„Otuleni miłością Maryi”

Dzieci z naszej parafii rozpoczęły miesiąc październik od warsztatów jakie tradycyjnie w pierwszą niedzielę miesiąca poprowadziła Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Pierwsze powakacyjne spotkanie z cyklu Bliskich Niedzielnych Warsztatów Rodzinnych, które odbyło się  

1 października, poświęcone było modlitwie różańcowej.

Z błogosławieństwem księdza Macieja Czaplińskiego, dzieci i dorośli: rodzice, rodziny i siostry katechetki zostali zaproszeni do wspólnej zabawy. Wszyscy chętni ustawili się w dwóch współśrodkowych kręgach, w taki sposób, by powstały pary. Kręgi złożone z dziesięciu osób każdy, jak dziesiątki różańca przesuwały się na polecenie pani Magdy, prowadzącej warsztaty. Każde takie przesunięcie doprowadzało do spotkania w cztery oczy.

Czym radosnym z ostatnich dni możesz się podzielić? Jakie trudne sprawy nosisz dziś w sercu? Jakie dobro objawiło ci się ostatnio w codzienności? Co jest Twoim sukcesem? Przez pryzmat tajemnic różańcowych, od radosnych po chwalebne uczestnicy przyglądali się doświadczeniom kolejno spotykanych w tym żywym różańcu osób.  Dla dzieci była to powtórka, przegląd tych tajemnic, ale i okazja do poznania siebie nawzajem, dla dorosłych nierzadko sposobność do ubogacającej obie strony refleksji.

Wszystko po to, by pokazać najmłodszym, czym w istocie jest powierzanie Maryi naszych intencji. Wierzymy, że Maryja, Pośredniczka wszelkich łask interesuje się naszymi sprawami. Słucha, gdy Jej w Różańcu opowiadamy o sobie, a Ona zbliża nas przez różaniec do Jej Syna, naszego Pana. Jak w pieśni „Jak paciorki różańca” , którą zaśpiewaliśmy razem pod koniec -Ona, pełna łaski  zanosi nasze smutki i radości przed Boży majestat.

W praktycznej części warsztatów dzieci, podzielone na zespoły, wykonały wspólny, duży różaniec z tkanin. Zadaniem każdego z zespołów było wypełnienie uszytych z kolorowych materiałów tuneli miękkim wsadem i zawiązanie dziesięciu koralików – poduszeczek. Każda z tych dziesiątek została później dołączona do początkowej części różańca z krzyżem i powstał naprawdę duży, piękny Różaniec.

Taki, do którego można nawet się przytulić. Oczywiście z modlitwą w sercu. Co od razu zostało wprowadzone w czyn: zatrzymując serce przy Jezusie Zmartwychwstałym dzieci z właściwą im otwartością wypowiadały swoje intencje i podejmowały kolejne „Zdrowaś Maryjo”.

Był to dobry czas spędzony razem na poznawaniu siebie nawzajem i przybliżaniu się do Bożych tajemnic, jakie Maryja wyjawia w darze różańca wszystkim, którzy w tej modlitwie trwają.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Zdjęcia z archiwum Wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym