Komentarz na VI Niedzielę Zwykłą – 16 lutego 2020 rok

Któż z nas nie słyszał przykazań: „Nie zabijaj”, „Nie cudzołóż”, „Nie będziesz fałszywie przysięgał, nie mów fałszywego świadectwa”? Nie mamy wątpliwości, ze każdy. Nawet ten najbardziej oddalony od Kościoła, nie mówiąc już o tym, który regularnie uczestniczy we Mszy świętej niedzielnej słyszał je. I co?

Nie mamy też wątpliwości, że z przestrzeganiem przykazań, nawet wśród katolików jest bardzo różnie. Zapewne wiele jest powodów takiego stanu rzeczy.

Dzisiejsze Słowo przychodzi nam z pomocą przypominając nam, że przykazania są nadal aktualne, bo Jezus nie przyszedł je znieść, ale wypełnić. Są one wyrazem mądrości Bożej, a łamanie ich naraża nas na karę piekła ognistego i krzyżuje naszego Pana. Dlatego pokornie wołajmy za psalmistą: „Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa i zachowywał je całym sercem”.

Ks. Tomasz Lis