się w poszczególne pochwalne inwokacje do Najświętszej Dziewicy. Jednocześnie wybrzmiał wspólnotowy wymiar modlitwy błagalnej.

Centralną częścią warsztatów było układanie własnych modlitw do Maryi inspirowanych wezwaniami Litanii Loretańskiej. Kolorowe karteczki z różnymi Imionami Maryi, Jej cechami i cnotami, z prośbami i intencjami układały się w piękne wersety skierowanych do Matki Najświętszej wierszy-próśb. Następnie dzieci przyklejały te słowa modlitwy na pięknym papierze, a taki gotowy list do Nieba podpisywały i pieczętowały jak akt wysokiej ważności. Dzieci wykonały także własne obrazki Matki Bożej. Należało wybrać najbliższy własnemu sercu wizerunek Maryi, nakleić go na deseczkę, polakierować oraz nanieść złocenia na ramie. Każdy mógł zabrać do domu litanię-wyklejankę oraz własnoręcznie wykonaną „ikonę”.

Ostatnie przed wakacjami Bliskie Niedzielne Warsztaty będą już 9 czerwca, jak zwykle około 12:30. Gorąco zachęcamy całe rodziny do przybycia i uczestnictwa.

Wspólnota Odnowa w Duchu Świętym

Zdjęcia z archiwum Wspólnoty

18.05. br. – Wigilia Zesłania Ducha Świętego – zdjęcia

Zesłanie Ducha Świętego jest wypełnieniem obietnicy Chrystusa danej uczniom: „Ja zaś będę prosił Ojca a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy” (J 14,16). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczął przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.

Duch Święty udziela darów, które uzdalniają nas, uczniów Chrystusa do wypełnienia misji głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie, dlatego tak ważne jest dla wspólnot parafialnych czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, które na wzór apostołów oczekują Jego przyjścia. Bez pomocy Ducha Świętego nie mielibyśmy męstwa, umiejętności, odwagi, mądrości i radości do zrealizowania Chrystusowego posłania nas do świata.

 Po raz kolejny czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego zostało zorganizowane również w naszej parafii. Podczas liturgii Słowa słuchaliśmy i przypominaliśmy sobie Boże obietnice dotyczące przyjścia i działania Ducha Świętego.

 Po Eucharystii mieliśmy możliwość Adorowania Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie słuchając Słowa Bożego, rozważając Je w sercu i trwając na indywidualnej i wspólnej modlitwie. Było to radosne przeżycie, za które dziękujemy Bogu.

Elżbieta Wrotek

Fot. Elżbieta Wrotek

18.05. br. – Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Trwa Nowenna do Ducha Świętego, odprawiana po Mszy o godz. 17.00., którą zakończymy w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym wraz z ks. Tomaszem zaprasza na Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w sobotę, 18 maja br., które rozpocznie się o godz. 20.00. uroczystą Mszą świętą Wigilii. W trakcie czuwania będziemy trwać przed Najświętszym Sakramentem na modlitwie uwielbienia, prośby i dziękczynienia. Czuwanie zakończy się o godzinie 23.00. modlitwą wstawienniczą.

3/4 maja 2024 r. – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, w intencji „Zatrzymania aborcji”

Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30, a zakończy o godz. 7.00.

Osoby, które chcą zadeklarować swój udział w nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu,w intencji „Zatrzymania aborcji” zachęcamy do wpisania się w grafik, w załączonym linku, w wybranej przez siebie godzinie.

W razie trudności z zapisaniem, prosimy o kontakt z Koordynatorem pod nr telefonu 780425081.

Grafik Adoracji…

7.04. br – Bliskie Niedzielne Warsztaty Rodzinne.

„Dziś wypłyniemy już razem”

W niedzielę 7 kwietnia br.  odbyło się w naszej parafii kolejne spotkanie z cyklu Bliskich Niedzielnych Warsztatów Rodzinnych zatytułowane „Dziś wypłyniemy już razem”.  W tym roku obchodzimy 10-lecie kanonizacji Świętego Jana Pawła II i w ramach warsztatów Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprosiła dzieci do wspólnej podróży przez całą ziemię, po miejscach licznych pielgrzymek z wielkim Świętym, tak bliskim ludziom różnych narodowości, wieku, a nawet innych religii.

W salce kanonii pojawiła się barka, na której pokładzie przygotowane były zdjęcia i słowa naszego Świętego. Dzieci miały za zadanie dopasować zdjęcia do nazw Państw, które odwiedzał Papież Polak. W opowieści prowadzącej pojawiły się ważne momenty biografii, a także charakterystyczne cechy osobowości Jana Pawła II. Później znajdując w symbolicznej barce każdy chętny miał możliwość wyłowić wędką orędzie od Jana Pawła II. Nie zabrakło śpiewu – zgromadzone rodziny zaśpiewały ulubioną pieśń Jana Pawła II „Barkę”. Plastyczna część warsztatów polegała na rysowaniu portretu Papieża Jana Pawła II. Prace naszych dzieci będą dostępne do oglądania w kawiarence.

Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty w 12 maja br.

Wspólnota Odnowa w Duchu Świętym

zdjęcia z archiwum Wspólnoty