Komentarz na XXX Niedzielę Zwykłą – 24 października 2021 rok

W pierwszym czytaniu Jeremiasz zapowiada powrót Izraela z niewoli babilońskiej. Trwała ona około pięćdziesięciu lat. Prorok opisuje, że naród wychodził ze swej ziemi z płaczem. Także psalm korespondujący z tym czytaniem mówi o łzach i płaczu siejących i niosących ziarna na zasiew. Podobnie bohater z Ewangelii Bartymeusz, niewidomy żebrak natarczywie woła do Jezusa: „Synu Dawida ulituj się nade mną”.

Czy te słowa nie opisują i naszej sytuacji, w której często lub czasami się znajdujemy? Zagubieni pośród życiowych trudności, dotknięci chorobą lub cierpieniem, złamani i odrzuceni.

Ale Pan nie pozostawia ich w tym stanie. Ich los się odmienia lub jest obietnica odmiany. Słyszymy, że Bóg przywiedzie naród do strumieni wody, będą żąć w radości i powrócą w radością, a Bartymeusz odzyskuje wzrok.

Niech te słowa będą dla nas słowami otuchy i nadziei, że Pan nas nie zostawi oraz wołaniem o naszą ufność Bogu.

Ks. Tomasz Lis

Komentarz na XXIX Niedzielę Zwykłą – 17 października 2021 rok

Dzisiejsze czytania pomagają nam kolejny raz przypomnieć sobie pewne prawdy o Jezusie Chrystusie. A zarazem zmuszają nas do zastanowienia się jaka jest nasza odpowiedź, postawy, czyny wobec osoby Jezusa Chrystusa i Jego nauki.

I tak przypominany sobie, że Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek wydał swoje życie na ofiarę za grzechy, jest sprawiedliwym Sługą, który usprawiedliwił wielu, a wola Boża wypełniła się przez Niego. Został poddany próbie pod każdym względem, podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu dlatego może współczuć naszym słabościom.

A nasza odpowiedź? Czy jesteśmy gotowi do służby Bogu i ludziom na wzór Chrystusa? Czy jesteśmy gotowi stanąć w prawdzie o sobie, uznać swoją słabość i z ufnością zbliżać się do Chrystusa, by doznać miłosierdzia i otrzymać łaskę pomocy w stosownej chwili?

Ks. Tomasz Lis

Komentarz na XXVIII Niedzielę Zwykłą – 10 października 2021 rok

„Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Takie pytanie pada dziś z ust pewnego człowieka. Patrząc na współczesny świat, dzisiejszego człowieka możemy powiedzieć, że zadawanie sobie, innym takiego pytania to już bardzo wiele. Ile osób na świecie, w Polsce zadaje sobie takie pytanie?

Ale ten człowiek idzie jeszcze dalej. Okazuje się, że przestrzega on przykazań Bożych, wszystkich (współczesny człowiek ma tendencję do wybiórczego traktowana przykazań) i to od wczesnej młodości ( współczesny człowiek mówi, że ma jeszcze ma na to czas).

Jezus spogląda na niego z miłością potwierdzając, że idzie dobrą drogą. Jednocześnie wskazuje, że brakuje mu jeszcze jednego: „sprzedaj wszystko i chodź za Mną”.

A nam czego jeszcze brakuje, by osiągnąć życie wieczne?

Ks. Tomasz Lis

Komentarz na XXVII Niedzielę Zwykłą – 3 października 2021 rok

Zamysł, plan Boga wobec człowieka i odpowiedź człowieka na ten plan poruszane są w dzisiejszych czytaniach.

Jaki jest ów zamysł? Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Tą odpowiednią dla niego pomocą, co sam potwierdza mężczyzna, jest niewiasta. Bóg w swej miłości do człowieka powołuje go do małżeńskiej wspólnoty życia i wzywa, by byli obrazem Jego Bożej miłości i kierowali się jej prawami.

Jaka jest odpowiedź człowieka? Bywa różna. I pełna wierności i pełna przewrotności. Pan Jezus przestrzega małżonków przed przewrotnością i wzywa do wierności pierwotnemu zamysłowi Boga: „Co więc Bóg złączył , tego człowiek niech nie rozdziela”.

Otoczmy małżonków modlitwą, by sprostali temu pięknemu acz trudnemu zadaniu.

Ks. Tomasz Lis

Komentarz na XXVI Niedzielę Zwykłą – 26 września 2021 rok

„A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze” (Mk 9,42). Jakby przeczytać dosłownie ten fragment, to wynika z niego, że w niektórych sytuacjach Pan Jezus zachęca nas do samobójstwa.

Wiemy, że tak nie jest. Natomiast widać wyraźnie, że Zbawiciel chce nam pokazać jak wielkim grzechem jest zgorszenie osoby słabej i bezbronnej. Dobrze to widać w dzisiejszej sytuacji Kościoła, gdzie zgorszenie przypadkami pedofilii wśród duchownych spowodowało odejście wielu ludzi słabej wiary. Pedofilia to nie jedyny sposób, w jaki można zgorszyć maluczkich. Poza tym grzech zgorszenia nie jest zarezerwowany tylko dla duchownych.

Ilu rodziców gorszy swoje dzieci nie chodząc do Kościoła, nie modląc się, źle traktując siebie nawzajem, lub raniąc je na całe życie swoim rozwodem. Ilu katolików gorszy swoje otoczenie zachowując się jak niewierzący zaraz po wyjściu z kościoła. Grzechów zgorszenia może być bardzo wiele. Oczywiście inną szkodę powoduje pedofilia czy rozwód, inną brak przykładu w wierze.

Nie pozwólmy się jednak uspokoić stwierdzeniem, że nie jesteśmy tacy źli. Trzeba zadawać sobie pytanie: czy nie jest zgorszeniem dla kogoś słabszego?

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Komentarz na XXV Niedzielę Zwykłą – 19 września 2021 rok

Słowo minister oznacza po łacinie „służący”. Stąd na przykład słowo „ministrant”, czyli ten, który posługuje przy Mszy Świętej. Warto przypomnieć sobie znaczenie słowa „minister”, bo wskazuje na istotę władzy – ma ona być służbą ludziom.

Nie chodzi o to, żeby pożalić się teraz na polityków, jak odeszli od ideału, czy jak są zachłanni. Każdy z nas ma jakąś władzę, od sprzątaczki do prezesa. Każdy z nas ma jakąś przewagę nad innymi ludźmi, jeden jest inteligentniejszy, drugi ma bardziej cięty język, a trzeci silniejszą psychikę.

Chrześcijanin powinien każdą taką przewagę postrzegać jako dar Boga, który dostał, aby pomagać innym. Im więcej otrzymałeś, tym bardziej powinieneś wykorzystywać to dla dobra bliźniego. Warto o tym pamiętać.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Komentarz na XXIV Niedzielę Zwykłą – 12 września 2021 rok

„Zejdź mi z oczu, szatanie” (Mk 8,33). Niezwykle mocne słowa kieruje Jezus do Piotra, który próbuje Mu wytłumaczyć, że nie powinien umierać na krzyżu.

Czemu aż taka reakcja Zbawiciela? Przecież Piotr robił to z troski o Niego. Odpowiedź daje sam Jezus w drugiej części zdania: „bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. W dosłownym tłumaczeniu Jezus mówi: „Wróć się za mnie, szatanie…”. Czyli nie wyprzedzaj mnie, ale idź za mną.

To, co po ludzku wydaje ci się słuszne, może być sprzeczne z Bożym zamiarem i wręcz szatańskie. To wskazówka dla nas, abyśmy nie ufali zbytnio naszemu wyczuciu, ale ciągle weryfikowali nasze decyzje z przykazaniami i Słowem Bożym.

Ks. dr Maciej Raczyńśki-Rożek

Komentarz na XXIII Niedzielę Zwykłą – 5 września 2021 rok

W większości przypadków Pan Jezus uzdrawiał słowem. Wypowiadał zdanie: „Bądź uzdrowiony!”, lub podobne, i chory odzyskiwał zdrowie. W dzisiejszej Ewangelii Jezus wykonuje gesty przy uzdrowieniu głuchoniemego: wkłada palce w uszy, dotyka śliną języka, patrzy w niebo. Po co? Pismo Święte nie udziela nam na to odpowiedzi, ale można przypuszczać, że Pan Jezus chciał, aby głuchoniemy nie miał wątpliwości, czego Chrystus chce dokonać na nim danym momencie. Nie mógł przecież słyszeć, więc nie wiedział, kim jest, ani co mówi ten Uzdrowiciel. Nie mógł Go też spytać. Natomiast, kiedy poczuł palce w uszach i ślinę na języku, i zobaczył człowieka modlącego się w kierunku nieba, to wiedział, co właśnie następuje. Gest przeniknął go do wnętrza i prawdopodobnie pozostał w nim do końca życia.

Nam Chrystus też zostawił gesty, które mają moc przeniknąć nas do głębi i uzdrawiać nasze serca. To gesty sakramentalne. Warto na nie patrzeć świadomie i oczekiwać od Jezusa wybawienia.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

Komunikaty duszpasterskie – XXI Niedziela Zwykła – 22 sierpnia 2021 rok

1. Nabożeństwo uwielbienia zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

2. Jak każdego roku pomagamy najuboższym rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu dzieci do nowego roku szkolnego. Przed kościołem prowadzimy zbiórkę ofiar na ten cel.

3. W niedzielę, 12 września przypada 338 rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Ze względu na uroczystości beatyfikacyjne Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i matki Elżbiety Czackiej, w naszym kościele nie będzie uroczystej Mszy św. O godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św. w intencji parafian.

4. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne:

  • we wtorek, 24 sierpnia, święto św. Bartłomieja, Apostoła,
  • w czwartek, 26 sierpnia, uroczystość NMP Częstochowskiej,
  • w piątek, 27 sierpnia, wspomnienie św. Moniki,
  • w sobotę, 28 sierpnia, wspomnienie św. Augustyna, biskupa i Doktora Kościoła,
    Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

5. Zapraszamy na kiermasz owoców, soków i przetworów owocowych. Kiermasz będzie trwał do godz. 14.00.

Komentarz na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia 2021 rok

Maryja, która jest dla nas wszystkich Matką w porządku łaski, przewodzi nam w drodze do nieba. Jej przykład i wstawiennictwo pozwalają nam „rodzić Chrystusa”, w naszej codzienności, przez co stajemy się podobni do Niej.

Bóg pragnie być przyniesiony światu w naszych słowach i czynach. W dniu dzisiejszym liturgia ukazuje „tajemnice Bożego wyboru”, który uobecnia się w osobie Maryi, a także odpowiedzi, której Ona udziela – łączącej Niebo z ziemią.

W Matce Bożej i naszej Matce, zostajemy zaproszeni do udziału w Dziele Zbawienia. Dlatego trzeba nam dzisiaj włączyć się w hymn uwielbienia śpiewany przez Maryję. To pieśń chwały Boga, który nas wszystkich powołał do uczestnictwa w pełni chwały. To dziękczynienie za wielkie dzieła, która uczynił w każdym z nas.

Bóg powołał nas do wielkości, którą objawił w Przenajświętszej. Jej droga jest naszą, zatem i pełnia, która jest Jej udziałem, ma stawiać się i naszą.

Ks. Maciej Czapliński

Komentarz na XIX Niedzielę Zwykłą – 8 sierpnia 2021 rok

„Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, przywołuje słowa proroctwa, które spełniają się na nas. Wchodząc w naszą codzienność, nie tylko przekazuje nam naukę Ojca, ale uzdalnia nas do życia według Jego wskazań. To dlatego staje się dla nas „Chlebem życia”, abyśmy mocą tego pokarmu rodzili się do nowego życia, jako dzieci Boże.

Wytrwanie w nauce, którą nam przynosi wymaga zatem nie tylko zasłuchania w to co mówi Jezus, ale też i posłuszeństwa w przyjmowaniu łaski.

Bez otwarcia się na życie sakramentalne, nie będziemy w stanie być uczniami Boga.

