Komentarz na XXVII Niedzielę zwykłą – 8 października 2023 r.

Ważnym szczegółem w dzisiejszej Ewangelii jest to, że winnica jest dziełem i własnością gospodarza, a nie robotników. Robotnicy ją tylko dzierżawią i z niej korzystają. Gospodarz to oczywiście sam Bóg, natomiast winnicą może być świat. Bóg stworzył ten świat, urządził według swoich praw i dał ludziom w dzierżawę. Tymczasem ludzie, na skutek grzechu zapomnieli, że są tylko dzierżawcami, że mają gospodarować światem według Bożych praw i że mają Bogu oddawać owoc. Wydaje im się, że są właścicielami świata, czy wręcz tymi, którzy ustalają w nim prawa. Gotowi są zabijać wszystkich, którzy będą im przypominać, że jest inaczej, nawet Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Nie pozwólmy, aby ta logika ogarnęła nasze serca. Pamiętajmy, że wszystko, co mamy otrzymaliśmy od Boga w dzierżawę. Możemy z tego korzystać i cieszyć się tym, ale musimy pamiętać, że mamy przynosić dla Niego owoce. Każda inna droga będzie prowadziła ostatecznie do naszego nieszczęścia i do zniszczenia winnicy, jaką jest świat.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek