18.05. br. – Wigilia Zesłania Ducha Świętego – zdjęcia

Zesłanie Ducha Świętego jest wypełnieniem obietnicy Chrystusa danej uczniom: „Ja zaś będę prosił Ojca a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy” (J 14,16). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczął przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.

Duch Święty udziela darów, które uzdalniają nas, uczniów Chrystusa do wypełnienia misji głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie, dlatego tak ważne jest dla wspólnot parafialnych czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, które na wzór apostołów oczekują Jego przyjścia. Bez pomocy Ducha Świętego nie mielibyśmy męstwa, umiejętności, odwagi, mądrości i radości do zrealizowania Chrystusowego posłania nas do świata.

 Po raz kolejny czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego zostało zorganizowane również w naszej parafii. Podczas liturgii Słowa słuchaliśmy i przypominaliśmy sobie Boże obietnice dotyczące przyjścia i działania Ducha Świętego.

 Po Eucharystii mieliśmy możliwość Adorowania Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie słuchając Słowa Bożego, rozważając Je w sercu i trwając na indywidualnej i wspólnej modlitwie. Było to radosne przeżycie, za które dziękujemy Bogu.

Elżbieta Wrotek

Fot. Elżbieta Wrotek