Złożenie wieńca na grobie króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Kahlenberg, wspaniała góra, jest miejscem chwały naszego Boga i dumy Polaków. Tu, przed 340 laty, przybył Król Polski Jan III z dwudziestotysięczną armią na odsiecz Wiednia. Cesarz Leopold schronił się w Linzu, a wielki Kara Mustafa, po kilku miesiącach oblężenia Wiednia, był pewny zwycięstwa. To właśnie 12 września 1683 r. wojska sprzymierzone pod dowództwem Króla Jana III przełamały linię okopów, a polska husaria odsłoniła pole namiotów Wielkiego Wezyra. Zdobyczną chorągiew turecką przesłał Król Sobieski Papieżowi Innocentemu XI z listem zaczynającym się od słów: Venimus, vidimus, Deus vicit. Przyszliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył.

Z tej okazji w sobotę 9 września br.  delegacja parafian parafii św. Anny w Wilanowie z księdzem proboszczem prałatem dr. Waldemarem R. Macko, oddała hołd i okazała wdzięczność Królowi Janowi III za obronę Chrześcijańskiej Europy, składając wieniec z biało-czerwonych róż na grobie Króla, na Wawelu, w Krakowie.

Elżbieta Olejnik