Komentarz na XXV Niedzielę Zwykłą – 19 września 2021 rok

Słowo minister oznacza po łacinie „służący”. Stąd na przykład słowo „ministrant”, czyli ten, który posługuje przy Mszy Świętej. Warto przypomnieć sobie znaczenie słowa „minister”, bo wskazuje na istotę władzy – ma ona być służbą ludziom.

Nie chodzi o to, żeby pożalić się teraz na polityków, jak odeszli od ideału, czy jak są zachłanni. Każdy z nas ma jakąś władzę, od sprzątaczki do prezesa. Każdy z nas ma jakąś przewagę nad innymi ludźmi, jeden jest inteligentniejszy, drugi ma bardziej cięty język, a trzeci silniejszą psychikę.

Chrześcijanin powinien każdą taką przewagę postrzegać jako dar Boga, który dostał, aby pomagać innym. Im więcej otrzymałeś, tym bardziej powinieneś wykorzystywać to dla dobra bliźniego. Warto o tym pamiętać.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek