Jubileusze święceń kapłańskich Ks. Tomasza i Ks. Macieja

W maju br. nasi kapłani: Ks. Tomasz i Ks. Maciej razem z kolegami kursowymi świętowali jubileusze święceń kapłańskich. Ks. Tomasz 10-tą rocznicę, a tydzień później Ks. Maciej 20-tą rocznicę święceń kapłańskich. Obecność kolegów z kursu była dla parafian znakiem kapłańskiej jedności i wzajemnego wsparcia oraz trwania w przyjaźni. Obecność wspólnot parafialnych na dziękczynnych mszach świętych naszych drogich kapłanów i świadomość misji, jaką niesie kapłaństwo tworzyły atmosferę, w której jubileusze nie tylko były okazją do świętowania, ale przede wszystkim do pogłębiania więzi z Bogiem i drugim człowiekiem. Było to także potwierdzenie, że powołanie kapłańskie jest drogą pełną radości, ale także wymagań i wyzwań.

Na kolejne lata pracy duszpasterskiej życzymy Ks. Tomaszowi i Ks. Maciejowi, aby łaska Boża i mądrość, a także ludzka życzliwość i wsparcie, dobre zdrowie i piękne owoce pracy kapłańskiej były widoczne w ich życiu.

Zdjęcia z archiwum Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym:

25 maja 2023 r. – 10-ta rocznica święceń kapłańskich ks. Tomasza Lisa

31 maja 2023 r. – 20-ta rocznica święceń kapłańskich ks. Macieja Czaplińskiego