KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA I Niedziela Wielkiego Postu 13 marca 2011 r.

Adam i Jezus – dwie różne osoby i dwie różne rzeczywistości wzajemnie ze sobą związane. Człowiek Adam i Bóg człowiek Jezus, śmierć i życie wpisane w ludzką egzystencję. Do każdego z nas należy wybór: życie albo śmierć.

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia kuszenie Jezusa. Kusiciel – diabeł próbuje nakłonić Jezusa do tego, aby zaspokoił swój głód, zamieniając kamienie w chleb, aby pokazał, kim naprawdę jest, upodabniając swoje objawienie do którejś z wizji mesjanistycznych, i aby przejął panowanie nad światem, potwierdzając swoje prawo do stworzenia.

Czy kuszenie Jezusa czegoś nam nie przypomina? Ciągle słyszymy podpowiedzi, co jest konieczne do zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb, a nasz apetyt rośnie w miarę konsumowania. Zachęcają nas, abyśmy pokazali jacy jesteśmy wspaniali i wyjątkowi, ale kryteria wyjątkowości są już ściśle określone. Obiecują, że jeśli zostaniemy zaakceptowani będziemy mogli sięgnąć po wszystko i mieć niczym nieograniczoną władzę.

Skoncentrowani na doczesności nie zauważamy jak znika z horyzontu naszych pragnień i dążeń Bóg i wieczność, do której zostaliśmy stworzeni. Dlatego Jezus z mocą dziś nam przypomina: «Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz».