15.05.2023 r. o godz. 18.00 Ks. Roman Trzciński odprawi Mszę św. dziękczynną za dar 50-lat kapłaństwa.

Ks. prałat Roman Trzciński w latach 1980-82 był wikariuszem w naszej parafii, założył wspólnotę oazową.

Główne uroczystości Jubileuszu Ks. Romana są planowane na 24 czerwca 2023 r. od godz. 14.30 w Świątyni Opatrzności Bożej (ul. Prymasa A. Hlonda 1 w Warszawie).


Ks. Roman Trzciński urodził się 27 marca 1949 r. w Pruszkowie. Sakramentu chrztu św. udzielił mu ks. Jan Twardowski. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Kard. Wyszyńskiego w 1973 r. Od 1976 r. zaangażował się w Ruch Światło-Życie. W lipcu 1977 r. doświadczył wylania Ducha Świętego na oazie. Od tej pory jest regularnie zaangażowany w ewangelizację. Od 1992 r. posługuje ewangelizacyjnie w mediach katolickich. W latach 1991-1996 był proboszczem w Urlach i na Targówku. Od 1997 r. jest duszpasterzem akademickim w parafii św. Jakuba Apostoła na Ochocie. W 1998 r. założył wspólnotę ewangelizacyjną „Woda Życia”. W 2011 r. otrzymał od papieża Benedykta XVI godność Prałata honorowego Jego Świątobliwości. Od 2013 roku jest Moderatorem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Warszawskiej. Jest także delegatem Archidiecezji do Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. W 2016 r. powołany przez papieża Franciszka na funkcję Misjonarza Miłosierdzia.


Misjonarze miłosierdzia to wyznaczeni przez papieża Franciszka duchowni, którzy odznaczają się szczególnymi cechami. Mają to być kapłani „cierpliwi, spowiednicy przyjmujący ludzi, pełni miłości, współczucia, uważni w szczególności na trudne życiowe sytuacje pojedynczych osób”. W zamyśle Ojca Świętego mają stać się „żywym znakiem tego, że Bóg Ojciec przygarnia tych, którzy starają się o Jego przebaczenie”. Posługa misjonarzy miłosierdzia szczegółowo opisana została w bulli Misericordiae Vultus, ustanawiającej Rok Miłosierdzia. Na mocy przywileju papieża, mają mieć prawo do rozgrzeszania z grzechów zarezerwowanych jedynie dla Stolicy Apostolskiej. Misjonarz miłosierdzia może odpuścić zatem m.in. grzech profanacji Najświętszego Sakramentu, schizmy, apostazji czy herezji, a także grzech naruszenia tajemnicy spowiedzi.