9 listopada br. godz. 18.00 – Męski Różaniec.

Wspólnota praktykuje modlitwę różańcową jako sposób na umocnienie ducha, wzmacnianie wiary oraz budowanie więzi z Maryją i Jezusem. Mężczyźni, który uczestniczą w tej wspólnocie, spotykają się regularnie na spotkaniach formacyjnych i modlą się indywidualnie, łącząc się duchowo z innymi członkami tej wspólnoty.

Celem Wspólnoty jest propagowanie wartości chrześcijańskich wśród mężczyzn oraz wspieranie się w życiu rodzinnym i społecznym poprzez modlitwę i wzajemną pomoc. Męski Różaniec stanowi odpowiedź na potrzebę duchowego wzrostu i wsparcia, które mężczyźni mogą znaleźć w modlitwie różańcowej.

Dlaczego „Męski”?

Rolą mężczyzn w Bożym zamyśle jest ochrona na życie wieczne wszystkich tych, których Bóg podarował im tu na ziemi. Tak jak święty Józef był ziemskim opiekunem Świętej Rodziny, tak i wszyscy mężczyźni mają podobne zadanie: bronić świętości swoich rodzin i bliskich. Chcą czynić to razem, we wspólnocie. W tej jedności umacniają swoją męską tożsamość i męskie cnoty.

Dlaczego „Różaniec”?

Aby wypełnić wolę Matki i Królowej. W sobie wiadomy sposób Maryja wybrała tę drogę uświęcania nas wszystkich, ratowania grzeszników, ochrony swoich dzieci. Wielokrotnie przypominała o tym na przestrzeni dziejów. A szczególnie w ostatnich wiekach, w Lourdes (1858), Gietrzwałdzie (1877), Fatimie (1917), Akita (1973), Kibeho (1981) – by wymienić choćby kilka miejsc, spośród wielu na całym świecie, które dostąpiły wielkiej radości oglądania oblicza Niepokalanie Czystej Pani.

Dla mężczyzn ważny jest testament ojców duchowych, który zostawili nam w spadku. Pragną go wypełniać również w obecnym pokoleniu. Tak jak robili to św. Jan Paweł II (Totus Tuus), kardynał Stefan Wyszyński („wszystko postawiłem na Maryję”), św. o. Maksymilian Maria Kolbe (Rycerz Niepokalanej), wielu wielkich świętych na przestrzeni wieków, czy wreszcie św. Jan, apostoł Chrystusa, któremu testament ten przekazał sam Jezus umierając na krzyżu.

Dlaczego spotkania formacyjne?

Do wzrostu potrzebujemy żyznej gleby (środowisko wzrostu – wspólnota), pokarmu, którym jest słowo Boże rozświetlające i wskazujące właściwą drogę oraz Tego, który daje wzrost – Boga.

Spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu, w drugi czwartek miesiąca. Po wspólnym uczestnictwie we mszy świętej mężczyźni odmawiają Różaniec, a następnie ksiądz Maciej Czapliński, opiekun duchowy wspólnoty wygłasza konferencję, po której mężczyźni dzielą się słowem i życiem.

Wspólnota zaprasza na swoje spotkania zainteresowanych mężczyzn, którzy chcą razem się modlić i wzrastać w wierze i odpowiedzialności.

Zdjęcie ze strony Archidiecezji Krakowskiej.