Ks. Maciej Czapliński

Komentarz na XVIII Niedzielę Zwykłą – 1 sierpnia 2021 rok

Droga chrześcijanina to ciągłe wychodzenie z „Egiptu – miejsca naszej niewoli”, związanej z grzechem i słabościami, którym się poddajemy. Do tego wyjścia wzywa nas dzisiaj święty Paweł, mówiąc: „trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek żądz i odnawiać się duchem w waszym myśleniu…”.

Nie łatwo jest odpowiedzieć całym sercem na to wezwanie, bo obietnica Jezusa wymaga od nas wiary i gotowości wejścia na drogę zabiegania „nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne”. Zaufać Jezusowi tak, aby być gotowym porzucić krainę, gdzie „zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta”, pokarm słabości i grzechu, oznacza przyjąć to, co On dla nas przygotował – „Chleb Życia”. Przyjąć z wiarą to wszystko, co stawia przede mną, tylko wtedy będę mógł doświadczyć cudu nasycenia.

Ks. Maciej Czapliński

Komentarz na XVII Niedzielę Zwykłą – 25 lipca 2021 rok

„Cóż to jest dla tak wielu?” Pięć chlebów i dwie ryby dla pięciu tysięcy mężczyzn nie licząc kobiet i dzieci. Potrzeba było cudu i taki cud Jezus uczynił. Wziął chleby, odmówił modlitwę i rozdał. Nasze skojarzenie z Ostatnią Wieczerzą jest jak najbardziej na miejscu, ale do tego wrócimy. Nasze ludzkie „niewiele”, posiłek dla nielicznej rodziny, staje się pokarmem dla wszystkich zgromadzonych przy Jezusie. Tak się dzieje z każdym dziełem człowieka z serca ofiarowanym Bogu. Przemienia On je w taki sposób, aby mogło służyć każdemu potrzebującemu. Nasza codzienna praca, której wyniki często sami uznajemy za niewystarczające, okazuje się czym niezastąpionym dla innych. Nasze dobre słowo, wypowiedziane mimochodem, staje się pomocą dla kogoś, kto być może przeżywa kryzys. Tak działa Bóg. Taka jest logika królestwa Bożego.

Wracając do Eucharystii. Co przynosimy do ołtarza? Chleb i wino, symbole naszej codziennej pracy. A stają się one Ciałem i Krwią Chrystusa.

Pokarmem na życie wieczne.

Ks. dr Waldemar R. Macko

Komentarz na XVI Niedzielę Zwykłą – 18 lipca 2021 rok

Komentarz na XV Niedzielę Zwykłą – 11 lipca 2021 rok

Ewangelista Marek odnotował, że wielki tłum podążał za Jezusem. Co sprawiło, że tak wielu gotowych było podjąć trud wędrówki? Jakie były ich motywacje?

Z opisu wydarzeń po rozmnożeniu chleba wiemy, że podążający za Jezusem w większości kierowali się przyziemnymi motywami. Skupmy się jednak na reakcji Jezusa. Ulitował się nad wszystkimi, ponieważ wiedział, że potrzebują Jego pomocy. W naszym życiu bywa podobnie. Nasze motywy podążania za Jezusem również bywają bardzo przyziemne. Nie to jest jednak najważniejsze. Istotne jest, abyśmy, gdy już staniemy przed Jezusem, dołożyli wszelkich starań, by poznać Jego naukę i podjąć trud jej realizacji w naszym życiu.

Ks. dr Waldemar R. Macko

Komentarz na XV Niedzielę Zwykłą – 11 lipca 2021 rok

Scena rozesłania uczniów jest bardzo znamienna. Jezus udziela im Swojej władzy nad duchami nieczystymi, aby szli, ogłaszali bliskość Królestwa Bożego i wzywali do nawrócenia. W ten sposób przygotowuje ich do misji, jaką ostatecznie zleci im przed Swoim Wniebowstąpieniem.

To wydarzenie uzmysławia nam prawdę, że każda misja w Kościele jest wykonywana z woli i mocą samego Chrystusa. Musimy też pamiętać, że Pan Bóg do niczego nas nie przymusza, a Jego łaska zbawienia jest darem. Oczekuje jednak od nas dobrej woli i gotowości przyjęcie Jego nauki.

Ks. dr Waldemar R. Macko