Komentarz na XXI Niedzielę Zwykłą – 25 sierpnia 2019 roku

Tematem dzisiejszej Ewangelii jest cel naszego życia wiecznego, czyli osiągnięcie zbawienia. Tu na ziemi istotne jest, by uczynić wszystko co jest możliwe, by wejść przez ciasne drzwi otwarte Bożym miłosierdziem. Nie ma przeszkód i ograniczeń zbawienia po stronie Boga. Zazwyczaj to człowiek przysparza Bogu problemów. Dlatego Jezus mówi dziś do nas:,,Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi”.


A jakie drzwi są ciasne, a jakie szerokie? W perspektywie duchowej szerokie drzwi są np.: kiedy sumienie ,,przepuszcza” złe czyny, albo chęć łatwego i wygodnego życia kosztem innych. Ciasne drzwi to symbol drogi pokory, pozbycia się nadmiaru rzeczy, a czasem przyjęcia cierpienia w służbie Bogu. Ludzie z Ewangelii, spodziewający się, że posiłki z Jezusem i goszczenie Go w mieście wystarczą do zbawienia, usły-szeli ,, nie wiem skąd jesteście”.

Ks. Michał Dubicki