Kurs przedmałżeński dla narzeczonych „Radość i Nadzieja”

Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla narzeczonych prowadzony metodą warsztatową w małej grupie wg Programu „Radość i Nadzieja”.

Informacje o kursie dla narzeczonych:

 • Kurs prowadzony w naszej parafii składa się z dziewięciu spotkań,
 • Spotkania będą się odbywać we środy od godz. 19.00, począwszy od 10 lutego 2021 r.,
 • Każde spotkanie będzie trwało 3 godziny,
 • Miejscem spotkań będzie Salonik Wilanowski w parafii pw. św. Anny w Wilanowie,
 • Zgłoszenia na kurs oraz pytania dotyczące kursu należy kierować na adres mailowy: narzeczeni.wilanow@gmail.com

Ważne informacje!

 • Narzeczeni mogą uczestniczyć w kursie WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zgłoszeniu i wniesieniu opłaty za materiały w wysokości 50 zł/komplet,
 • Nie przyjmujemy zgłoszeń pojedynczych osób, ponieważ warsztaty przewidziane są dla par narzeczonych,
 • Przed pierwszym spotkaniem poprosimy o wykonanie zadania przygotowującego do pierwszego warsztatu,
 • Do ukończenia kursu niezbędne jest 100% OBECNOŚCI obojga Narzeczonych,
 • W ramach kursu NIE są przewidziane spotkania w Poradni Rodzinnej, dlatego należy umówić się na nie dodatkowo.

 

Prowadzący:

 • Kapłan z parafii
 • Elżbieta i Mirosław Wrotek
 • Anna i Adam Jabłońscy