Komentarz na XXXII Niedzielę zwykłą – 12 listopada 2023 r

Przypowieść o dziesięciu pannach przypomina nam tę zasadniczą prawdę, że choć wszyscy jesteśmy zaproszeni do udziału w Królestwie Bożym, jak goście na przyjęcie weselne pana młodego, to nie wszyscy Je posiądziemy. Choć jest Ono wysłużone męką i śmiercią naszego Pana i ofiarowane nam jako dar, to jednak od nas zależy czy ten dar w sposób właściwy wykorzystamy. Przykład panien nierozsądnych nich będzie dla nas przestrogą. Natomiast postawa panien roztropnych niech będzie zachętą do podejmowania właściwych decyzji życiowych.

Ks. dr Waldemar R. Macko