Komentarz na V Niedzielę zwykłą – 4 lutego 2024 r.

„Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka?”. To zdanie pełne realizmu Hiob wypowiada zapewne także ze swego osobistego, niełatwego doświadczeni. My również, jeśli realnie patrzymy na życie i szczerze je przeżywamy powiedzieliśmy coś podobnego. Ile wysiłku trzeba podjąć, by utrzymać rodzinę, wychować dzieci, rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków zawodowych.

Niektórym może się wydawać, że podobne zasady nie obowiązują w życiu duchowym. Tu żaden wysiłek nie jest potrzebny, żadnej współpracy z łaską, wszyscy automatycznie trafiają do nieba. A to wierutne kłamstwo. Już w obrzędach chrztu święto, u początku naszego życia rodzice, którzy proszą o chrzest dla swego dziecka słyszą słowa modlitwy: „Ty wiesz, że te dzieci  będą narażone na pokusy tego świata i będą musiały walczyć przeciwko zasadzkom szatana”.

Przeciwnikiem naszego zbawienia jest szatan, świat i słabość naszej natury. Umocnieni Bożą łaską podejmujmy walkę o nasze zbawienie.

Ks. Tomasz Lis