1/2 grudnia 2023 r. – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, w intencji „Zatrzymania aborcji”.

Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30, a zakończy o godz. 7.00.

Osoby, które chcą zadeklarować swój udział w nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu,w intencji „Zatrzymania aborcji” zachęcamy do wpisania się w grafik, w załączonym linku, w wybranej przez siebie godzinie.

W razie trudności z zapisaniem, prosimy o kontakt z Koordynatorem pod nr telefonu 780425081.

Grafik Adoracji…

Bal Wszystkich Świętych

W niedzielę, 5 listopada 2023 roku Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym wraz z siostrami Pasjonistkami zorganizowała bal z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych.

Na zaproszenie odpowiedziało wiele rodzin, które wspólnie modliły się podczas Mszy świętej rodzinnej tego dnia. Na wejście procesyjnie wniesione zostały relikwie kilkudziesięciu świętych i błogosławionych Kościoła, a dzieci złożyły u stóp ołtarza Różaniec wykonany na warsztatach rodzinnych i przemodlony na różańcowych nabożeństwach w miesiącu październiku. Podczas kazania ksiądz Maciej Czapliński przypomniał prawdy związane z obcowaniem świętych i minioną Uroczystością 1 listopada. Okazją do rozmowy były wybrane przez dzieci postaci świętych a gościliśmy grono najlepszych przyjaciół Pana Jezusa: święte Faustynę, Agatę, Łucję, Klarę, Karolinę, Ritę, Jadwigę, Annę, świętych Franciszka, Marcina, Jana Bosco, Maksymiliana, Apostołów Pawła i Piotra,  a nawet Maryję i Józefa z orszakiem skrzydlatych aniołów. Co świętujemy w Dniu Wszystkich Świętych? Czym są relikwie i jak się ze świętymi poznać bliżej?  Zadaniem na nadchodzący tydzień dla wszystkich było osobiste zwrócenie się z modlitwą o wstawiennictwo do wybranego przez siebie świętego. 

Po zakończonej Mszy świętej korowód przebranych za świętych i aniołów najmłodszych parafian przeszedł z towarzyszącymi im rodzinami do sali balowej – wieczernika, który na ten dzień został udekorowany wizerunkami świętych, przystrojony aniołkami i białymi i niebieskimi balonikami.

Przesłaniem wydarzenia było zdanie zaczerpnięte z dziecięcej piosenki „Każdy może być święty”. Bal rozpoczął się żywiołowym zaśpiewaniem tego utworu. Później nastąpiła prezentacja strojów i każdy gość balu mógł się przedstawić pozostałym zebranym przechodząc wśród ustawionych w szpaler dużych i małych uczestników zabawy. Był taniec integracyjny zwany aureolą i inne znane i lubiane tańce. Były rymowane zagadki dotyczące różnych świętych i ich drużynowe rozwiązywanie oraz konkurs polegający na dopasowaniu właściwych atrybutów najbardziej znanym świętym. Można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w przygotowanych foto ramkach, a baloniki skrywały niespodziankę – słowa świętych. Mamy nadzieję, że odkryte w ten sposób mądrości pozostaną w serdecznej pamięci najmłodszych, a Duch Święty wykorzysta każdy wysiłek organizatorów ku większemu dobru.

Nie zabrakło przerwy na pyszny słodki poczęstunek i rozmowy pozwalające nawiązać nić relacji i zatrzymać się w biegu, by zapragnąć Nieba i świętości.

Każdy może być świętym, jeśli tylko chce!

Kolejne spotkanie warsztatowe już 3 grudnia. Do zobaczenia!

Zdjęcia z archiwum Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.

16 listopada 2023 r. godz. 21.00 – Wieczór Uwielbienia

W programie:

  • Uczestnictwo w modlitwie wspólnotowej i śpiewaniu pieśni chwały razem z Zespołem WMBand w godz. 21.00-22.00.
  • Możliwość trwania w ciszy przed Bogiem od ok. godz. 22.00 do północy, aby Go słuchać i przyjmować Jego rozwiązania dla swojego życia.
  • Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, które pomaga otwierać się na prowadzenie przez Ducha Świętego, który uczy zrozumieć Boże plany i kieruje w codziennym życiu.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną doświadczyć Bożej obecności i zanurzyć się w Bożej miłości.

