Komentarz na V Niedzielę Wielkanocną – 28 kwietnia 2024 r.

Św. Paweł, którego wspominają Dzieje Apostolskie, może stać się dla każdego z nas nauczycielem w poszukiwaniu Prawdy. Świadectwo tego niezwykłego Apostoła wydaje się być szczególnie ważne, dla nas, chrześcijan żyjących dzisiaj. W czasach, w których coraz więcej spraw jest indywidualizowanych, w których przekonuje się, że każdy ma prawo do swojej prawdy. Taka postawa sprawia, że głos Chrystusa jest rozmywany, staje się jedną z wielu alternatyw, propozycji życia na miarę jaką my chcemy wybrać i jaka nam odpowiada. Dzisiejsza Ewangelia przestrzega nas przed taką pokusą. Ukazuje prawdę, która była bardzo bliska św. Pawłowi. Prawdę życia, które jest możliwe tylko w łączności z Bogiem. Obraz winorośli, która swój wzrost i owoce zawdzięcza życiodajnym sokom, czerpanym z krzewu, jest obrazem człowieka wiary. Prawdy o tym, że wszystko co mam i kim jestem pochodzi od Boga i jest dla mnie darem. Bez Boga jestem nikim. To prawda, która trudno dzisiaj przyjąć.

Ks. Maciej Czapliński