Komentarz na I Niedzielę Wielkiego Postu – 18 lutego 2024 r.

Zgodnie z modlitwą dzisiejszej kolekty, modlitwy wstępnej I Niedzieli Wielkiego Postu rozpoczynamy dziś „doroczne ćwiczenia wielkopostne”. Wynika z tego, że Kościół chce, byśmy cały Wielki Post potraktowali jako swego rodzaju ćwiczenia duchowe. Oczywiście podczas niego będą mniej (zwykłe dni tego okresu) lub bardziej intensywne (choćby rekolekcje parafialne) dni. Ale chodzi o wewnętrzną postawę, ukierunkowanie, gotowość ducha do wysiłku duchowego.

Idąc dalej w treści modlitwy dowiadujemy się, że mamy postępować „w rozumieniu tajemnicy Chrystusa”. Głównym celem naszych ćwiczeń ma być Osoba Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Mamy poznawać Jego samego, Jego naukę, by Go coraz lepiej znać i coraz bardziej miłować.

I modlitwa kończy, że ma to skutkować „prowadzeniem świętego życia”, co dokonuje się „dzięki Jego łasce”. Efektem naszych wysiłków współpracy z Bożą łaską ma być coraz większe upodobnienie do Chrystusa, wierność Jego nauce, świętość.

Trudne, acz piękne wyzwanie przed nami w tym szczególnym czasie.

Ks. Tomasz Lis