19.11.2023 r. – Świętulanka dla dzieci

Fundacja „Bądźcie jak dzieci” zaprasza 19 listopada br. na stoisko przy wyjściu z kościoła po mszach św. o godz. 10.00, 11.30 i 13:00 gdzie będzie można kupić Świetulankę św Michała Archanioła.

Świętulankę uwielbiają dorośli i dzieci.

Zabawka jest edukacyjna, dzięki niej dziecko poznaje otaczający je świat duchowy. Zabawka ma wszystkie atrybuty św. Michała Archanioła: miecz ognisty, który oddziela dobro od zła, tarczę z wyhaftowanym napisem: “Któż jak Bóg” (czyli Mi-Cha-El), zdejmowany hełm, odpinane skrzydła. Archanioł jest w stylizacji wojownika rzymskiego, który nigdy nie opuszczał pola bitwy.

Do każdej Świętulanki dołączona jest malutka książeczka z historią walki jaką św. Michał Archanioł stoczył w niebie.

Fundacja BĄDZCIE JAK DZIECI powstała w 2020 roku. Ewangelizujemy dzieci przez zabawę. Pragniemy wprowadzać ich w cudowny świat Świętych, by stawali się Oni przyjaciółmi dzieci na całe życie.

Fundacja przekazuje Świętulanki w ramach pozyskanych na ten cel środków dzieciom chorym. W tym roku ponad 100 dzieci na oddziałach szpitalnych mogło poznać niebiańskiego wojownika. Fundacja organizuje konkursy ewangelizacyjne dla najmłodszych z cyklu: Namaluj św. Michała Archanioła.

Zapraszamy do wspierania naszych dzieł poprzez zakup Świętulanki. Więcej na stronie www.bjd.org.pl 

Olga Dusza , Prezes Fundacji Bądźcie jak dzieci

9 listopada br. godz. 18.00 – Męski Różaniec.

Wspólnota praktykuje modlitwę różańcową jako sposób na umocnienie ducha, wzmacnianie wiary oraz budowanie więzi z Maryją i Jezusem. Mężczyźni, który uczestniczą w tej wspólnocie, spotykają się regularnie na spotkaniach formacyjnych i modlą się indywidualnie, łącząc się duchowo z innymi członkami tej wspólnoty.

Celem Wspólnoty jest propagowanie wartości chrześcijańskich wśród mężczyzn oraz wspieranie się w życiu rodzinnym i społecznym poprzez modlitwę i wzajemną pomoc. Męski Różaniec stanowi odpowiedź na potrzebę duchowego wzrostu i wsparcia, które mężczyźni mogą znaleźć w modlitwie różańcowej.

Dlaczego „Męski”?

Rolą mężczyzn w Bożym zamyśle jest ochrona na życie wieczne wszystkich tych, których Bóg podarował im tu na ziemi. Tak jak święty Józef był ziemskim opiekunem Świętej Rodziny, tak i wszyscy mężczyźni mają podobne zadanie: bronić świętości swoich rodzin i bliskich. Chcą czynić to razem, we wspólnocie. W tej jedności umacniają swoją męską tożsamość i męskie cnoty.

Dlaczego „Różaniec”?

Aby wypełnić wolę Matki i Królowej. W sobie wiadomy sposób Maryja wybrała tę drogę uświęcania nas wszystkich, ratowania grzeszników, ochrony swoich dzieci. Wielokrotnie przypominała o tym na przestrzeni dziejów. A szczególnie w ostatnich wiekach, w Lourdes (1858), Gietrzwałdzie (1877), Fatimie (1917), Akita (1973), Kibeho (1981) – by wymienić choćby kilka miejsc, spośród wielu na całym świecie, które dostąpiły wielkiej radości oglądania oblicza Niepokalanie Czystej Pani.

