Komentarz na IV Niedzielę Wielkiego Postu – 27 marca 2022 roku

Zaskakująca przemiana młodego człowieka.

  1. „Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę.” – to rachunek sumienia.
  2. „już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.” –  to żal za grzechy.
  3. „Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.”  – to mocne postanowienie poprawy.
  4. „A syn rzekł … : Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie”. – to szczera spowiedź.

W tekście nie odnajdujemy opisu tego, co stanowi istotę kolejnego warunku spowiedzi, a którym jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Jednak wcześniejsze działania młodszego syna pozwalają ufać, że logiczną konsekwencją jego przemiany będzie spełnienie także ostatniego warunku.

Ks. dr Waldemar R. Macko