Msza św. wotywna o Duchu Świętym

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18-stej w naszym kościele sprawowana jest Msza Święta wotywna o Duchu Świętym (za wyjątkiem, gdy w tym dniu przypada święto, którego ranga uniemożliwia odprawianie takiej Mszy). Msza wotywna to Msza sprawowana ze specjalną intencją, w tym przypadku dla uczczenia Ducha Świętego. Ma Ona swoje źródło w objawieniach św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanki bosej pochodzącej z Palestyny, żyjącej w XIX wieku, której Pan Jezus powiedział:   

+”Jeśli chcesz Mnie szukać, poznać Mnie i pójść za Mną, wzywaj Światło, to znaczy Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy, które Go wzywają.

Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, mówię ci: ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny. Jeśli będzie to ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje pokój i w jego sercu będzie pokój zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu – nie umrze w ciemności, ale w pokoju.

Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią Mszę św. raz w miesiącu do Ducha Świętego, uczczą mnie. A ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy św., będzie uczczony przez samego Ducha Świętego; i będzie miał w sobie światło; w głębi jego duszy będzie pokój. To On przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci wszyscy, którzy będą odprawiać tę Mszę św., albo będą w niej uczestniczyć, i którzy będą wzywać Ducha Świętego, nie wyjdą z tej Mszy św. nie doznawszy tego pokoju w głębi swej duszy. I nie umrą w ciemnościach.

Świat i wspólnoty zakonne poszukują nowości w nabożeństwach a zaniedbują prawdziwe nabożeństwo do Pocieszyciela. To dlatego tkwią w błędzie, w rozłamach, to dlatego nie ma ani pokoju, ani światła. Nie wzywa się Światła, jak winno być wzywane, a Ono właśnie objawia nam prawdę. Zaniedbuje się tego nawet w seminariach… Trwają prześladowania, zazdrość pomiędzy wspólnotami zakonnymi. To dlatego świat jest w ciemnościach. Każdy – w świecie czy we wspólnotach – kto będzie wzywał Ducha Świętego, nie umrze w błędzie. Każdy kapłan, który będzie szerzył to nabożeństwo, otrzyma światło, gdy będzie mówił o tym innym”.

Bogu niech będą dzięki za to, że w naszej parafii mamy możliwość uczestniczenia w Mszach świętych ku czci Ducha Świętego i możemy czerpać z obietnic Pana Jezusa. Po Mszy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odprawiane jest Nabożeństwo do Ducha Świętego. Serdecznie zachęcamy wszystkich parafian do udziału.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym