Komentarz na XXVIII Niedzielę zwykłą – 9 października 2022 roku

„Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słów męża Bożego i został oczyszczony”. Dziesięciu trędowatych z dzisiejszej Ewangelii na słowa Jezusa: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!”, poszli i w drodze zostali oczyszczeni. W obu przypadkach widzimy, jak ważne jest posłuszeństwo słowu Boga. W tych konkretnych przypadkach przynosi owoc uzdrowienia, a patrząc inaczej jest początkiem rodzenia się wiary, wchodzenia w relację z Bogiem. Można powiedzieć, że swego rodzaju pierwszym krokiem na drodze wiary jest słuchanie Boga. Potwierdza to sam Jezus mówiąc: „Pierwsze (przykazanie) jest: Słuchaj Izraelu”.

Opierając się na dzisiejszym słowie można powiedzieć, że drugim krokiem jest zauważenie owoców posłuszeństwa i podziękowanie za nie. Postawa dziękczynienia Bogu pogłębia z Nim relację, ale też chroni nas przed popadnięciem w pychę, przypisywania wszystkiego sobie.

Pamiętajmy o postawie posłuszeństwa słowu Boga i dziękczynienia, by wzrastać w wierze.

ks. Tomasz Lis