Ośrodek Wsparcia Najuboższych

Ośrodek Wsparcia Najuboższych przy Parafii pw. św.Anny w Wilanowie.
O działalności Ośrodka i pracy wolontariuszy można czytać w cyklu artykułów

pt. „O tych, którzy kochają anioły” począwszy od nr 157 „Klimatów św. Anny”.

fotoreportaż Marcina Kielaka