IX Niedziela Zwykła 6 marca 2011 r.


KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA


IX Niedziela Zwykła

6 marca 2011 r.

Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii o domu zbudowanym na mocnym

fundamencie i o innym, zbudowanym na piasku, doskonale zdajemy sobie

sprawę, że Jezusowi nie chodziło o przekazanie wiedzy o podstawowych

zasadach budowania. Dom jest tylko obrazem, mającym za zadanie ukazać

nam zasadniczą prawdę o życiu.

„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego.” Zbyt wiele jest w naszym życiu deklaracji bez pokrycia

i niespełnionych obietnic – „słów rzucanych na wiatr”.

Zarówno w życiu rodzinnym, jak i społecznym.

To, czego wymaga od nas Chrystus, to wypełnianie woli Ojca.

Jeżeli nazywamy się uczniami Chrystusa to powinniśmy żyć tak, jak wymaga

tego od nas nasz Pan i Zbawiciel. On sam przyszedł na ziemię, aby nas zbawić wypełniając do końca wolę swojego i naszego Ojca.ks.dr Waldemar R. Macko