Poświęcenie Kapliczki z Matką Bożą z Lourdes przy ul. Sytej 103

27 listopada br. o godz. 14:15 została poświęcona odrestaurowana kapliczka z 1915 roku z Matką Bożą z Lourdes.
Składamy serdeczne Bóg zapałać osobom, które podjęły się renowacji kapliczki, a pragną pozostać anonimowe.

fot. Krzysztof Kanabus

fot. Adam Domaszczyński