13.09.2020 r. – Uroczystość 337. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej i Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Łaskawej, Patronki i Obrończyni Warszawy

Obraz Matki Bożej Łaskawej pozostaje w kościele do piątku 18.09 br. Zapraszamy do indywidualnej modlitwy w tygodniu.

Obraz MB Łaskawej pożegnamy w piątek 18.09. br. po Mszy św. o godz. 18.00.