Komentarz na XIV Niedzielę zwykłą – 7 lipca 2024 r.

Aby lepiej zrozumieć opisane wydarzenie musimy przywołać, przytoczone przez Ewangelistę Marka w poprzednim, tzn. 5. rozdziale cuda, których dokonał Jezus: uzdrowienie opętanego w krainie Gerazenczyków, kobiety cierpiącej na krwotok i wskrzeszenie córki Jaira, przełożonego synagogi w bliżej nieokreślonym miasteczku w Galilei. Zwłaszcza to ostanie zdarzenie jest dla nas szczególnie istotne, bowiem w rozmowie z załamanym wiadomością o zgonie ukochanego dziecka Jairem, Jezus wypowiada znamienne słowa: „Nie bój się, wierz tylko!”                                                                                 

Możemy zatem w naszym rozważaniu postawić zasadnicze pytanie: czego obawiali się mieszkańcy Nazaretu, ale również zapytać samych siebie: czego tak bardzo obawiamy się w naszej relacji do Pana Boga, że zamykamy się na działanie Jego łaski?

Ks. dr Waldemar R. Macko