Bliskie Niedzielne Warsztaty Rodzinne.

„MODLITWA W CODZIENNOŚCI”

W niedzielę 3 marca odbyło się w naszej parafii kolejne spotkanie z cyklu Bliskich Niedzielnych Warsztatów Rodzinnych. Ze względu na trwający Wielki Post podjęty został jeden z filarów przygotowania się do Wielkanocy a mianowicie modlitwa.

Celem spotkania było przypomnienie dzieciom dobrych praktyk modlitwy i pokazanie jak mogą się modlić w ich codziennym życiu.

Warsztaty rozpoczęły się o 12:30. Salki kanonii znów stały się miejscem wspólnej modlitwy zebranych rodzin. Tradycyjnie bowiem sięgnęliśmy po nasz duży kolorowy różaniec, by przesuwając jego paciorki polecić Maryi intencje dnia. Modlitwę poprowadził ksiądz Maciej Czapliński. Prosiliśmy o pokój, o zgodę i miłość w rodzinach i o światło Ducha Świętego dla prowadzących i wszystkich uczestników warsztatów.

 Potem zadaliśmy dzieciom pytanie czym jest dla nich modlitwa, jak ją rozumieją by następnie zastanowić się wspólnie nad różnymi formami i aspektami spotkania z Bogiem na modlitwie. Najpierw przyglądaliśmy się modlącemu się Samuelowi w wizji namalowanej przez angielskiego portrecistę J. Reynoldsa, przypominając biblijną historię tej nocy kiedy Pan wezwał Samuela po imieniu, by nauczyć go wsłuchiwania się w Jego głos. Jaka postawa konieczna jest by dobrze się modlić? Co robi przedstawiony przez malarza chłopiec? Dzieci zauważyły uważność, skupienie, gotowość do słuchania.

The Infant Samuel, J.Reynolds

Co może pomóc w skupieniu na modlitwie? Gdzie mogę się modlić? To kolejne pytania, na które poszukiwaliśmy razem odpowiedzi w rozmowie. Jeśli chcemy modlić się w domu można wybrać jedno ulubione miejsce jako kącik modlitwy. Warto zadbać o odłożenie na bok wszelkich rzeczy, które mogą rozpraszać naszą uwagę. Natomiast pomóc nam mogą krzyż, obrazy przedstawiające Maryję, Świętą Rodzinę lub świętych a także świeca.

Dlatego tym razem w części praktycznej każde dziecko mogło wykonać własną świecę do domowego kącika modlitwy.

Aby pokazać dzieciom jak modlić się, gdy mamy wiele codziennych obowiązków, a czas wydaje się gonić, dokonaliśmy przeglądu typowego dnia wziętego z życia pewnego rodzeństwa. Przyglądaliśmy się jak Jaś i Małgosia od samego rana do momentu pójścia do łóżek przeżywają wspólne wszystkim radości i rozterki, zmagania i sukcesy, chwile zachwytu i niepokoju. Co można w każdym momencie dnia Panu Bogu ofiarować, za co podziękować, jak zwrócić się za pośrednictwem Maryi, wybranego świętego lub Anioła Stróża o pomoc. Dzięki porządkowaniu wydarzeń zwykłego szarego dnia dzieci poznały w jaki sposób możemy się zwrócić do Ducha Świętego w każdej sytuacji i w każdym położeniu. „Bo w Nim poruszamy się, żyjemy i jesteśmy” (Dz 17,28).

Spotkanie zakończyło się piosenką, której słowa streszczają przesłanie warsztatów:

„Kiedy mówisz, kiedy słuchasz to rozmowa jest od serca do ucha. A gdy w sercu swym masz Boga to modlitwą jest z Nim taka rozmowa.”

Mamy nadzieję, że takie rozmowy spowodują wzrost świadomości wśród najmłodszych czym jest i jak ważna jest modlitwa dla każdego wierzącego człowieka

Kolejne spotkanie dedykowane dzieciom i Rodzinom odbędzie się w 7 kwietnia. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wspólnota Odnowa w Duchu Świętym

Zdjęcia z archiwum Wspólnoty