Koronka na ulicach miast świata.

Fot. Krzysztof Kanabus

Od kilkunastu lat, 28 września o godzinie 15.00, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, czciciele Bożego Miłosierdzia spotykają się na chodnikach, rogach ulic i placach miasta, by uczcić Godzinę Miłosierdzia i prosić Boga w intencjach dla nich najważniejszych. Celem akcji jest szerzenie Orędzia o Bożym Miłosierdziu: wspólna modlitwa o miłosierdzie dla nas i całego świata, rozpowszechnianie Koronki do Miłosierdzia Bożego jako modlitwy, którą można odmawiać wszędzie, także na ulicy.

Fot. Krzysztof Kanabus

W tym roku nasi parafianie włączyli się w tę akcję i we czwartek 28.09. o godz.15.00 razem z Ks. Tomaszem modlili się przy krzyżu na ulicy Obornickiej.

Fot. Krzysztof Kanabus