„Modlę się za Ojczyznę. Jestem patriotą.”

Fot. Odnowa w Duchu Świętym

W niedzielę 6 listopada br. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym poprowadziła kolejne z cyklu Niedzielnych Bliskich Warsztatów Rodzinnych. Było to spotkanie wokół tematyki bliskiej nam szczególnie w miesiącu listopadzie – pamięci bliskich zmarłych, a także tych wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny. W trakcie warsztatu powstał przepiękny wspólny „wieniec pamięci” dedykowany bohaterom poległym w walkach o wolność.

Fot. Odnowa w Duchu Świętym

Zgromadzeni mali uczestnicy najpierw dokonali ważnych wyborów. Wsłuchując się w czytaną na głos książkę Joanny Olech „Kto Ty jesteś?” dzieci miały okazję zastanowić się nad znaczeniem słowa patriotyzm. Co oznacza być patriotą? Dwuzdaniowe wypowiedzi autorki książki typu: „Dużo czytam. Jestem patriotą.”; „Pomagam. Jestem patriotą”; „Nie marnuję wody. Jestem patriotą” zostały poddane dziecięcemu głosowaniu. Co tak naprawdę jest przejawem patriotyzmu? Połóż serduszko na bliskiej twojemu sercu wypowiedzi. Dzieci jednoznacznie i zdecydowaną większością opowiedziały się za: „Modlę się za Ojczyznę. Jestem patriotą” oraz „Uczę się. Jestem patriotą.” Ważne okazały się także gromadzenie rodzinnych pamiątek i dbałość o pamięć o zmarłych przodkach, przywiązanie do własnych korzeni.

Fot. Odnowa w Duchu Świętym

Celem spotkania „Serce pamięta” było uszanować tych, którzy zdecydowali się walczyć o wolną Ojczyznę płacąc za to najwyższą cenę. Aby złożyć należny im hołd,  w praktycznej części warsztatu uczestnicy przygotowali „wieniec pamięci”. Z zielonych gałązek, liści i kolorowych darów jesiennej flory powstała baza do zawieszenia imiennych podziękowań i dedykacji, jakie dzieci napisały na papierowych sercach.

Fot. Odnowa w Duchu Świętym

Było poważnie i radośnie zarazem. Gwarno, od szeptów – co napisać na serduszku i dynamicznie, od piosenek patriotycznych śpiewanych chórem (i wielopokoleniowo) przy akompaniamencie gitary. Rytmiczny refren „Szarej piechoty” dzieci odegrały na zupełnie nowych instrumentach wystukując wspólne akordy na kolorowych rurkach. Prawdziwa orkiestra!

Fot. Odnowa w Duchu Świętym

Później każdy mógł przygotować się do świętowania 11 listopada wykonując dla siebie kotylion z ułożonych w koło serc.

Fot. Odnowa w Duchu Świętym

Na zakończenie wydarzenia „wieniec pamięci” został złożony w pobliżu kościoła, przy tablicy upamiętniającej Walczących o wolność Polaków przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego. Wspólnie zapalony znicz i taki symboliczny wyraz pamięci młodego pokolenia zwróciły uwagę niejednego przechodnia w tę niedzielę.

Fot. Odnowa w Duchu Świętym

Następne spotkanie z serii Bliskie Niedzielne Warsztaty Rodzinne już 4 grudnia. Gorąco zapraszamy!