Komentarz na XXIV Niedzielę Zwykłą – 12 września 2021 rok

„Zejdź mi z oczu, szatanie” (Mk 8,33). Niezwykle mocne słowa kieruje Jezus do Piotra, który próbuje Mu wytłumaczyć, że nie powinien umierać na krzyżu.

Czemu aż taka reakcja Zbawiciela? Przecież Piotr robił to z troski o Niego. Odpowiedź daje sam Jezus w drugiej części zdania: „bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. W dosłownym tłumaczeniu Jezus mówi: „Wróć się za mnie, szatanie…”. Czyli nie wyprzedzaj mnie, ale idź za mną.

To, co po ludzku wydaje ci się słuszne, może być sprzeczne z Bożym zamiarem i wręcz szatańskie. To wskazówka dla nas, abyśmy nie ufali zbytnio naszemu wyczuciu, ale ciągle weryfikowali nasze decyzje z przykazaniami i Słowem Bożym.

Ks. dr Maciej Raczyńśki-Rożek