Komentarz na III Niedzielę Wielkiego Postu – 3 marca 2024 r.

Bóg zna każdego z nas. Wie jacy jesteśmy i czego pragniemy. Nic przed Nim nie ma zakrytego. Kiedy św. Paweł w liście do Koryntian pisał „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” Oczywistym staje się duchowy wymiar działania Jezusa w świątyni jerozolimskiej. On nie tylko chciał zwrócić uwagę przebywających tam ludzi na niestosowne ich zachowanie, ale przede wszystkim ukazać nam prawdę o Jego posłannictwie. On i tylko On może wyzwolić nas z grzechu. Oczyścić nasze serca, abyśmy stali się godnymi zaprosić Go do naszego życia.

Ks. dr Waldemar R. Macko