Komentarz na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 25 listopada 2018 roku

Uroczystość Chrystusa Króla, ostatnia niedziela roku liturgicznego wprowadza nas w przeżywanie Adwentu bardzo konkretnym przesłaniem: Chrystus jest królem!

W okresie Adwentu będziemy wyczekiwali Jego przyjścia, starając się jak najlepiej przygotować na przeżycie tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Aby tego dokonać musimy zrozumieć czym jest Królestwo Boże.

Dzisiejsza Ewangelia pozwala nam przekonać się, że prawda o Królestwie nie jest łatwa. Wystarczy przyjrzeć się rozmowie Piłata z Jezusem. Natychmiast dostrzegamy, że w swoich wypowiedziach mówią o dwu zupełnie różnych sprawach.

Jak różne są to rzeczywistości świadczą wypowiedziane przez Jezusa słowa: „Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom.” Potwierdza to prawdę, że ziemskie królestwa często okupione są krwią poddanych. Królestwo Boże rodzi się zaś z krwi swego Pana.

ks. dr Waldemar R. Macko