Dla mężczyzn ważny jest testament ojców duchowych, który zostawili nam w spadku. Pragną go wypełniać również w obecnym pokoleniu. Tak jak robili to św. Jan Paweł II (Totus Tuus), kardynał Stefan Wyszyński („wszystko postawiłem na Maryję”), św. o. Maksymilian Maria Kolbe (Rycerz Niepokalanej), wielu wielkich świętych na przestrzeni wieków, czy wreszcie św. Jan, apostoł Chrystusa, któremu testament ten przekazał sam Jezus umierając na krzyżu.

Dlaczego spotkania formacyjne?

Do wzrostu potrzebujemy żyznej gleby (środowisko wzrostu – wspólnota), pokarmu, którym jest słowo Boże rozświetlające i wskazujące właściwą drogę oraz Tego, który daje wzrost – Boga.

Spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu, w drugi czwartek miesiąca. Po wspólnym uczestnictwie we mszy świętej mężczyźni odmawiają Różaniec, a następnie ksiądz Maciej Czapliński, opiekun duchowy wspólnoty wygłasza konferencję, po której mężczyźni dzielą się słowem i życiem.

Wspólnota zaprasza na swoje spotkania zainteresowanych mężczyzn, którzy chcą razem się modlić i wzrastać w wierze i odpowiedzialności.

Zdjęcie ze strony Archidiecezji Krakowskiej.

Msza św. wotywna o Duchu Świętym

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18-stej w naszym kościele sprawowana jest Msza Święta wotywna o Duchu Świętym (za wyjątkiem, gdy w tym dniu przypada święto, którego ranga uniemożliwia odprawianie takiej Mszy). Msza wotywna to Msza sprawowana ze specjalną intencją, w tym przypadku dla uczczenia Ducha Świętego. Ma Ona swoje źródło w objawieniach św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanki bosej pochodzącej z Palestyny, żyjącej w XIX wieku, której Pan Jezus powiedział:   

+”Jeśli chcesz Mnie szukać, poznać Mnie i pójść za Mną, wzywaj Światło, to znaczy Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy, które Go wzywają.

Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, mówię ci: ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny. Jeśli będzie to ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje pokój i w jego sercu będzie pokój zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu – nie umrze w ciemności, ale w pokoju.

Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią Mszę św. raz w miesiącu do Ducha Świętego, uczczą mnie. A ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy św., będzie uczczony przez samego Ducha Świętego; i będzie miał w sobie światło; w głębi jego duszy będzie pokój. To On przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci wszyscy, którzy będą odprawiać tę Mszę św., albo będą w niej uczestniczyć, i którzy będą wzywać Ducha Świętego, nie wyjdą z tej Mszy św. nie doznawszy tego pokoju w głębi swej duszy. I nie umrą w ciemnościach.

Świat i wspólnoty zakonne poszukują nowości w nabożeństwach a zaniedbują prawdziwe nabożeństwo do Pocieszyciela. To dlatego tkwią w błędzie, w rozłamach, to dlatego nie ma ani pokoju, ani światła. Nie wzywa się Światła, jak winno być wzywane, a Ono właśnie objawia nam prawdę. Zaniedbuje się tego nawet w seminariach… Trwają prześladowania, zazdrość pomiędzy wspólnotami zakonnymi. To dlatego świat jest w ciemnościach. Każdy – w świecie czy we wspólnotach – kto będzie wzywał Ducha Świętego, nie umrze w błędzie. Każdy kapłan, który będzie szerzył to nabożeństwo, otrzyma światło, gdy będzie mówił o tym innym”.

Bogu niech będą dzięki za to, że w naszej parafii mamy możliwość uczestniczenia w Mszach świętych ku czci Ducha Świętego i możemy czerpać z obietnic Pana Jezusa. Po Mszy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odprawiane jest Nabożeństwo do Ducha Świętego. Serdecznie zachęcamy wszystkich parafian do udziału.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

„Otuleni miłością Maryi”

Dzieci z naszej parafii rozpoczęły miesiąc październik od warsztatów jakie tradycyjnie w pierwszą niedzielę miesiąca poprowadziła Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Pierwsze powakacyjne spotkanie z cyklu Bliskich Niedzielnych Warsztatów Rodzinnych, które odbyło się  

1 października, poświęcone było modlitwie różańcowej.

