Komentarz na Święto Chrztu Pańskiego – 9 stycznia 2022 roku

W pierwszym czytaniu prorok Izajasz nawołuje: „Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną”.

Kto pamięta drogi w Polsce z początku lat 90., dziurawe i wąskie, ten wie jak wiele pod tym względem się zmieniło. Mimo różnych rządów, mimo źle podpisywanych umów, mimo nierzetelnych wykonawców, mimo czynników atmosferycznych, które blokowały budowę, bądź niszczyły już to, co wykonane, stan dróg w naszym kraju jest nieporównanie lepszy.

Skoro udało się tego dokonać na poziomie materialnym, to jest nadzieja, że także w naszym życiu duchowym wyrównamy drogi Panu. Mimo naszych upadków, mimo niesprzyjających okoliczności życiowych, niech nigdy nie braknie nam nadziei i chęci do robienia miejsca dla Boga w naszych sercach.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek