35-rocznica święceń kapłańskich Księdza Proboszcza.

Świętowanie rocznicy święceń kapłańskich jest głębokim przeżyciem zarówno dla księdza, jak i dla jego wspólnoty. To czas dziękczynienia, jedności i radości, który umacnia więzi między wiernymi a ich duchowym przewodnikiem.

W poniedziałek 20 maja br. była rocznica święceń kapłańskich ks. Waldemara R. Macko. Jubileusz był okazją jak do spotkania się tzw. roku kursowego czyli kapłanów, którzy studiowali w Seminarium Duchownym na jednym roku i przyjęli święcenia kapłańskie w dniu 20 maja 1989 roku z rąk księdza kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski.

Zdjęcia z archiwum Wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym

W niedzielę 26 maja br. jubileusz Księdza Proboszcza świętowała wspólnota parafialna podczas Mszy św. o godz. 10.00. Otoczyliśmy naszego duszpasterza modlitwą, wdzięcznością, dobrym słowem i życzeniami. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewnił parafialny Chór Sanctae Annae i muzycy Kameraty Wilanowskiej.

Fot. Adam Wieczorek

Po Eucharystii, wspólnoty parafialne zaprosiły do Kanonii na agapę i dalszy ciąg świętowania kapłańskiego jubileuszu. Ksiądz Proboszcz pokroił okolicznościowy tort, a my zaśpiewaliśmy Mu 100-lat.

Fot. Elżbieta Wrotek