Z błogosławieństwem księdza Macieja Czaplińskiego, dzieci i dorośli: rodzice, rodziny i siostry katechetki zostali zaproszeni do wspólnej zabawy. Wszyscy chętni ustawili się w dwóch współśrodkowych kręgach, w taki sposób, by powstały pary. Kręgi złożone z dziesięciu osób każdy, jak dziesiątki różańca przesuwały się na polecenie pani Magdy, prowadzącej warsztaty. Każde takie przesunięcie doprowadzało do spotkania w cztery oczy.

Czym radosnym z ostatnich dni możesz się podzielić? Jakie trudne sprawy nosisz dziś w sercu? Jakie dobro objawiło ci się ostatnio w codzienności? Co jest Twoim sukcesem? Przez pryzmat tajemnic różańcowych, od radosnych po chwalebne uczestnicy przyglądali się doświadczeniom kolejno spotykanych w tym żywym różańcu osób.  Dla dzieci była to powtórka, przegląd tych tajemnic, ale i okazja do poznania siebie nawzajem, dla dorosłych nierzadko sposobność do ubogacającej obie strony refleksji.

Wszystko po to, by pokazać najmłodszym, czym w istocie jest powierzanie Maryi naszych intencji. Wierzymy, że Maryja, Pośredniczka wszelkich łask interesuje się naszymi sprawami. Słucha, gdy Jej w Różańcu opowiadamy o sobie, a Ona zbliża nas przez różaniec do Jej Syna, naszego Pana. Jak w pieśni „Jak paciorki różańca” , którą zaśpiewaliśmy razem pod koniec -Ona, pełna łaski  zanosi nasze smutki i radości przed Boży majestat.

W praktycznej części warsztatów dzieci, podzielone na zespoły, wykonały wspólny, duży różaniec z tkanin. Zadaniem każdego z zespołów było wypełnienie uszytych z kolorowych materiałów tuneli miękkim wsadem i zawiązanie dziesięciu koralików – poduszeczek. Każda z tych dziesiątek została później dołączona do początkowej części różańca z krzyżem i powstał naprawdę duży, piękny Różaniec.

Taki, do którego można nawet się przytulić. Oczywiście z modlitwą w sercu. Co od razu zostało wprowadzone w czyn: zatrzymując serce przy Jezusie Zmartwychwstałym dzieci z właściwą im otwartością wypowiadały swoje intencje i podejmowały kolejne „Zdrowaś Maryjo”.

Był to dobry czas spędzony razem na poznawaniu siebie nawzajem i przybliżaniu się do Bożych tajemnic, jakie Maryja wyjawia w darze różańca wszystkim, którzy w tej modlitwie trwają.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Zdjęcia z archiwum Wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym

3/4 listopada 2023 r. – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, w intencji „Zatrzymania aborcji”.

Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30, a zakończy o godz. 7.00.

Osoby, które chcą zadeklarować swój udział w nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu,w intencji „Zatrzymania aborcji” zachęcamy do wpisania się w grafik, w załączonym linku, w wybranej przez siebie godzinie. W razie trudności z zapisaniem, prosimy o kontakt z Koordynatorką p. Agnieszką Mendrzycką – email: agnieszka.mendrzycka@gmail.com

Zobacz GRAFIK i wpisz się….

19 października 2023 r. godz. 21.00 – Wieczór Uwielbienia

Podczas czwartkowego wieczoru czeka na Ciebie wiele duchowych doświadczeń:

  • Uczestnictwo we wspólnym śpiewie pieśni uwielbienia i słuchaniu muzyki, która dotyka serca.
  • Modlitwa w atmosferze radości, pokoju i skupienia, któ-ra pomaga otworzyć się na Boże prowadzenie.
  • Możliwość trwania w ciszy przed Bogiem, aby Go słu-chać i przyjmować Jego rozwiązania dla swojego życia.
  • Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, które pomaga otwierać się na prowadzenie przez Ducha Świętego, a On pomaga zrozumieć Boże plany i kieruje w codziennym życiu.

Wieczór uwielbienia jest dla wszystkich. To okazja, aby doświadczyć Bożej obecności i zanurzyć się w Bożej miłości.

Zapraszamy.