15 – 17 grudnia 2019 r. – Rekolekcje adwentowe w naszej parafii.

informujemy, że druga Msza św. wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie odprawiana o godz. 19.00., a nie jak zwykle o godz. 18.00.

Zmieniając godzinę wieczornej Mszy św. chcemy umożliwić udział w rekolekcjach osobom, które wracają później z pracy.

Rekolekcje prowadzi ks. dr Piotr Wierzbicki, którego serdecznie witamy w naszej parafii.

Ks. dr Piotr Wierzbicki

Urodził się 1 sierpnia 1979 r. w Warszawie. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk JE Józefa kardynała Glempa w 2004 roku.

Po święceniach przez dwa lata był wikariuszem w parafii MB Anielskiej w Konstancinie-Jeziornie, następnie studiował prawo kanoniczne na KUL i odbył studia doktoranckie.

W latach 2010-2013 był kapelanem i sekretarzem JE Józefa kard. Glempa, Arcybiskupa Seniora.

Od 2013 roku jest prefektem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i od 2018 roku Inspektorem Ochrony Danych w Archidiecezji Warszawskiej.