Komentarz na XXVIII Niedzielę zwykłą – 15 października 2023 r.

Żyjemy w czasach burzliwych, niepewnych, rozchwianych, pełnych zamętu w świecie, w Europie, w naszej ojczyźnie, nawet Kościele. Może także doświadczamy podobnych rzeczy w naszych rodzinach lub życiu osobistym i jesteśmy wobec tego jakoś bezradni, zagubieni, niepewni, zniechęceni i pozbawieni nadziei. Św. Paweł dzieli się dziś, że i on doświadczał różnych, mniej lub bardziej sprzyjających warunków życia.

Odpowiedzią i pomocą na taki stan rzeczy mogą być słowa dzisiejszej modlitwy wstępnej – kolekty, które wyrażają wiarę Kościoła, że Bóg swoją „łaską zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudza”, słowa Psalmu 23: „Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” oraz słowa Apostoła Pawła, że Bóg „według swego bogactwa zaspokoi każdą waszą potrzebę”.

Niech bogactwo liturgii, może szczególnie dzisiejszej będzie prawdziwie Dobrą Nowiną i wypełni nas na nowo ewangeliczną nadzieją.

Ks. Tomasz Lis